Türkiye Polimer Biliminin Duayen İsmi Prof. Dr. Mehmet Bahattin BAYSAL’ı kaybettik

Türkiye Polimer Biliminin duayen ismi, ODTÜ, İTÜ ve BÜ’nde uzun yıllar görev yapmış Fizikokimya Profesörü, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bahattin BAYSAL Hakk'ın rahmetine kavuştu.

8 Aralık 1922 tarihinde Kırşehir'de doğan Prof. Dr. Mehmet Bahattin BAYSAL İlkokula Posof'ta başladı. İlköğrenimini Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki kentlerde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailece Buca'ya (İzmir) yerleşti. 1936'da Buca Ortaokulu'nu bitirdi. 1939 yılında İzmir Lisesi'nden, 1945 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'ndan ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fiziksel Kimya Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı (1949). 1952 yılında, 30 yaşında Fiziksel Kimya doçenti, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde asistan ve doçent (1945- 1960) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1960 yılında Fiziksel Kimya Profesörü oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1960-1980) Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı, Rektörlük danışmanlığı ve Polimer Kimyası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (1979- 1990) Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Dekanlığı görevlerini yaptı. Bir süre Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de görev aldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, PETKİM Petrokimya A.Ş., Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Nükleer Araştırma Merkezleri gibi çeşitli araştırma merkezlerinde farklı yıllarda müdürlük, başkanlık danışmanı ve araştırıcı olarak çalıştı.

Emekli olduktan sonra çalışmalarını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde ve yakın zamana kadar Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde sürdürdü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden başlamak üzere Türkiye'de Polimer Kimyası Biliminin duayenidir.

ABD'de, 1950-2002 yılları arasında farklı zamanlarda, Brooklyn Polytechnic Enstitüsü, Princeton Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Brookhaven Ulusal Laboratuvarı, Florida Eyalet Üniversitesi, Dartmouth Koleji ve Massachusetts Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı.

Araştırma alanları Fiziksel Kimya (reaksiyon kinetiği, radyasyon kimyası), Polimer Kimyası (petrokimya ürünleri, plastikler, sentetik lifler, elastomerlerin sentezi ve karakterizasyonu), Biyopolimerler, Polimer Fiziği olup, 3 onursal doktora, 3 bilim ödüllü Prof. Dr. Bahattin M. Baysal’ın 36 adet doktora, 31 adet Y.Lisans Tez Danışmanlığı vardır. SCI’li dergilerde yayınlanmış 131 makalesine 1783 atıf almıştır ve böylece 21 'H-İndeksi' (bilim insanlarının üretkenliğini ve o üretkenliğin niteliğini ölçen sayı) ile, Türkiye'de bu değeri en yüksek kimya bilim insanları arasındadır.

Yazdığı kitapları, yılları ve yayınevleri ile “Polimer Kimyası” 1981(1nci baskı, Çağlayan Yayınları), 1994 (2nci baskı, ODTÜ), “Genel Kimya” 1983 (İTÜ), “Yüksek Teknoloji Materyali ve Mühendislik Plastikleri” 1990 (PETKİM Yayınları), “Üniversitelerde Altmış Yıl” 2004 (ALFA Yayınları), “Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de Üniversiteler Bilim ve Bilim Politikaları” 2009 (Çağlayan Yayınları) dır. Çeviri Kitapları ise “Denel Fizikokimya” 1954, “Kolloid Kimyası” 1956, “Kuantum Mekaniğine Giriş” (Prof. Dr. Erdal İnönü ile birlikte)1959, “Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi”, 2013 (ALFA Yayınları) dir.

European Science Foundation (Strasbourg/Fransa) TÜBİTAK Temsilciliği (1980-1984),
Turkish Journal of Chemistry (SCI'de dizinlenen dergi)'nin Editörlüğü (1992-2009),
Journal of Applied Polymer Science, Editorial Board üyeliği (1992-2017), 
Bulletin of the Chemist and Technologist of Macedonia, Editorial Board üyeliği (1998-2017). Prof. Dr. Mehmet Bahattin BAYSAL, Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu Başkanlığı (2001- 2005) yapmıştır.

Türkiye Polimer Biliminin duayen ismi Prof. Dr. Mehmet Bahattin BAYSAL’ı saygı ve minnetle anıyoruz.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3