Enerji Tasarrufu

Toplumumuz, 2020 yılına kadar 780 milyon ton daha az CO2 salımını hedefleyen AB'ye ek olarak karar mercileri, sanayiler ve tüketicilerin daha yeşil yaşam standartları için omuz omuza çalışacağı büyük bir değişim sürecine girmiş bulunuyor. PAGEV açısından bu iddialı hedef, enerjinin verimli kullanılmasından ayrı ele alınamaz. Plastik sanayisinin yardımıyla elde edilebilecek bu hedefin arkasında:

Plastik malzemeleri kullanmamızın enerji, maliyet ve sera gazlarını azaltmaya yardımcı olduğu ortadadır.

Verimli yalıtım
Verimli yalıtım

Plastik malzemeler binalarda soğuk ve sıcağa karşı etkili yalıtım sağlar, ısı kaybını önler. Plastik yalıtım malzemelerinin üretiminde, alternatif malzemelere göre yaklaşık olarak %16 daha az enerji tüketilir ve %9 daha az sera gazı salınır. Plastik yalıtım panelleri, kullanım ömrü boyunca, üretimlerinde kullanılandan 150 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Yenilenebilir enerji üretiminde kullanım
Yenilenebilir enerji üretiminde kullanım

Rüzgar türbinlerinin rotor kanatları ve fotovoltaik panellerin büyük ölçüde plastik malzemeyle yapıldığını biliyor muydunuz? Plastikler, yenilenebilir enerjinin verimli şekilde üretimine dair bu büyük katkıları sayesinde, üretimlerinde ortaya çıkan emisyonun sırasıyla yaklaşık 140 ve 340 kat azalmasına yardımcı olabilir.

Gıda israfının önlenmesi
Gıda israfının önlenmesi

Plastik gıda ambalajları daha verimli bir koruma sağlar, gıda firesini önleyerek raf ömrünü uzatır, bu sayede enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı salımını azaltır. Örneğin et için kullanılan plastik ambalajlar raf ömrünü üç ila sekiz gün uzatır, hatta daha gelişmiş olanlarında bu süre daha uzundur. Bir kilo sığır eti üretilirken salınan emisyonun üç saatlik otomobil yolculuğuna eşit olduğu göz önüne alındığında, arttırılan raf ömrü gezegenimiz için kaydedilen önemli bir ilerlemedir.

Hafif uygulamalar
Hafif uygulamalar

Plastikler ambalajların ve otomobillerin hafiflemesini de sağlayarak nakliyata bağlı CO2 emisyonlarının azalması sonucunu doğurur. Plastik ambalajlar yerine alternatifleri kullanılırsa paket ağırlığı dört kat artabilir.

Üretim aşamasında daha az sera gazı emisyonu
Üretim aşamasında daha az sera gazı emisyonu

Özellikle nakliyat, yapı ve inşaat, ambalaj ve elektronik cihaz sektörlerinde, çoğu plastik ürünün üretim aşamasında diğer malzemelere kıyasla daha az enerji tüketilir. Plastikleri ortadan kaldırarak alternatifleriyle değiştirmemiz halinde, bu alternatiflerin yaşam döngüsü boyunca tüketeceği enerji miktarı yaklaşık %57 ve sera gazı emisyonları da %61 oranında artacaktır.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3