TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Yeni Gündem Maddelerini Tartıştı

Türk plastik endüstrinin kanunla kurulmuş üst yapısı TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi, sektörün gelişimini engelleyen sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere bir araya geldi. Toplantının ana gündemini; alışveriş poşetlerindeki son düzenlemeler ile yerli oyuncak sektöründeki güncel gelişmeler oluşturdu.

Sektörel sorunları tespit etmek, çözüm için hükümet ve özel sektör diyaloğunu en iyi şekilde geliştirmek amacıyla kurulan Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) buluştu. TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğluve sektör temsilcileriningeniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, belirlenen yeni gündem maddeleri tartışıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.

Toplantının en çarpıcı gündem maddelerinden biri 2019 yılından itibaren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin alışveriş poşetlerinde getirdiği kısıtlamalar ve son düzenlemeler oldu. Birkaç ay önce Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından basına yansıtılan “Plastik Poşetler Yasaklanıyor” şeklindeki beyanatlar kamuoyunu yanıltmıştı. Oysaki hâlihazırda taslak halindeki Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 31 Aralık 2025 yılına kadar azaltılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Taslak halindeki yönetmeliğin bu şekliyle yürürlüğe girmesi durumunda, 01.01.2019 tarihinden itibaren 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak. Bu kalınlığın altında veya üstünde olan poşetler, eskiden olduğu gibi ücretsiz verilecek. Yine taslak yönetmelik çerçevesinde 15-50 mikron arasında kalınlıktaki torbalar için ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan torba adedinin; 31 Aralık 2019’a kadar 90’ı, 31 Aralık 2025’den itibaren ise 40’ı aşmayacak şekilde kullanımının azaltılması yönünde AB ile uyumlu bir yönetmelik de çalışmalar arasında yer alıyor.

Taslak halinde olan ve halen çalışmaları devam edilen söz konusu yönetmeliği tartışan TOBB Meclis yönetimi, alışveriş poşetleri konusunda perakende sektörüyle birlikte hareket etme kararı aldı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek’in de katıldığı toplantıda kamu spotu yapılması konusunda da mutabakata varıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan TPF Başkanı Altunbilek, plastik poşet yönetmeliğiyle ilgili çıkan haberin medyada yanlış yansıtıldığı ve plastik karşıtı olmadıklarını belirterek “Biz yasaklamaya karşıyız ancak sorumlu tüketimi savunuyoruz. Plastik ve perakende sektörleri olarak birlikte hareket ederek daha güçlü olabiliriz” dedi.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu ise perakendecilerin, plastik sektörü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışma teklifini kabul ettiğini, çevrenin korunması için Bakanlık öncülüğünde birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Toplantının en önemli ikinci gündemi, yerlileşme örneği olarak kabul edilen Türkiye oyuncak sektörünü tekrar canlandırılmasına yardımcı olan ithalatta alınan önlemler, kümelenme modeli ve güncel durumunun değerlendirilmesi oldu. Çocukların gelişimi ve eğitimi için vazgeçilmez olan oyuncakları ithalatın elinden kurtarmak ve sektörü tekrar ayağı kaldırmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. İthal ürünlerin daha sıkı denetlenmesi ve sağlık yönünden sakıncalı ürünlerin piyasaya verilmemesi sayesinde yerli oyuncak üreticileri rahat bir nefes aldı. Sektördeki yatırımlar arttı, üretim ve istihdam rakamları sıçrama yaptı. Türkiye, 2017 yılının ilk altı ayında miktarda 10,6 bin ton, değerde 275 milyon liralık oyuncak üretimine imza attı.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisinde, yeni “Üretim Reform Paketi” ve Ar-Ge merkezleri mevuzatı; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Daire başkanı Murat Yıldız’ın yaptığı kapsamlı sunum ardından, değerlendirildi. Ayrıca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören Türkiye REACH’inin içeriği ve sektörlere olan etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra kauçuk sektöründe ithal edilen vulkanize edilmemiş hurdaların standardının oluşturulması ve tarife dışı engel oluşturulması talebi de görüşülen diğer maddeler arasında yer aldı.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3