Enerji Geri Kazanımı


ENERJİ GERİ KAZANIMI, plastikler sürdürülebilir şekilde geri dönüştürülemediğinde plastik açısından zengin atık fraksiyonlarının geri dönüşümünü tamamlayıcı, gerekli, sorumlu ve yararlı bir işlemdir. Her plastik malzeme geri dönüştürülemez; zira geridönüştürülebilirliği etkileyen bir dizi faktör vardır:

  • Ürünlerin malzeme içeriği
  • Toplanan atık yığınının miktarı, temizliği ve içeriği
  • Mevcut ayırma teknolojileri
  • Geri dönüştürülmüş malzemelere dair plastik geri dönüşüm işleminin uygunluğunu sınırlandıran kalite ve standartlar hakkında pazarın belirlediği gerekler

Dolayısıyla ayırma ve geri dönüşüm operasyonlarından elde edilen ve plastik açısından zengin bazı fraksiyonlar daima geri dönüştürülemeyebilir ve bu atık yığınlarından enerji geri kazanımı, kaynaklar açısından atık gömme ve hatta mecburi geri dönüşüme* kıyasla en verimli çözüm olabilir.

Halihazırda plastik atıklar, kojenerasyon geri kazanım tesislerinde (CHP) diğer yüksek kalorili girdi malzemeleriyle beraber kullanılır. Bu sayede, çoğu tahmine göre bir ülkenin enerji ihtiyacını %10 oranda karşılayabilen değerli bir ısı ve enerji kaynağı elde edilir. Günümüzde çöpten elde edilen yakıt (SRF), SRF elektrik santralleri ile çimento ve kireç ocakları gibi yoğun enerji tüketen bir dizi sanayi tarafından giderek artan bir oranda kullanılarak işlenmemiş fosil yakıtların yerini alıyor.

Bu enerji geri kazanım sürecinin tamamında yalnızca mevcut en iyi teknoloji kullanılarak kurulumların güvenli, sorumlu ve verimli olması sağlanıyor.

PAGEV, bütün plastik atık yönetim stratejilerini destekler nitelikteki verimli enerji geri kazanım çözümlerinin geliştirilmesine sağladığı katkıları sürekli kılmaya kendini adamıştır.

* Bir ürün ya da hizmetin eko verimliliği, onun çevre ve hatta ekonomi performansının ifadesidir

 

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3