TOBB Plastik Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi Toplandı

Meclis Komisyonu Yeni Gündem Maddelerini Tartıştı

Türk plastik endüstrinin kanunla kurulmuş üst yapısı TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi, sektörün gelişimini engelleyen sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere bir araya geldi. Toplantının gündemini; yeni teşvik sistemi, KOBİ’lere yönelik makine, teçhizat, kredi, faiz destekleri ile ithalat ve ihracatta Gümrüğün belirlediği muayene ve tespit ücretleri genelgesine özel limanların uymaması, maliyet oluşturan VGM uygulaması oluşturdu.

Sektörel sorunları tespit etmek, çözüm için hükümet ve özel sektör diyaloğunu en iyi şekilde geliştirmek amacıyla kurulan Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) buluştu. TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 29 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, belirlenen yeni gündem maddeleri tartışıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.

Toplantının ilk oturumunda, yeni proje bazlı teşvik sistemi ve plastik, kauçuk ve kompozit sanayi sektörüne etkileri tartışıldı. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Yurdal Şahin’in konu çerçevesinde yaptığı sunumda proje bazlı teşvikte; ülkenin mevcut durumunda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçları karşılayabilecek, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltabilecek, teknoloji dönüşümünü sağlayabilecek, yenilikçi, ARGE içeriği ve katma değeri yüksek belirli büyüklükteki yatırım projelerine öncelik verildiğinin altı çizildi.

Mevcut destek sisteminin yanı sıra geliştirilen terzi usulü teşvik sistemi de meclis üyeleri ile paylaşıldı. Bölgesel gelişmişlik farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan terzi usulü teşvikte; plastik, kauçuk ve kompozit sektörü altıncı bölge teşviklerinden yararlanıyor. Diğer beş bölgede ise KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetiyle destekleniyor.

Meclis üyeleri toplantının ikinci gündem maddesinde plastik, kauçuk ve kompozit sektöründeki imalatçı ve makineci KOBİ’lere yönelik makine, teçhizat, kredi, faiz desteklerinin sonuçlarını ve sektörün bu konudaki taleplerini görüştü. Toplantıda, KOBİ statüsüne giren ve yerli ürün üreten firmaların yerli makineler alması koşuluyla devletin sağlamış olduğu faiz teşviki tartışıldı. Meclis üyelerinin oybirliği ile KOBİ’lere faydalı olan teşvik sisteminin devam ettirilmesi konusunda Bakanlığa sunulmak üzere tavsiye kararı alındı.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi’nin üçüncü ve son gündem maddesi ise ithalat ve ihracatta gümrüğün belirlediği muayene ve tespit ücretleri genelgesine özel limanların uymaması, maliyet oluşturan VGM uygulaması oldu.

Türkiye’nin 2014-29 sayılı genelgeyle limanlarda uygulanan tespit ve muayene işlemlerinin gümrüğün genel kontrolleri sonucunda yapılması gereken kontroller ve bakanlığın kendi istediği muayene ve tespit ücretlerini belirleme yetkisi var. Ancak son dönemde özel limanlar bu hizmetler karşılığında firmalar yüksek bedeller talep ediyor. Hatta bu ücretleri kanun dışında bir dayatma olarak alıyor. PAGEV Danışma Kurulu üyesi Kemal Çalışkan’ın konu çerçevesindeki detaylı sunumunun ardından sektörden limanlardaki uygulamaya yönelik olarak gelen şikayetler meclis üyeleri tarafından tartışıldı. Sonuç olarak limanlardaki bu düzensiz ve haksız uygulamanın giderilebilmesi ve ihracatçı üzerindeki külfetin ortadan kaldırılabilmesi için meclis üyeleri oybirliği ile mevcut tebliğdeki uygulama sıkıntılarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletmek üzere tavsiye kararı aldı.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) uygulamalarının da aynı gündem maddesi içinde ele alındığı toplantıda, bu uygulamanın gümrük mevzuatına ve yüklerin ticari anlamda tespitine yönelik olmadığı ortaya kondu. Buradaki esas sorunun ise VGM için alınan tartım ücretlerinin yüksek olması, limandan limana farklılık göstermesi ve bildirim ücreti adı altında bir bedelin alınması olduğu kaydedildi. Meclis Başkanı ve üyeleri tarafından hem liman hem de VGM uygulaması konularının sektör için önemli maliyet kalemi olduğu ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar gündeme getirilmesine karar verildi.

