Polimer Bilimi ve Teknolojisi Eğitiminde ve Araştırmalarında Son Gelişmeler Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesinde yapıldı
Polimer Bilimi ve Teknolojisi Eğitiminde ve Araştırmalarında Son Gelişmeler Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesinde yapıldı

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Eğitiminde ve Araştırmalarında Son Gelişmeler Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesinde yapıldı

19 Haziran 2014 tarihinde kurulan ve 2014-2015 Bahar döneminde Eğitim-Öğretime başlayacak Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalını, bu Ana Bilim Dalı tarafından yürütülecek Yüksek Lisans, Doktora programlarını ulusal alanda duyurmak amacıyla, Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. A. Murat Tuncer, H.Ü. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Salih, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatma Sevin Düz ve Plastik ve Kauçuk sektörlerini temsil eden vakıf ve derneklerin ve bu alanda üniversitelerde araştırma yapan akademisyenlerin ve Lisans Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin katılımı ile 16 Aralık 2014 tarihinde “Hacettepe Üniversitesinde Polimer Bilimi ve Teknolojisi Eğitiminde ve Araştırmalarında Son gelişmeler” başlıklı çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya 120 ‘si plastik ve kauçuk bilimine ilgi duyan öğrenci olmak üzere, akademisyen, sanayici ve sivil toplum örgütlerinden toplam 220 katılımcı iştirak etti.

Çalıştayın açılış konuşması Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Şen tarafından yapıldı. Prof. Dr. Murat Şen konuşmasında Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalının kuruluş amacı ve hedefleri konusunda bilgi vermiş, eğitim öğretim programlarını tanıtmış, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul koşulları hakkında bilgi vermiştir.

Çalıştayda ikinci konuşmacı olan Prof. Dr. Olgun Güven “1974-2014 Polimer Yolculuğunda Hacettepe Üniversitesinin 40 Yılı” başlıklı konuşmasında, 40 yıldır Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümünde ve Polimer Kimyası Ana Bilim Dalında Polimer Bilimi ve Teknolojisi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

Çalıştayın ikinci bölümünde PAGEV 2. Başkan Yardımcısı Reha Gür tarafından PAGEV ve plastik sektörünün tanıtımı yapıldı. PAGEV’in faaliyetleri ve ülkemizdeki plastik sektörünün durumu ve geleceği konusunda detaylı bilgiler veren Reha Gür, plastik sekötrümüzün dünyadaki konumu hakkında da detaylı bilgiler vermiştir. Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan Kaya ise ülkemizdeki kauçuk sektörünün durumu ve hedefleri konusunda ayrıntılı bilgiler vermiş, sektörde kauçuk teknolojisi konusunda yetişmiş insan gününe olan ihtiyacı dile getirmiştir.

Çalıştayın üçüncü bölümünde Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü Polimer Kimyası Ana Bilim Dalında Araştırma faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Olgun Güven “Nano Yapılı Polimerler: Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları” başlıklı bir sunumla, yine Polimer Kimyası Ana Bilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şen “Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalında Polimer İşlemciliği Konusundaki Araştırmalar” başlıklı sunumla, Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra İde “Yeni polimer yapılar ve Sinkrotron Işın (SR) Temelli İleri Analizler” başlıklı sunumla, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu “Biyomühendislik ve Polimerler “ başlıklı sunumla, Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kezban Ulubayram “Biyomedikal Uygulamalar İçin Polimerik Sistemlerin Tasarlanması ve Üretimi” başlıklı çalışma ile ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Akkaş Kavaklı “Polimerik Adsorbanlar ve Çevre Uygulamaları” başlıklı konuşma ile katılmıştır.

Çalıştayda tüm akademisyenler; araştırma gruplarında yapılan çalışmalar, projeler, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri, ticarileşen ürünleri, alınan patentleri, Know-How’ ları ve ileride Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans/Doktora programlarında eğitim yapacak olan öğrencilerin edinecekleri kazanımlar hakkında bilgiler vermişlerdir.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3