TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN 320.000 MT TARİFE KONTENJANININ DAĞITIMINA BAŞLANDI

TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN 320.000 MT TARİFE KONTENJANININ DAĞITIMINA BAŞLANDI

28 Ağustos 2015 tarihli 29459 ( 3. Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 29.17.36.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Tereftalik Asit ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtımına başlandı.

Tarife kontenjanı sadece söz konusu ürünü üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara dağıtılacaktır.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on (10) iş günü içerisinde, eklerde yer alan belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilecektir.

Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda söz konusu tutarsızlığın veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesinde, Bakanlıkça genel evrak giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Dağıtım aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılacaktır.

Başvuruda bulunan firmanın ;

- Söz konusu ürünü üretimde girdi olarak kullanması

- 2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait ithalatları

- 2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait üretim kapasitesi

- 2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait üretimi

- 2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait Tereftalik asit ( PTA ) tüketim kapasitesi

- 2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait Tereftalik asit ( PTA ) fiili sarfiyatı

- 2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait istihdamı

- 2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait ödenen tahakkuk eden vergileri

Başvurusu kabul edilen firmalara Ekonomi Bakanlığınca belirlenen oranlarda ithal lisansları düzenlenecek ve ithalatlar bu lisanslar süresinde dahilinde ve limitinde yapılacaktır.

İlgili Resmi Gazete ve başvuru formları ektedir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3