Yavuz Eroğlu Başkanlığındaki PAGEV Heyeti D-8 (Developing Eight Organisation) Genel Sekreteri Mousavi ile Biraraya Geldi

İki komşu ülke ve toplamda 160 milyonu bulan bir pazar oluşturan İran ve Türkiye Ticaretindeki engellerin kaldırılmasına iş dünyası olarak katkı vermek ve karşılıklı ticareti arttırmak maksadıyla PAGEV’in çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede en son geçtiğimiz hafta içerisinde Gelişmekte Olan Ülkeler Teşkilatı D-8 (Developing Eight Organisation) Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Mousavi ile bir araya gelen PAGEV Heyeti D-8’in bu konuda aktif rol oynaması için talepte bulundu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu Başkanlığındaki Heyet, D-8 Genel Sekreteri Mousavi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaretin kesintisiz olarak sürmesi için yapılabilecek çalışmaları görüştü.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, PAGEV olarak sektörümüzün İran’la geçmişten bu yana devam eden ticari ilişkileri, sekteye uğratacak olan uygulamaların iki ülke ticaretine olumsuz yansıyacağını belirterek, D-8 Genel Sekreterliği’nin ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik girişimlere katkı vermesini talep etti. İran’ın plastik sektörümüzün hammadde ithal ettiği ülkeler arasında önemli bir yer aldığını kaydeden Eroğlu, ithal edilen hammaddelerin Türkiye’de işlenerek, tüketime ve ihracat pazarlarına sunulduğunu belirtti. Bu şekliyle İran ile süren ticaretin iki komşu ülke için de olumlu olduğunu söyleyen Eroğlu, İran’dan hammadde tedarik eden, İran’a bitmiş ürün ihraç eden sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızın bu uygulamanın neticesinden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

D-8 Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Mousavi, ülkesi ile Türkiye arasında ticari ilişkiler konusunda ilgili devlet yetkilileri ile görüşerek, işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydederek, konu hakkında teknik detayları paylaştı. Ayrıca PAGEV etkinliklerini yakından takip ettiklerini belirterek en son Mısır ‘da gerçekleştirilen D-8 Bakanlar Toplantısına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın davetiyle katılan PAGEV’in verdiği katkı içinde teşekkür etti.

D-8, ya da İngilizce uzun adıyla Developing Eight (Gelişmekte Olan Ülkeler Teşkilatı), 8 Üye ülkeden oluşan uluslar arası bir kuruluştur. 1997 yılında kurulan D-8’de Türkiye’nin yanı sıra İran, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya ve Nijerya yer almaktadır. D-8 içinde yer alan ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü'nün de üyeleridir. D-8 üyeleri, tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz etmektedirler. D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç; büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3