Türkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu başkanlığında, sektörün güncel sorunlarını görüşmek üzere TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda toplandı. Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu’nun gündem değerlendirmesi ile başlayan toplantıda; ana hatlarıyla; Süper teşviklerden yararlanan petrokimya tesisleri proje sahipleri sunumları. Tek kullanım plastik ambalajların yasaklanması ile ilgili Meclise verilen Kanun Teklifi hakkında değerlendirmeler ve Yurt içinde yapılacak sektör kongre ve fuarlarının kısa tanıtımları da yapıldı.

Süper teşviklerden yararlanan petrokimya tesisleriyle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda petrokimya yatırımlarının teşvik edilmesinin sektörün hammaddeye ulaşımını kolaylaştıracağı üzerinde duruldu. Adana ili Ceyhan ilçesinin Petrokimya Sanayi Bölgesi projesine ev sahipliği yapacağı belirtildi. Bu doğrultuda Türkiye'nin dış ticaret açığının %30’unu oluşturan petrokimya ithalatının, ara mamul ve mamullerin tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilmesi ile önemli ölçüde gerileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda tek kullanımlık plastik ambalajların yasaklanması ile ilgili Avrupa direktifi ve Meclise verilen Kanun Teklifi üzerinde duruldu. Tek kullanımlık plastik tanımının netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek iyi tanımlanmış bir kategoriye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Konunun bilimsel boyutuyla değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yasaklanacak veya kısıtlanacak ürünlerin ikamelerinin maliyet-fayda analizleri yapılmadığı söylendi. Bu doğrultuda direktifin tüm sağlık ve güvenlik boyutlarını gözetmediği değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca iyi bir dönüşüm sistemi kurmanın önemi üzerinde duruldu.

Son olarak plastik, kauçuk ve kompozit sektörünün yaklaşan etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sektör temsilcileri etkinliklere davet edildi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3