PAGÇEV 235 bin tonluk atığın geri dönüştürülmesini sağladı

Atık ve geri dönüşüm dendiğinde genelde akla ilk olarak plastikler geliyor. Oysaki geri dönüşümü bir bütün olarak görmek gerekiyor. Cam, metal, kağıt ya da plastik geri dönüştürülebilir tüm malzemeleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak lazım. Sonuç olarak her malzeme bir kaynaktır.

PAGÇEV olarak kurulduğumuz yıl olan 2004’ten bu yana sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda atık toplamanın yanı sırageri dönüşüm ile ilgili eğitimler veriyor, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor ve çevreye katkı sağlayacak pek çok projeyi de hayata geçiriyoruz. Özellikle toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturulmasının önemine inanıyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Tek tek kapıları çalarak, okul okul dolaşarak özellikle öğrencilerin ve ev kadınlarının geri dönüşüm ile ilgili bilinçlenmesi noktasında yoğun çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.

Atık malzemelere baktığımızda geri dönüştürülebilir her ürünün altın değerinde olduğunu görüyoruz. Örneğin plastik malzemeleri ele alacak olursak; hayat kurtaran ambulansta, hastanın ihtiyacı olan sıvıları taşıyan serumda, olası trafik kazalarında yaşama bağlanmamıza aracı olan kemerde, yaşam kaynağımız suyu taşıyan boruda ve sayamayacağımız kadar çok örnekle plastik hayatımızın olduğu her yerde. Yani plastiği düşman gibi algılamamak gerekiyor. Bu kadar değerli bir malzemeyi bazen denize bazen de ormana atılmış olarak görüyoruz. İşte yanlış olan budur ve mücadele etmemiz gereken zihniyet de budur. Kesinlikle atıkların doğada yeri yok, yeniden kullanamayacağımız tüm ürünleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmalıyız. Plastiğin hayatımızda işi çok, doğada yeri yok diyor ve herkesi Türkiye’yi dünyanın en büyük geri dönüşüm ve yeşil teknolojiler ülkesi yapmaya katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Sürdürülebilir bir çevre için döngüsel ekonomi şart. Dünya genelinde kabul gören Döngüsel Ekonomi modeli geri dönüştürülmesi mümkün olan tüm atıkların dönüştürülmesi esasına dayanıyor. Sürdürülebilirlik noktasında üretimde kullanılan hammaddelerin geri kazanımı giderek daha da önem kazanıyor. Günümüzde hammadde, kaynak ve yenilenebilir enerji kullanımlarını esas alan “Döngüsel Ekonomi” bir seçenek değil bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Geleceğe damgasını vuracak sektörler arasında gösterilen “geri dönüşüm”; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Türkiye’de geri dönüşüme verilen önem ve dolayısıyla geri dönüşüm çalışmaları da düzenli olarak artış eğilimi gösteriyor. Bizler de geri dönüşüme verdiğimiz önemi “sorumlu endüstri, sorunsuz çevre” misyonumuz ile ortaya koyuyoruz.

2019 yılında ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü çalışmalarımızda 1.842 tane ekonomik işletmenin yükümlülüğünü devraldık. Bu çerçevede yılın başından bu yana 19 ilde, 13,5 milyon nüfusa sahip 81 belediyeye ulaşarak 235 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük.

Plastikten kâğıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 654 milyon lira katkı sağladık.

PAGÇEV olarak sadece 2019 yılında yaptığımız bu çalışmalarımız sayesinde 2 milyon 11 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 3 milyon 925 bin kWh elektrik tasarrufu, 237 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 3 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına gönderilmemesi sayesinde 2,1 milyon metreküp alandan tasarruf edildi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3