Atık Toplama


Bütün atık yönetimi işlemlerinin ilk adımı olan Toplama Planları, genel performans açısından kilit bir rol oynar. Atık sahiplerinin onayladığı ve desteklediği uygun bir atık yönetimi planı çöp probleminin çözümü için bir ön koşuldur. Atık yığınlarının içeriği, yığın sonrası ön işleme uygunluğu, ayrılması ve geri kazanım operasyonlarını atık toplama planı belirler.

Avrupa'da plastik atıkların tek başına yahut diğer malzemelerle birlikte toplanmasına ilişkin birçok başarılı toplama planı kullanılıyor. Bu sistemlerin ortak amacı, geri dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımını en üst seviyeye çıkarmak ve bu değerli kaynakları gömmek yerine geri kazandırmaktır. Toplama planları, ön işlem ve ayırmaya yönelik işlem sonrası altyapıya, geri kazanımı en üst seviyeye çıkarmaya, çevre performansını iyileştirmeye ve maliyet yönetimine uygundur.

Günümüzde geri dönüştürülebilir kuru maddelerin (büyük ölçüde plastikten yapılan ambalaj ve diğer ev eşyaları, metaller; genelde kağıt, kart ve cam) karıştırılarak toplanması, geri kazanım miktarının maksimum hale getirilmesi için cazip bir çözüm sunar. Akabinde modern ayırma ve geri dönüştürme teknolojileriyle yapılan işlemde, geri dönüşüm ve geri kazanım adına pazarın belirlediği niteliklere sahip yüksek kaliteli kaynak yığınları oluşturulur.

Kentsel atık toplama planları haricinde, hurda araçlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, tarımsal plastik filmler ve (plastik) alkollü içecek kaplarına dönük depozito sistemleri de geri dönüşüm ve geri kazanım konusunda değerli bir kaynaktır.

PAGEV, ülkemizde her türlü plastik atığı geri dönüşüm ve geri kazanım amaçlı toplamaya yönelik planların geliştirilmesine yardımcı olmaya kendini adamıştır.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3