Meclis Başkanı EROĞLU “Meclisimiz sektörümüzün tüm sorunlarına el atmak ve önündeki engelleri kaldırmak için var. Bu meclis aynı zamanda sektörümüzün en üst yapısı olması sebebiyle birliğimiz ve beraberliğimizin de teminatı . Bu vesileyle meclisimiz de gündeme gelen konularda dile getirilen konuları en üst karar mercileri ile paylaşıp çözüm üretiyoruz. Yine bu çerçeve de bu haksız VGM ( DBS ) kesintisinin de kaldırılması yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

TOBB’DAKİ İSTİFALAR GERİ ÇEKİLDİ

Toplantının önemli gelişmelerinden biri de TOBB Sektör Meclisi’nden toplu istifa eden PTG fonunun mimarları İKMİB, PAGDER ve PLASFED’in istifalarını geri çekip meclise dönmeleri oldu.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’nin, Plastik Tanıtım Grubu’nun anlam içermediği ve ihracatçılardan yapılan kesintilerin yanlış olduğu, bu nedenle grubun kapatılması gerektiği yönünde iki tavsiye kararı alması sonunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), Plastik Sanayicileri federasyonu ( PLASFED) ve Kauçuk Derneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi üyeliğinden istifa etmiş ve basın aracılığı ile istifalarını duyurmuştu. Sektördeki tüm sivil toplum örgütlerinin tek ses olmasını sağlayan ve sektörel birlikteliğin sembolü, yasayla kurulmuş en üst temsil makamı TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, gerek bu kurumlara yaptığı çağrı, gerekse de meclisin bağlı olduğu TOBB Başkan yardımcısı ve EBSO Başkanı Ender Yorgancı ile görüşmesinde, kurumların çözümü istifada değil, Mecliste istişarelerle bulmasının daha doğru bir yol olacağını belirtmiş, kurumların istifalarını tekrar değerlendirmelerini talep etmişti.

PTG kesintileriyle oluşturulan fonun yönetiminde yer alan İKMİB, PLASFED ve PAGDER istifa ettikten sonra TOBB Meclisi’ne tekrar geri dönerek PTG’nin kapatılmasının ardından TOBB’da yapılan ilk Meclis toplantısına katıldılar. Yine benzer bir sebeple Kauçuk Tanıtım Grubu’nun kurulması yönünde TOBB Meclisi’nde tavsiye kararı alınmasını isteyen ve bu taleplerinin gündeme istedikleri tarihte alınmaması sebebiyle istifa eden Kauçuk Derneği de, TOBB Başkan Yardımcısı Yorgancıları’n himayesinde gerçekleşen ilk Meclis çalışmalarına tekrar katılarak, istifaden geri adım attı.

EVLERİNE HOŞ GELDİLER

Gelişmeleri değerlendiren TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu “ sektörümüzdeki tüm sivil toplum örgütlerinin tek ses olmasını sağlayan, sektörel birlikteliğimizin sembolü, kurulmuş en üst temsil makamımız TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisimiz birlikteliğimizin sembolüdür. Hep birlikte uyum içinde sorunlarımızı istişare yoluyla çözeceğiz ve sektörümüzü Avrupa birinciliğine taşıyacağız. Bu nedenle sektörümüzün kıymetli sivil toplum örgütlerimizin istifalarını geri almalarından memnuniyet duyuyorum, evlerine tekrar hoş geldiler diyorum “ açıklamasında bulundu.

 

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5