TÜDAV 24. Karadeniz Günü Bölgesel Konferansı Gerçekleşti

TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) tarafından organize edilen 24. Karadeniz Günü Bölgesel Konferansı 31 Ekim tarihinde online olarak yapıldı. Konferans kapsamında, Karadeniz’in biyo çeşitliliğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için güncel bilimsel bulguları, devam eden projeleri ve olası çözümleri tartışıldı.

Denizlerin ve çevrenin korunması ve temizliği kapsamında 31 Ekim 1996’da imzalanan Karadeniz Stratejik Eylem Planı ile birlikte aynı gün Dünya Karadeniz Günü olarak ilan edildi. Bu sene de 24. Dünya Karadeniz Günü dolayısıyla Karadeniz'in dört bir yanından bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve çeşitli paydaşlar gerçekleşen çevrimiçi konferansta bir araya geldiler.

Çevrimiçi düzenlenen ve üç ayrı panelden oluşan konferansta; sürdürülebilirlikten deniz kirliliğine kadar çok çeşitli konular tartışıldı. Ayrıca, mavi ekonominin bir bileşeni olarak sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, Karadeniz’i çevreleyen sosyo-ekonomik faktörlere, Karadeniz’de deniz kirliliğiyle mücadele eden çeşitli aktörlerin rollerine ve sorumluluklarına değinildi. TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk’ün ev sahipliğini yaptığı konferansın Karadeniz’de Deniz Kirliliği oturumuna konuşmacı olan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu “Plastik Kullanmak ya da Kullanmamak, Mesele Bu Değil” başlıklı sunumu ile yer aldı.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu; PAGEV’in enerji ve kaynak verimliliği ve atık yönetimi gibi konulara çözüm bulma noktasında gerçekleştirdiği önemli projelere değinerek, “Deniz atıkları konusunda gösterdiğimiz hassasiyet kapsamında PAGEV olarak yürüttüğümüz Waste Free Oceans projesi ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çerçevesinde deniz yüzeyinden, balıklara zarar vermeyen özel bir ağ ile plastik ve diğer ambalaj atıkları topladık. Biz plastik sektörü olarak temiz ve sürdürülebilir bir çevre için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu projemizle denizlerimizi temizlerken tüm sektörlere de geri dönüşüm konusunda örnek olmayı hedefliyoruz.” dedi. Konuşmasının devamında da “Sektöre yönelik eğitimlerde yapmaya devam ediyoruz. Örneğin, sektörümüzün önemli konulardan biri mikroplastik sorunudur. Son iki yıldır devam ettirdiğimiz İyi Süpürme Operasyonu (Operation Clean Sweep) ile Türkiye’de üretim tesislerinden geçen plastik granüllerin, parçacıkların ve tozların gereken özenle ele alınmasını ve nehirlere ya da denizlere karışmamasını sağlamaktayız.” dedi.

Etkinlikte ayrıca TÜDAV’ın, 8 ülkeden 28 kurumdan 93 araştırmacının katkı verdiği Karadeniz’deki çöp sorununu konu alan yeni kitabı tanıtıldı. İngilizce olarak basılan 361 sayfalık kitap, denizleri her geçen gün artarak tehdit eden deniz çöpleri konusunu kapsamlı bir şekilde ele almakta ve bu konuyla ilgili bilim insanlarından karar vericilere kadar herkes için önemli bir kaynak sağlamaktadır. Kitabın editörlerinden Doç. Dr. Ülgen Aytan, Karadeniz'in 21 ülkenin drenaj alanını oluşturduğunu ve kirliliğe karşı çok savunmasız olduğunu belirtti. Aytan, son yıllarda Karadeniz’de deniz çöpleri konusunda bilimsel çalışmalar giderek arttığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti: “Bu kitap Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında yürüttükleri çalışmaları ve bilgi birikimleri ile Karadeniz’de deniz çöplerinin mevcut durumunu ortaya koydu. Kitapta toplam 26 bölümde deniz çöpleri olası kaynaklarından dağılımına, birikim senaryolarından deniz canlıları ile olan etkileşimine, olası etkilerinden yönetim stratejilerine kadar çok yönlü olarak ele alındı. İnanıyoruz ki kitap, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Karadeniz için ortak paydada buluşan bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, endüstri, çevreciler, yerel yönetimler ve karar vericilere rehber kaynak niteliğinde olacak. Kitabın tamamına TÜDAV’ın internet sayfasından ücretsiz ulaşılabilir.” dedi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3