Bakış Açımız

PAGEV'in görüş bildirileri, plastiğin önemli rol oynadığı gelişmelere ilişkin bakış açısını net bir şekilde ortaya koyar. Aşağıdaki raporlar ise önemli mesajları ve argümanları içerir.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5