Yaşam Döngüsü Düşüncesi

PAGEV, ürün yararlarının kavranması ve bilgiye dayalı kararlar alınması amacıyla Yaşam Döngüsü Hassasiyeti'ni (LCT) destekler. Bilimsel bir yöntem olan Yaşam Döngüsü Analizi (LCA), bir ürün, süreç yahut hizmetin çevre üzerindeki potansiyel etkilerini analiz etmeye yarayan bir tekniktir. Şunlardan oluşur:

  • Enerji ve malzeme girdileri ile çevreye yapılan salımlardan oluşan bir envanterin derlenmesi
  • Tespit edilen girdiler ve salımların çevreye potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi
  • Karar alırken performans göstergelerinin hesaplanması.
VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3