Tebliğ ve Geri Dönüşüm Konusunda Bilgilendirme...

Kıymetli Sektör Mensubumuz,

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği bildiğiniz gibi 14 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanıp (Sayı 29295) yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğ ile ilgili daha önce yaptığımız bilgilendirmelerde;

“Burada göz ardı edilmemesi gereken diğer bir konu; dünyanın geldiği noktada, artık geri dönüşümün durumu, geri dönüşüme bakış ve “yeni ürün” kavramı göz önüne alınmadan, 1980'lerde ana gövdesi oluşan bir mevzuat ile yol alınmaya çalışılmasıdır.

Örneğin bugün Türkiye’nin göz bebeği olan Otomotiv Endüstrisinin geldiği noktada, otomobil fabrikaları plastik parça üreticilerine, belirli oranlarda geri dönüştürülmüş malzeme içeren hammadde kullanımı şart koşulmaktadır. Bu konuda daha birçok örnek sayılabilir.

Esasen geri dönüşüm konusunda Bakanlıkların görüşlerinin doğru bilgilendirme ile oluşması çok önemlidir. Bu sebeple Ekonomi Bakanlığımıza, konunun muhatabı olan tüm paydaşları (ilgili Bakanlıklar, Sivil Toplum Örgütleri, AB temsilcileri, yerli petrokimya firmaları dahil) içeren bir komisyon kurulması, bu komisyonun "Geri Dönüşüm" konusunu, bilimin ve tekniğin geldiği son durumu da göz önüne alarak değerlendirip, 1980’lerde oluşturulmuş, bu tebliği de içeren ana mevzuatın, bu komisyonun elde ettiği sonuçlara göre yenilenmesi ve bu konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartından çıkarılması yönünde başvurumuzu yaptık” demiştik.

Nitekim bu konudaki talebimizi takip etmekteyiz. Konu hakkında geçtiğimiz hafta Perşembe günü, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekçi ile görüşme imkanı bulduk ve kendisine, öncelikle tebliğ’deki son düzeltme ile ilgili sektörümüz adına şükranlarımızı iletirken, bu komisyonun kurulması noktasında desteklerini talep ettik. Bakanımız bu konuda olumlu yaklaşıp, uzun vadeli ve kalıcı çözüme götürecek bu çalışmayı takibe aldı.

Yine bu tebliğin yayın tarihinden sonra Dahilde İşleme Belgesi alan bazı sektör mensuplarımız, Belgelerinin Özel Şartlar bölümünde; 39.01 - 39.14 (39.03) hariç hammaddeler için eşdeğer eşya kullanımına müsaade edilmediğini ilettiler.

Belirtilen GTIP kodları, daha önceki tebliğ ile aynı olması sebebi ile konuyu takibe aldık ve geçen hafta konuyu Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sn. İbrahim Şenel’le görüştük. Kendileri, malı ithal etmeden önce yurtiçinden eşdeğer hammadde ile üretim yapıldıktan sonra ithal edilen hammaddenin, yurtiçinde kullanılabileceğini, bu sebeple bu şekilde bir tedbir aldıklarını belirttiler.

Diğer sektörlere tanınmış bu kolaylaştırıcı eşdeğer eşya uygulamasından, sektörümüzün yukarıda bahsedilen sebeple mahrum bırakılması, sektörümüz için bir dezavantaj oluşturduğundan, bu konunun da takibinde olacağız.

Saygılarımızla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5