TÜRKİYE KİMYA SANAYİİNİN GÜVENLİ GELECEĞİ SEMİNERİ

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından 8 Kasım 2019 tarihinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli’nde düzenlenen “Türkiye Kimya Sanayiinin Güvenli Geleceği” isimli etkinlik kimya sanayiinden yaklaşık 250 kişinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber yaparken, Avrupa Kimya Sanayii Konseyi – Cefic Genel Müdürü Marco Mensink dünyada ve Avrupa’da kimya sanayiini önümüzdeki 30 yılda beklenen gelişmelere dair vizyoner bir sunum gerçekleştirdi. Marco Mensink’in ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise, TÜSİAD olarak 4. sanayi devrimini ve dijitalleşmeyi sürdürülebilirlik ilkesi ile beraber kalkınmanın temeli gördüklerini ifade eden bir konuşma yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber, Türkiye’de 2018 yılında toplam büyüklüğü 73 milyar USD’yi bulan ilaç, plastik ve kauçuk dahil kimyasal pazarında faaliyet gösteren kimya sanayii firmalarının %77 oranında ithal hammaddeye bağlı olduğunu vurguladı. Büyük şehirlere ve pazara yakın, limanı olan bir kimya kümesi kuramadığımız için pazar büyüklüğümüzden ve genç çalışkan işgücümüzden faydalanamadığımıza dikkat çeken Erceber, Chemport projesi hayata geçmediği için kimya sanayiinde kârın, verimliliğin ve sinerjinin artmadığını ve ölçek büyütülemediğini ifade etti. Buna rağmen, tüm sanayiciler ve önemli karar vericilerde büyük bir farkındalık yaratıldığını vurgulayan Erceber, 2019 yılı başlarında, kimya sektörünün Türkiye’de en öncelikli sektör ilan edildiğine dikkat çekti. Ceyhan’da kurulan kimya endüstri kümesini örnek gösteren Erceber, petrokimya alanında 2-3 yeni yatırım projesinin, devlet teşviğinden yararlanarak yatırım ön hazırlıklarına başladığını sözlerine ekledi. Konuşmasında dünya kimya sanayiinde görülen trendlere de değinen Erceber, Dünyada gelecek otuz yılda yaşanacak hızlı gelişimi göz ardı ederek Türkiye’nin kimya sanayiinin geleceğinin planlanamayacağını, bu sebeple, TKSD’nin AB’ye eskisinden daha da yakın olmak ve CEFIC ile iş birliklerini arttıracak ortak projeler üretmek zorunda olduğunu vurguladı.

Haluk Erceber’den sonra söz alan Avrupa Kimya Sanayii Konseyi - Cefic Genel Müdürü Marco Mensink konuşmasında, gelecek 30 yılda dünya kimya sanayiini etkileyecek trendler ve Avrupalı sanayicilerin rekabet güçlerini kaybetmemek için kendilerini geleceğin dünyasında nasıl konumlandırmaları gerektiği konusuna değinen bir sunum yaptı. Kimya sanayiinin dünyayı değiştiren tüm yeni teknolojilerin kalbinde olduğunu vurgulayan Mensink, döngüsel ekonomi ve sıfır karbonlu bir geleceğe geçişte kimya sanayiinin anahtar olduğunu ifade etti. Kimyasal geri dönüşümün önemine değinen sunumunda Mensink, Cefic’in sanayiye bu konularda liderlik etmeyi hedefleyen çalışmalarına da değindi.

Etkinliğin bir diğer onur konuşmacısı olan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, kimyanın diğer ekonomi alanlarının %96’sına girdi sağlayan bir temel sanayi kolu olduğunu vurgulayarak bu sektörün yarattığı katma değer ve geliştirdiği kapsayıcı teknolojik gelişmeler ile ülkenin tüm sanayi kollarını ileriye doğru itebilecek potansiyeli olduğuna vurgu yaptı. Ülkemizin coğrafi konumu ve düşük işgücü maliyeti gibi özelliklerinin dijital çağda, küresel rekabet gücümüz açısından yeterli olmadığını belirten Kaslowski, 4. Sanayi Devrimini yakalamak zorunda olduğumuza dikkat çekti. TÜSİAD olarak, sürdürülebilir kalkınma anlayışının benimsendiği bir toplum düzeni oluşturmaya katkı sağlamayı hedeflediklerine değinen Kaslowski, ülkemizi yeni yüzyılın yeni büyüme hikayesine hazırlamak için yeni sanayi devrimini ve dijitalleşmeyi sürdürülebilirlik ilkesi ile beraber ele almayı görev edindiklerini vurguladı.

