TRANSATLANTİK ANLAŞMASI PLASTİK SEKTÖRÜNDE ÜRETİMİ DÜŞÜRÜR!

TRANSATLANTİK ANLAŞMASI PLASTİK SEKTÖRÜNDE ÜRETİMİ DÜŞÜRÜR

AB-ABD arasında yapılacak anlaşma plastik sektörünü derinden etkileyecek

AB-ABD arasında görüşmeleri devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nın plastik sektörü üzerinde yaratacağı etkiler sektörü düşündürüyor. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kimya Alt Komitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden “Plastik, Kauçuk ve Kompozit Teknik Alt Komitesi”nin beşinci toplantısının ana gündem maddesi de ‘Transatlantik Anlaşması’ oldu.

PAGEV’in ev sahipliğinde, plastik, kauçuk ve kompozit sektörleri yeniden bir araya geldi. Plastik, kauçuk ve kompozit sektörlerinin gündemdeki sorunlarının dile getirildiği toplantıda; Ekonomi ve Sanayi bakanlığı temsilcileri, sektör temsilcileri ve akademisyenler ile birlikte çözüm önerileri geliştirildi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, toplantının en önemli gündem maddesi olan AB-ABD arasında görüşmeleri devam eden ve 2017 yılında müzakereleri tamamlanıp yürürlüğe girmesi beklenilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nın plastik sektöründe yaratacağı etki üzerine bir sunum yaptı.

Anlaşmanın bir tarafının Türkiye’nin önemli bir ithalat ve ihracat pazarı olan AB’yi içermesi, diğer tarafının ise büyük potansiyele sahip pazarı ABD olması nedeniyle ülkemiz açısından büyük bir önem taşıdığına değinen Yavuz Eroğlu, “Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Anlaşması nedeniyle yeni anlaşmadan ülkemiz yoğun şekilde etkilenecektir. Yapılan Girdi-Çıktı Analizi sonuçları da bize bunu kanıtlar nitelikte. Sonuçlara göre; anlaşmanın plastik sektörü üretimini yaklaşık yüzde 6 oranında düşüreceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 12 bin kişinin de işsiz kalması söz konusu. Bu rakamlar oluşacak sıkıntıyı net olarak gözler önüne seriyor” dedi.

Eroğlu, “Kaya Gazı çıkarma çalışmaları bugün ABD’yi maliyet yönünden kaynak zengini yaptı ve Körfez ülkeleri ile maliyette yarışır duruma getirdi. Kaya Gazı’ndan elde edilen ucuz etilen, petrokimya sektörünün başlıca girdisi. TTIP anlaşması dolayısıyla AB çok uygun maliyetli etilen hammadde kaynaklarına sahip olacak ve plastik sektöründe diğer ülke üreticilerine karşı rekabet üstünlüğü sağlayacak. Bu durum görece olarak Türk plastik sektörünün ihracatını zorlaştıracak ve maliyetini arttıracak” diyerek açıklamalarına devam etti.

PAGEV olarak konu ile ilgili önerilerini de dile getiren Yavuz Eroğlu, “Bu anlaşmanın sektör üzerinde yaratacağı olası etkilerin engellenmesi için öncelikle Türkiye’nin milli menfaatlerimiz çerçevesinde bu anlaşmaya taraf olması gerekiyor. Ardından özellikle yoğun enerji kullanan sektörümüze enerji teşviği desteği verilmesini ve enerji verimliliği yatırımlarının 6. bölge yatırımlarıyla eşdeğer olarak desteklenmesini talep ediyoruz. Yine sektörümüzün rekabetçi maliyetlerle hammaddelere ulaşımı için yurtiçinde petrokimya yatırımlarının desteklenmesi de önerilerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin en büyük ihracatçıları arasında yer alan sektörümüzün, Uluslararası Bölgesel Kümelenme modelleriyle Körfez ülkeleri ile kuracağı işbirlikleri sonucunda ucuz hammadde kaynaklarına ulaşabilmesi Transatlantik anlaşmasının olumsuz etkilerini azaltacaktır. Bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. En fazla etkilenecek sektör olarak yapılacak tüm çalışmaları da yakından takip ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Konuya ilişkin Basında yer alan Haber Küpürleri

30.3.2015 Dünya Gazetesi S.13

 

28.3.2015 Sözcü Gazetesi S.7

 

 

28.3.2015 Ankara 24 Saat Gazetesi S.6

 

28.3.2015 İzmir Ticaret Gazetesi S.1

 

 

28.3.2015 Yeni Mesaj Gazetesi S.4

  

 

29.3.2015 Bizim Gazete S.6

 

 

29.3.2015 Dokuz Sütun Gazetesi S.6

 

 

29.3.2015 İstanbul Son An Gazetesi S.3

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3