Yeni Plastik Makinelerde KDV İstisnaları

5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sektörümüzce yatırımı yapılan bazı yeni makinalar KDV istisnası (sıfır KDV) kapsamına alınmıştır.

Söz konusu KDV istisnası (sıfır KDV) yapılacak liste kapsamına sektörümüzce yatırımı yapılan aşağıdaki makinalar girmiştir.

8477 20 000000 Ekstrüzyon Makinaları
8477 51 000012 Sırt Kaplamaya mahsus Makinalar
8477 80950000 Kesme, yarma ve soyma makinaları
8777 80990011 Üç Boyutlu Yazma Makinaları (3D)
8477 80990019 Diğerleri

Ancak sektörümüzce yaygın olarak yatırımı yapılan ve ülkemizde de üretilen aşağıdaki plastik işleme makinaları KDV istisnası (sıfır KDV) kapsamı dışında tutulmuştur.

8477 10 Enjeksiyon Makinaları
8477 30 Şişirme Makinaları
8477 40 Termoform makinaları
8477 90 Plastik İşleme Makinaları Aksam ve Parçaları

KDV istisnası (sıfır KDV) kapsamına dahil edilmeyen; enjeksiyon, şişirme, termoform makinalarının ve bunların aksam ve parçalarının da alınması; firmalarımızı KDV’nin finansmanının ekstra maliyetinden kurtaracaktır.

Söz konusu makina ve ekipmanların KDV istinası (sıfır KDV) kapsamına alınması yönünde ilgili Bakanlıklarımız ve paydaş sivil toplum kuruluşlarımız nezdinde de girişimlerimiz devam etmektedir. Etkin ve hızlı sonuç alabilmek için, konunun muhatabı tüm sektör mensubu ve paydaşlarımızın konuyu gündemde tutması önem arz etmektedir.

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3