Etkinliğin önemli bir parçası olarak Cefic’in önderlik ettiği Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) hareketinin yeniden canlandırılması projesinin sonucu olan yeni firma değerlendirme aracı ve yönetim çerçevesi Türkiye kimya sanayiine tanıtıldı. Derneğimizin 1993 yılından beri Türkiye’de uygulanmasını denetleyen tek yetkili kurum olduğu Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) hakkındaki sunumu Cefic Responsible Care Müdürü Dr. Giulia Casasole gerçekleştirdi. Üçlü sorumluluğun, kimya sanayi tesislerinin çevreye, insan sağlığına ve güvenliğe, faaliyetlerinin her aşamada azami ilgi gösterip sorumluluk duyacakları ve performanslarını devamlı yükseltecekleri konusunda verdikleri bir söz, devamlı çaba ve gelişme isteyen bir program olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında kimya sanayiinin önemli bir sorunu olan yangın güvenliği, patlayıcı ortamlardan korunma ve SEVESO III konusu Endüstri Mühendisi ve öğretim görevlisi Efari Bahçevan tarafından tüm boyutlarıyla ve çarpıcı görsel videolarla ele alındı. Bahçevan’ın ardından söz alan etkinlik ana sponsoru Corpus Sigorta ise bu riskli sektörü yangına karşı avantajlı koşullarla sigortalamak için Responsible Care taahhüdünün dikkate alındığı yeni sigorta paketinin lansmanını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğleden sonra gerçekleştirilen Kimyasalların Yönetimi (KKDİK) konulu panelin moderatörlüğünü Polisan Kimya Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. M. Selçuk Denizligil gerçekleştirdi. Panelistler arasında Cefic Uluslararası Kimyasallar Müdürü Maria Ruiz-Cuevas ve ECHA Veri Bulunabilirliği Bölüm Müdürü Mercedes Vinas’ın yanısıra Ege Kimya Ar-Ge Direktörü Dr. Derya Erçıkan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Dairesi Başkanı Şeref Yılmaz ve Uzmanlar Eylem Özlem Nalbantoğlu ile Dilek Erkan yer aldı.

Cefic’ten Maria Ruiz-Cuevas, AB’de kimya sektörünü REACH’e hazırlarken Cefic’in oynadığı önemli rol ve Cefic’in yaptığı hazırlık çalışmaları hakkındaki bilgiyi, Türkiye’deki KKDİK hazırlığına rehber olması amacıyla katılımcılarla paylaştı. ECHA’dan Mercedes Vinas ise REACH’e kayıt olan dosyalar ile ilgili planlanan uygunluk denetimleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, REACH kapsamında kayıtlı kimyasallar için ECHA’nın elindeki verilerin kamuya açık ve gizli olan kısımları gibi katılımcılar için çok önemli konulara değindi. Türkiye kimya sanayinin KKDİK uygulamasında bugüne dek karşılaştığı sorunlar hakkında tecrübelerine dayanan çarpıcı tespitlerini paylaşan Dr. Derya Erçıkan, sektörü ileride bekleyen sıkıntılar hakkında uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Eylem Özlem Nalbantoğlu ve Dilek Erkan’ın Türkiye’deki KKDİK uygulamalarının mevcut durumu hakkındaki sunumlarının ardından panel soru-cevap bölümüyle devam etti. Katılımcılar ve panelistlerin katkılarıyla, Türkiye kimya sanayinin geleceğini etkileyecek en önemli mevzuat olan KKDİK hakkındaki açıklama bekleyen konuların enine boyuna tartışıldığı panelin sona ermesiyle “Türkiye Kimya Sanayiinin Güvenli Geleceği” isimli etkinlik de sona verdi.

Etkinliğe, Türkiye’deki en önde gelen kimya sanayii firmalarının üst düzey yetkilileri ile İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre (SHE - Safety, Health, Environment) , Mevzuat (Regulatory Affairs) ve Ar-Ge yöneticileri ve uzmanlarından oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3
5