YENİ AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; Sıfır Atık Projesi çalışmaları, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan revizyonlar, 7261 sayılı Kanun ile Türkiye Çevre Ajansının kurulması ile çevre mevzuatı uygulamalarındaki gelişmelere uyum sağlanması için hazırlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yönetmelikle; ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, ambalaj ve ambalaj atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dahil belirli bir yönetim sistemi içinde yönetilmesi, depozito yönetim sisteminin uygulanması, Türkiye Çevre Ajansı'nın ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimindeki görev ve yetkileri doğrultusunda göstereceği faaliyetlere yönelik, strateji ve politikalar ile idari, mali ve teknik usul ve esaslar belirlendi.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'nun APARA TV'de konuya ilişkin açıklamalarını izlemek için tıklayınız.

PAGEV olarak bu yönetmelikle ilgili görüşlerimiz özetle;

- Sıfır Atık Yönetmeliği ile Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin hükümleri birbirine bağlanmaktadır. Dolayısıyla “Sıfır Atık” hedefiyle tüm mevzuat uyumlaştırılmaktadır. PAGEV olarak, GEKAP kesintilerinin genel bütçeye aktarılması yerine, çevresel faaliyetlere harcanması talebimizle ilgili olarak, yapılan kesintilerin % 25’inin bu amaçla Türkiye Çevre Ajansı’na aktarılmasıyla önemli bir mesafe alındığını düşünüyoruz.

- Yönetmelikle, Türkiye Çevre Ajansı’nın ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimi konusunda yapacağı faaliyetler belirlenmektedir. Desteklediğimiz depozito yönetim sistemi 1 Ocak 2022’de devreye girdiğinde, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenecektir.

- Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak, düzenli depolama tesislerine giden atık miktarı azaltılarak, savunduğumuz şekilde ambalaj atıklarının gömülmesi engellenecek ve ambalaj atıkları geri dönüştürülüp ekonomiye değer olarak kazandırılacaktır.

- Atığın çöp değil de ekonomik değer olduğu bu Yönetmelikle daha net biçimde ortaya konulmaktadır.

- Ambalajların tüketimi sonrasında oluşan atıkların yeniden kullanımı veya geri kazanım sürecine dahil edilmesi ve geri kazanılmış hammaddelerin, mamul üretimde kullanımlarının sağlanarak ülke ekonomisine kazandırılmasına vurgu yapılmaktadır. Ürünlerde, geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı döngüsel ekonomi için ana unsur olmakta ve dünyaya olan ihracatımızın daha da artması için oldukça önem arz etmektedir. Türkiye’de üretilen ürünlerde, her geçen gün daha fazla geri dönüşümden elde edilen hammadde kullanmamız, çevremize ve ekonomimize iyi gelecektir.

- “Plastiğin Doğada Yeri Yok, Hayatımızda Yeri Çok” misyonumuz ile atık yönetiminin verimli bir şekilde yapılmasının önemini savunuyoruz. Verimli bir atık yönetimi için de en önemli unsurlardan biri eğitimdir. Söz konusu yönetmelik ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında, tüm paydaşlara, tüketicilerin eğitimine destek verilmesi hususunda maddi yükümlülükler getirilmiştir.

Bir diğer önemli nokta ise bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak uygulama usul ve esaslarıdır. Sanayiciler olarak, bu konuda Bakanlığımızla ortak istişare içinde olmamız için süreçle ilgili görüş ve katkılarınızı pagcev@pagcev.org adresimize iletmenizi beklemekteyiz.

Resmi Gazete'de yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'nun APARA TV'de konuya ilişkin açıklamalarını izlemek için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3
5