TEPKİLERİNİZLE PTG KESİNTİSİNİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA TAŞIDINIZ !

PAGEV olarak bir süre önce sektörümüzü bilgilendirme misyonumuz çerçevesinde yaptığımız duyuruda; İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) kuruluşuna önayak olduğu Plastik Tanıtım Grubu (PTG) nedeniyle ihracat başına plastikçilerden yapılan kesintinin iki katına çıktığını (toplam ihracat başına binde 1) ve PTG grubunun kapatılmaması durumunda, söz konusu kesintinin altı katı miktara kadar (binde 3,5) çıkabileceğini sektörümüzün değerli bileşenleriyle paylaşmıştık.

Ülkemiz ekonomisinin adeta lokomotifi olarak çalışan, stratejik öneme sahip sektörümüzde yapılan bu zorunlu kesintilerin toplam miktarı çok kısa bir zaman içerisinde 1.700.000 Türk Lirasına kadar ulaşmış, geçen günlerle birlikte bu rakam katlanarak artmıştı. Mevcut durumun devamı halinde söz konusu kesintilerin toplamda yıllık 10.000.000 TL gibi bir rakama ulaşabileceğini öngörmekteydik.

Duyurumuzun yayımlandığı tarihten bu yana, plastik sanayimizin söz konusu uygulamalara yönelik tepkisi çığ gibi büyüdü. PAGEV olarak, mevcut durumun sürüncemede bırakılmadan sona erdirilmesi gerekliliğine dair inancımız ve sektörümüzden gelen tepkileri ilgili makamlara iletme misyonumuz çerçevesinde tanıtım gruplarının Ekonomi Bakanlığımız tarafından re’sen (doğrudan) kapatılmasını talep ettik.

Talebimize olumlu yanıt, 29833 Numaralı Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikle geldi. Söz konusu Tebliğ ile Sektörel Tanıtım Gruplarının Bakanlık kararıyla doğrudan kapatılmasının önü açılmış oldu. İlerleyen süreçte, 4 Ekim Salı günü, Bakanlığımızdan Plastik Tanıtım Grubu’nun kapatıldığı bilgisini aldık. Sektörümüz üzerindeki gereksiz bir yükün kaldırılmasının yanında, diğer sektörlerdeki tanıtım gruplarının da gözden geçirilip, verimsiz olanların kapatılmasının önünün açılması, gerek sektörümüzün gerekse ülke ekonomimizin menfaatleri açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Bu olumlu gelişmeden duyduğumuz memnuniyeti de yine bir süre önce gazete ilanları aracılığıyla paylaşmıştık.

Bu olumlu tabloya rağmen, İKMİB’in PTG’nin kapatılma sürecini sektörümüzün menfaatlerinden bağımsız gerekçelerle sürüncemede bırakmaya yönelik, algı oluşturmaya dayalı faaliyetler içerisinde bulunduğuna tanık olmaktayız. Ancak tüm bu faaliyetlere rağmen belirleyici olan sektörümüzden yükselen ses olmuştur. İKMİB’in tepkileriniz neticesinde, kuruluşuna önayak olduğu PTG’yi, Olağanüstü Genel Kurula götürmek durumunda kalacağı bilgisini sizlerle paylaşmak istemekteyiz.

PTG, plastik kavramına yüzeysel bir bakış açısıyla yaklaşmakta, sektörün imaj sorununu çözmenin aksine büsbütün kafa karışıklığına neden olmaktadır. Ülke ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip sektörümüzün, tanıtım amacına hizmet etmeyen ve 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde geçerliliğini yitirmiş yöntemlerle kaybedecek bir dakikasının dahi olmadığına inanmaktayız. Türkiye’nin yaptığı ihracat hamlelerinin lokomotifi olan sektörümüzün menfaati için PTG’nin ivedilikle kapatılması ve plastikçilerden yapılan kesintinin firmalara iadesi artık bir zorunluluk halini almıştır. Söz konusu süreç uzadıkça, firmalarımızdan para kesilmeye devam edecek, İKMİB’in sektöre destek olacağı iddia ve vaadiyle ortaya attığı bu grup sektörümüz için büsbütün bir kösteğe dönüşecektir.

Sektörümüzün tepkisinin yanı sıra TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi, İTO (İstanbul Ticaret Odası), PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı), FASD (Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği), SEPA (Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği), EVSİD (Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği), Kompozit Sanayicileri Derneği, EPS Sanayi Derneği, ASD’nin (Ambalaj Sanayicileri Derneği) de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerimiz, Plastik Tanıtım Grubu adı altında yapılan kesintilere açıkça karşı çıkmış, diğer tüm sektörlere örnek olabilecek bir birliktelik sergilemişlerdir.

Plastikçilerden yapılan kesintilerin aktarıldığı PTG’nin yönetiminde bilfiil yer alan İKMİB, Dernek ve Federasyon yöneticilerinin, söz konusu birlik ve beraberlik atmosferine gölge düşürecek söylem ve açıklamalarda bulunması düşündürücü bir gelişme olmuştur.
İKMİB Başkanlığının, bu yaklaşım yerine, Olağanüstü Genel Kurul’da PTG kesintisi ısrarını sektörün karşısında bilfiil savunması açıklık ve demokratik anlayış ilkelerinin bir gereğidir.

Sektörün bu süreçte kaybettiği zaman ve kaynaklar yalnızca firmalarımızın değil ülkemizin de kaybıdır. Firmalarımızca hak ederek kazanılan gelirlerden yapılan gereksiz kesintiler, plastikçilere iade edilene kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Firmanızdan yapılan kesintiyi nasıl kontrol edeceğiniz bilgisine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bloomberg TV'de konuyla ilgili açıklamamızı izlemek için lütfen tıklayınız.

Gazetede Yayınlanan Teşekkür Yazımız

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3