Revize Edilen Meslek Standartları İçin Görüş!!!
Revize Edilen Meslek Standartları İçin Görüş!!!

Bilindiği üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 5544 sayılı MYK Kanunu çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

MYK Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği; ulusal meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılmakta ve en geç beş (5) yılda bir yeniden değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda kimya, petrol, lastik ve plastik sektöründe hazırlanan ulusal meslek standartlarından, yürürlük tarihleri üzerinden beş (5) yıl geçen standartlar ile sektörden gelen talepler doğrultusunda güncelleme ihtiyacı ortaya çıkan standartlar; Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından AB projesi kapsamında yeniden değerlendirilmiştir.

Sizlerin kıymetli görüşleri standartların sağlıklı biçimde revize edilebilmesi için çok mühimdir. Katkılarınız standartların kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır. Bu bağlamda aşağıda yer alan meslek standartları hakkındaki görüş ve önerilerinizi, görüş formunu her bir standart için ayrı ayrı doldurarak 6 Ağustos 2015 günü sonuna kadar Vakfımız Teknik Uzmanı Mustafa Gür (mustafa.gur@pagev.net.tr, 0212 425 13 13)'e iletebilirsiniz.

Revizyonu yapılan Taslak Meslek Standartları;

10UMS0089-3 Boya Dolum Operatörü (Seviye 3)
10UMS0088-3Boya Renk Ayar Elemanı (Seviye 3)
10UMS0087-3 Boya Üretim Operatörü (Seviye 3)
10UMS0106-4 Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 4)
10UMS0056-4 İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Seviye 4
12UMS0213-3 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) Seviye 3
12UMS0214-3 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) Seviye 3
12UMS0210-3 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) Seviye 3
12UMS0211-3 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (HKB, Sıcak Kalıplama) Seviye 3
12UMS0212-3 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Seviye 3
12UMS0209-3 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3)
10UMS0090-4 Kimya Laboratuvar Analisti (Seviye 4)
13UMS0293-3Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3

Görüş Bildirme Formu

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3