TOBB Meclisi sektörel gündemi masaya yatırdı

S. Arabistan’ın Türk ürünlerine yönelik engellemesi, yedek parça ithalatında yaşanan sorunlar, YEKDEM bedeli, karbon vergisi, AB Yeşil Mutabakatı ve İthal atık öne çıkan konu başlıkları oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi, sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak üzere toplandı. TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda öncelikli konu olarak Suudi Arabistan’ın, Türk ihraç ürünlerine uyguladığı tarife dışı engeller ele alındı. Tarife dışı engellerin, hammaddede yeterli yerli üretime sahip olmayan Türkiye’nin plastik sektöründe; kaliteli ve rekabetçi şartlarına sahip hammadde tedarikinde zorlanabileceğinin altı çizildi. Öte yandan yedek parça ithalinde yaşanan gecikmeler ile TAREKS ve TSE sistemi arasındaki iyileştirmelerin sanayiye fayda sağlayacağı konusu da gündeme taşınan başlıklardan biri oldu. Bu konuda TSE’ye yazı iletilerek başvuru yapılması hususunda görüş birliğine varıldı.

AB Yeşil Mutabakatı hakkında da bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, TOBB bünyesinde konuyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun yol haritasıyla alakalı güncel durumu paylaşıldı. İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas, Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri katılımcılara aktararak, Gümrük Birliği kapsamında Karbon Vergisi sürecini değerlendirdi. Karbon Sınır Vergisine yönelik taslak düzenlemenin Haziran 2021’de Avrupa Birliği’nde hazırlanmasının planlandığına vurgu yapıldı. Genel Sekreter Nas; Gümrük Birliği kapsamında Karbon Vergisinin yasak olduğu, Yunanistan’ın Gümrük Birliği’nin askıya alınmasına yönelik talebi, Karbon Sınır Vergisine yönelik taslak düzenlemenin Haziran 2021’de yayınlanacağı ve 1 Ekim 2020’de Gümrük birliği ile ilgili aktif sürece yönelik Avrupa Birliği’nden bir talep geldiği ancak bu talebin Doğu Akdeniz’deki sürecin durdurulmasıyla ilintili olduğuna dair konu başlıklarına değindi. AB Yeşil Mutabakatı konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ve AB Komisyonuna iletilen raporun sektörle paylaşılması da kararlaştırıldı.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, çevre konusundaki yatırımların görünür hale gelmesinin önemli olduğunu belirterek, YEKDEM maliyetlerinin bu kapsamda değerlendirilebileceğini ve karbon vergisinden mahsup edilebileceği şeklinde görüşü ele aldı. Kamu tarafından en azından YEKDEM’in çevreye yönelik harcama olduğu ibaresiyle sertifikalandırılması önerildi.

GEKAP konusunda bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; sektöre yönelik konuların büyük oranda çözümlendiği, kalan konulara ilişkin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Kanunu’na eklenmek suretiyle düzenlemeleri yapmak üzere yetki almasının öngörüldüğü paylaşıldı. Geri dönüşümle ilgili zaman zaman medyada yer alan “Türkiye çöp ithal ediyor” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizildi. Sektörün çöp ithal etmediği belirtilerek hammadde olarak kullanılan atıklarla ilgili getirilen kota düzenlemesinin ihracattan muaf olması talep edildi. Bu hususta DIR süreci yerine daha kolay bir modelle yürütme yapılması önerildi. Kütle dengesi tablosuna ekleme yapılmak suretiyle ihraç edilen miktarın kota kapsamına girmemesi talep edildi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5