Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Hazırlık Çalıştayı Yapıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yönetiminde PAGEV'in de görev aldığı bir Çalışma Grubu ülkemizde ilk defa Geri Dönüşüm Stratejisi oluşturuyor.

Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi hazırlama görevi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 01 Ağustos 2011 tarihli kararıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı işbirliği yapılacak kuruluşlar olarak belirlenmiştir.

2012 Yılı Programı’nın “Sanayi” başlığı altında “Dışa bağımlılığı yüksek olan sektörlerde geri dönüşüm yatırımlarına özel önem verilmesi ve Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi oluşturulması ile görevlendirilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 26 Ocak 2012’de Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Kapsam Belirleme Mutabakat Toplantısı yapmıştır. 2013 -2016 yıllarını kapsayacak Stratejinin ilgi alanına giren atıklar “Ambalaj, pil, akü, elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, ömrünü tamamlamış araçlar, metal hurda, madeni atık yağlar, bitkisel atık yağlar ve sanayi atıkları” olarak belirlemiştir.


17 Nisan 2012’ de Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Şahin ve paydaş grupların katılımıyla Ulusal Geri Dönüşüm Hazırlık Çalıştayı yapılmıştır. Çalıştayda geri dönüşüm konusunda ülkemizin mevcut durumu analiz edilmiş ve Strateji hazırlık çalışmalarında görev almak üzereoluşturulan ve PAGEV’ in de aralarında bulunduğu bir Çalışma Grubu Stratejinin hedef ve eylemleri belirlemiştir. Belirlenen hedef ve eylemler çerçevesinde oluşturulacak taslak stratejinin önümüzdeki günlerde ilgili paydaşların görüşlerine açılması ve Aralık 2012’ de nihai hale getirilmesi planlanmıştır.

Günümüzde ve gelecekte herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması adına sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet eden bir geri dönüşüm sistemine sahip Türkiye oluşturmak vizyonunu taşıyan Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi’nin amacı çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu sağlamaktır.

Atık yönetimi hiyerarşisinde önleme, kaynakta azaltma ve yeniden kullanımdan sonra en öncelikli seçenek olan geri dönüşüm; değerlendirilebilir atıkların; fiziksel ve/veya kimyasal işlemler gibi çeşitli geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak ikincil hammaddeye dönüştürülmesine ve tekrar üretim sürecine dahil edilmesi olarak tanımlanır. Ekonomiye katkı sağlaması, sanayinin geri dönüştürülmüş ve daha ucuz hammadde kullanması sonucu finansal tasarruf sağlaması, yeni istihdam alanları yaratması, çevresel etkilerin ve emisyonların azaltılması gibi yararları nedeniyle geri dönüşüm üstünde önemle durulması gereken bir konudur.

Plastik geri dönüşümünün arttırılması sektörümüz açısından oldukça önemlidirç 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 KW elektrik enerjisi, 2603 lt petrol türevi ve düzenli depolama alanlarından 23 m3 kadar bir alandan tasarruf edilebilir. Ayrıca plastik hammadde fiyatlarının artması ve Türkiye’nin plastik hammadde ihtiyacının % 85 oranında dışa bağımlı olması göz önüne alındığında rekabetçi üretim olanaklarının arttırılması için büyük maliyet tasarrufu sağlayan geri dönüştürülmüş plastik kullanımının yaygınlaşması artık bir gereklilik olmuştur.


VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3