Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi Yayınlandı

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı olur ile “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar ile piyasaya ürün sunan ve bu ambalajlara Usul ve Esaslarda belirtilen kriterler doğrultusunda depozito sistemini uygulayan/uygulayacak olan piyasaya sürenler Bakanlığımız Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinde yer alan format doğrultusunda depozito planı hazırlayarak yine sistem üzerinden Bakanlığa sunacaklardır. Sunulan planlar Bakanlığımızca Usul ve Esaslar doğrultusunda değerlendirilerek, uygun bulunması durumunda bu plana sistem üzerinden kod numarası tahsis edilecek ve uygulamalar bu plan doğrultusunda yürütülecektir.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 17. maddesinde 22 Aralık 2020 tarihli ve 274532 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

Yapılan güncelleme ile sadece, “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 17. maddesinde gösterilen belirli uygulamalara geçiş/uyum süreci ulusal ölçekli merkezi bir depozito yönetim sistemine dâhil edilebilmesini teminen 1/1/2022 tarihine ötelenmiştir.

Yapılan güncelleme doğrultusunda 1/1/2022 tarihine kadar ulusal ölçekli merkezi depozito yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte yeniden/tekrar kullanılabilir depozitolu ambalajların üzerinde;

- Sisteme özgü standart “Depozitoludur” ibaresi bulundurulacak,

- Sisteme özgü ulusal ölçekli EAN–GTIN kodu kullanılması ve satış belgelerinde “Depozito bedeli”nin ürün fiyatından ayrı gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, depozitolu ambalajları piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirlenecek miktarda teminat gösterilecektir.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3