Yerli Üretimde Öncelikli Ürünler için Liste Yayımlandı

Sektörümüze ait Enjeksiyon/Ekstrüzyon vb. Makineler Listede Yer Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Öncelikli Ürün Listesi Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle; Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde "Öncelikli Ürün Listesi"nin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11'inci Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirleniyor.

Bu kapsamda, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "Kimya", "Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı", "Bilgisayar, Elektronik ve Optik", "Elektrikli Teçhizat", "Makine", "Ulaşım Araçları" sektörlerinde yer alan veya bu 6 sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen ürünler, Resmi Gazete'den ilan edilecek. Bu listelerdeki ürünlerin yerli üretimi desteklenecek.

Listeler, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek.

Makine sektörüne ilişkin liste

Tebliğ kapsamında ilk olarak "Makine" sektörüne ilişkin belirlenen "Öncelikli Ürün Listesi", Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede sektörümüzün kullandığı yatırım malları olan; kauçuk/plastik enjeksiyon makineleri, kauçuk/plastik ekstrüzyon makineleri, Kauçuk/plastik Eşya İmal Makinelerinin aksam-parçaları, mikserler, vakum pompaları, soğutma cihazları parçaları vb. birçok makina ve ekipman yer aldı. Listede yer almayan sektörümüze ait diğer makine/ekipmanlar için de Bakanlığımızla çalışmalarımız devam etmektedir. Detaylı listeyi ve uygulama ile ilgili ana tebliği aşağıdaki linkte dikkatlerinize sunuyoruz. Konu hakkında sorularınız halinde pagev@pagev.net.tr kanalı ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi üretimde Avrupa 2.si ve Dünya 6.’sı olan Türk plastik sektörü her sene ortalama 800 milyon Dolarlık makine ekipman yatırımı yapmaktadır. Bu makinelerin %75’lik kısmı ithal edilmekte, %25’lik kısmı ise yurtiçinde imal edilmektedir. Katma değerli ve ileri teknoloji kullanan yerli makine/teçhizat üretiminin arttırılması, sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için kritik önem taşımaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın bu tebliğinin sektöre olumlu ivme kazandıracağına inanıyor ve siz değerli sanayicilerimize bu süreçte de her türlü desteğe vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz.

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'ni okumak için tıklayınız

Makine Sektörüne ilişkin Öncelikli Ürün Listesi için tıklayınız

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulama esasları Tebliği için tıklayınız

Destek Unsurları için tıklayınız

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
Başkan

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3
5