Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından organize edilen

Yeni Plastik Ekonomisi Konferansında “Sürdürülebilirlik İçin Plastikte Yeşil Uygulamalar” ele alındı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen ‘Uluslararası 1. Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’na katılan özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcileri, iş dünyasına ‘döngüsel ekonomiyi zaman geçirmeden oluşturma’ çağrısında bulundu.

Türkiye’de ilk kez döngüsel ekonomiyi derinlemesine ele alarak, ‘plastik kirliliğinin yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olup olmadığına değil, bunu gerçekleştirmek için birlikte neler yapılabileceğine’ odaklanan uluslararası bir konferans düzenledi. 10 Şubat 2021 tarihinde ‘çevrimiçi’ gerçekleştirilen Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı'nda moderatörlüğünü PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'nun yaptığı “Sürdürülebilirlik İçin Plastikte Yeşil Uygulamalar” başlıklı oturumda Coca-Cola İçecek, Grup Kurumsal İlişkiler Müdürü Burcu Coşkun ve McDonald's, Satınalma Yöneticisi Ümit Doğan’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, insanoğlunun dünya üzerindeki bıraktığı kalıcı izlerin artık sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle dünyada giderek artan bir çevre bilincinin oluştuğunu söyledi. Dünyada şu anda dört büyük mega trend olduğunu dile getiren Eroğlu, "Bunlar iletişimde 5G, sağlık teknolojileri, ödeme sistemleri ve en önemlisi yeşil teknolojiler. Dünyanın geleceğinde en önemli başlıca rolü oynayacak şey yeşil teknolojiler. Yeşil teknolojilerin altına girdiğimizde, iklim değişikliğine karşı yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kurgulanmış sistemler, iyi atık yönetimi, güçlü bir geri dönüşüm sistemi gibi konular görüyoruz. Bu çerçevede son 100 yılda giderek artarak hayatımızda rol oynayan plastiklerin de iyi bir atık yönetimine sahip olması çok büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirliği sağlamak için her şeyden önce bilinçli tüketimi sağlamalıyız. Yaklaşımımızı “gerekmiyorsa tüketmemek” üzerine kurgulamak önemli" dedi.

Eroğlu, bilinçli tüketimin önemine vurgu yaparak, aşırı ve gereksiz tüketiminin her malzemede olduğu gibi plastikte de dünya çapında büyük bir israfa neden olduğunu da dile getirerek, plastik konusunun, çok kullanılan bir malzeme olduğu için yeşil teknolojilerde en önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sürdürülebilirliği sağlamak için her şeyden önce bilinçli tüketimi sağlamalıyız. Dünya kaynaklarının bizim cebimizdeki parayla sınırlı olmadığını bilmemiz gerek. Yaklaşımımızı 'gerekmiyorsa tüketmemek' üzerine kurgulamak önemli. Tüketimimiz bittikten sonra bu ürünleri doğru yerlere bırakmak, doğaya bırakmamak da diğer önemli konu. Ülkemize de düşen iyi bir atık yönetimi altyapısı ile bunu geliştirmek. Son yıllarda özellikle sıfır atık politikası, geri dönüşüme verilen önemin artması, çok kritik konular, bunlar sürdürülebilirliği sağlayacak önemli noktalar. Bu trend dünya çapında da sürüyor. Plastiğin doğada yeri yok, ama hayatımızda yeri çok."

Coca-Cola İçecek, Grup Kurumsal İlişkiler Müdürü Burcu Coşkun, “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde plastiğe ve plastik ambalaja çok ihtiyaç duyduk ama diğer taraftan da plastiği doğru yönetemediğimizde neler olabileceğini çok yakından görme şansı bulduk. Dolayısıyla ne bu ihtiyacı göz ardı etmek mümkün, ne de aslında bunu doğru yönetemediğimiz gerçeğini…” dedi.

Coşkun “Bugün kamudan, sivil toplumdan, özel sektörden birçok konuşmacı artık doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomi yaklaşımına geçişin benimsendiğini çok yüksek sesle dile getirdiler. Endüstri tarafında bununla ilgili birçok projeler gerçekleştirildi. Bizim gibi markaların da bu konuda öncü rol bazlı görev alması gerektiğini düşünüyoruz. Mevzuatında ötesine geçecek örnek uygulamalarla toplumun tüm kesimine örnek olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bizler bu anlamda her ambalajın birinci kullanımdan sonra bir yaşamı bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bütün stratejimiz bu döngüsel yaklaşım etrafında şekillendiriyoruz.”

McDonald's, Satınalma Yöneticisi Ümit Doğan, “Değişen dünyada daha bilinçli müşteri taleplerine tek kullanımlık ambalajın ötesinde yeniden kullanılabilir ambalaj üzerine çalışmalar yapılıyor. Odak noktamız tüm McDonald's ekosisteminin sürdürülebilir gıda üretimi, karbon ayak izinin azaltılması ve genç çalışanların desteklenmesi gibi pek çok farklı inisiyatiflerinin sürdürülebilirlik adına hedeflerinin içerdiği bir oluşum. Paketlemeye ve sektöre değer katabilme adına paketleme tüketimini azaltmak, belli malzemeler yerine alternatiflerini kullanmak, tek kullanımlık ürünlerin değerlendirilmesi süreci ve kaynak malzemeleri diye dört ana unsur üzerine yoğunlaştık. Günümüzde her yerde mevcut olan plastik var olması gereken materyaldir. Bu yüzden plastik hiç olmamalı demek mümkün değildir, önemli olan plastiğin ne kadar verimli doğru ve çevreye daha az zarar verecek, değer katacak şekilde kullanılıp kullanılmadığıdır” dedi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5