Yenilenen Çevre Mevzuatları Bilgilendirme Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda 2 Mart 2020 tarihinde "Yenilenen Çevre Mevzuatları Bilgilendirme Semineri" 500'e yakın firmanın katılımı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uzmanları tarafından verilen eğitimler ile gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın; Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü uzmanları "Sıfır Atık Yönetmeliği ve Uygulamaları", " Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları-Ambalaj Atıkları" ve "Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları-Tıbbi ve Özel Atıkları" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Geri Kazanım Katılım Payı"na ilişkin yönetmeliğin plastikten poşete, lastikten pillere, madeni yağlardan kimyasal yağlara, ilaçtan elektrik-elektroniğe kadar birçok sektörü yakından ilgilendirdiğini söyledi. Yenilenen çevre mevzuatında birçok noktada revizyona ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş ürün, mevzuatta kapsam dışı bırakılmış. Geri dönüşümü desteklemek istiyorsak mevzuat tekrar değerlendirilmeli" dedi.

Eroğlu, "Geri Kazanım Katılım Payı yönetmeliği ise şimdi devreye girdi. Depozito uygulaması seneye girecek. Firmalarımızın arasından geri dönüş sistemine sahip olan ve hemen depozito teşvikinden faydalanmak isteyenler var. Ayrıca tüketiciler içerisinde de depozito bedelini hemen talep edenler olabilir. Keşke bunlar eş zamanlı devreye girseydi. Ben bunun amaca daha uygun olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Levent Taş ise geçen yıllarda İstanbul Ticaret Odası üyelerine yönelik çevre odaklı bilgilendirme çalışmaları kapsamında ürünlerin, üretim ve tüketim sürecinde çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin belirlenmesi amacıyla işletme hayatına giren temiz üretim ve atığı kaynağında azaltma fikrini esas alan birçok seminer düzenlendiğini söyledi.
"Sıfır Atık" konusunda gelişmelerinin İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nca yakından takip edildiğini ve bu çerçeve üyeleri bilgilendirme için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ar-Ge çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı yaparken teknolojiyi ve dünyanın mevcut durumuna ilişkin bilginin bizlere sağladığı çevreye duyarlı alternatifleri tercih etme sorumluluğumuz bulunuyor. Türkiye'de bu çerçevede birçok çalışma yürütülüyor. Geçiş süreçlerinde uyum ve maliyet sorunları görebiliyoruz. Bu yüzden özel sektör ve kamu kurumları temsilcilerini bir araya getirerek, sorunları ortaya çıkarmak, çözüm önerilerini paylaşmak ve bilgi akışını sağlamak şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşımın faydasına inanıyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürlüğü Şule BEKTAŞ, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Uygulamaları konulu sunumunda sıfır atık sisteminden ve kurulum aşamalarından bahsetti. BEKTAŞ; “12 Ocaktan itibaren temel seviye sıfır atık belgesi alımı başladı. Belgenin geçerliliği 5 yıl olmaktadır. Firmalar sıfır atık bilgi sistemine yapılacak kayıtları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yapacaktır.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetimi Şube Müdürlüğü Emre Cihan KAVLAK, Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları (Ambalaj Atıkları) konulu sunumunda GEKAP uygulamasından ve firmalara yönelik uygulamalarından bahsetti. KAVLAK; “Firmalar Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine ve GEKAP uygulamalarına ayrı ayrı tabidir. Bize en çok sorulan nokta olan ithalat ile ilgili oluyor. GEKAP’a ilişkin beyan ve ödemeler ithalatın gerçekleştiği işlem üzerinden yapılır. İthalat sonrası yurtiçinde yapılan devir ve satışlar için GEKAP yükümlülüğü oluşmaz.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü Sinem Büşra KÜÇÜK, Tıbbi ve Özel Atıkları için Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları konulu sunumunu gerçekleştirdi. KÜÇÜK; “Mahsuplaşmaya esas iade işlemleri, GEKAP yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yurt içinde piyasaya sürülen ve geri kazanım katılım payı alınan ürünler için geçerlidir. Plastik poşetlere yönelik iade ve mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilmez” dedi.

Dolaylı Vergiler Danışmanı Sercan Bahadır, Geri Kazanım Katılım Payı’nda Beyanla İlgili Detaylar konulu sunumunda GEKAP beyanı ile ilgili detayları aktardı. BAHADIR; “GEKAP beyan ve ödemeleri 30 Mart tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca GEKAP beyanları damga vergisine tabidir.” dedi.

Sunumların ardından katılımcılarımızın önceden iletmiş olduğu sorular Bakanlık yetkililerimiz tarafından cevaplandı.

Şule BEKTAŞ, Sıfır Atık Yönetmeliği

Emre Cihan KAVLAK, GEKAP Yönetmelik

Sinem Büşra KÜÇÜK, GEKAP Yönetmelik

Sercan BAHADIR, GEKAP Bildirim ve Beyannameleri

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5