SANAYİCİYE ELEKTRİKTE YEKDEM MÜJDESİ: YÜZDE 67’YE VARAN İNDİRİM

Hatırlayacağınız üzere YEKDEM bedelinin, sanayicilerimiz üzerinde oluşturduğu ağır maliyet yükünü her platformda dile getirip, çözüm önerimizi sunmuştuk. Maraton gibi uzun süren girişimlerimiz sonunda talep ettiğimiz düzenleme nihayet sanayicilerimizin lehine olacak şekilde neticeye bağlandı. Çözüm önerimizde altını çizdiğimiz gibi YEKDEM bedelinde hem dolara endeksli fiyat yerine TL’ye geçildi hem de fiyatlar %67’e varan oranda düşürüldü. Türkiye’nin üreten gücü olan sanayiciler olarak sizlerle birlikte hareket ettiğimiz müddetçe üretimin önünde engel teşkil eden problemleri doğru şekilde teşhis edip, sonra çözüm önerip neticede sonuca ulaşabileceğimizi YEKDEM konusunda bir kez daha görmüş olduk. Birlik ruhuyla hareket eden siz sanayicilerimize, oda ve birlik başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, YEKDEM sorununu kamuoyu gündemine taşıyan basınımıza, sanayicimizin sesine kulak vererek düzenleme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih DÖNMEZ'e ve Ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

YEKDEM’DE İNDİRİM SANAYİCİYE OLUMLU YANSIYACAK

Sanayicinin faturasına yansıtılan YEKDEM bedelinde yüzde 67’ye varan indirimin yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansıyacağını belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, alım garantilerinin dolardan, TL’ye çevrilmesinin maliyetleri düşüreceğini söyledi.

Cep yakan elektrik faturalarıyla boğuşan sanayicinin, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedeliyle ilgili tepkisi olumlu yanıt buldu. Yenilenebilir enerji yatırımları daha önce dolar bazlı desteklenirken artık Türk Lirasına bağlanacak. Ayrıca düzenlemeyle bugünkü kurlarla kilovatsaat başına 97 kuruş destek alan güneş santrallerine uygulanan destekleme fiyatları yüzde 67 azalışla 32 kuruşa geriledi. Halen 53 kuruş ödenen rüzgar santrallerine verilen destek yüzde 40 düşüşle 32 kuruşa çekilirken, hidroelektrik santrallerine verilen 53 kuruşluk destekleme fiyatı yüzde 25 azaltılarak 40 kuruş seviyesine düşürüldü. Yenilenebilir enerjiye verilen destek fiyatının düşürülmesi sanayicinin faturasına yansıyan rakamların düşmesi anlamına geliyor.

YEKDEM bedelinin, sanayici üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çeken PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, aylardan beri TOBB, Sanayi Odaları ve Sivil Toplum Örgütleriyle iş birliği halinde YEKDEM’de değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunduklarını anımsatarak, yeni düzenlemenin sanayicinin taleplerine uygun şekilde yürürlüğe girecek olmasından memnun olduklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sanayici olarak temiz enerjiden yanayız fakat yenilenebilir enerji yatırımlarının, sanayicinin sırtına yüklenmesinin artık sürdürülebilir olmadığını savunduk. Pandemi döneminde yavaşlayan çarklara bağlı düşen elektrik tüketimine rağmen yüzde 100 artan YEKDEM bedeli nedeniyle sanayicimizin faturaları yine yüksek geliyordu. Bizler de YEKDEM bedelinden kaynaklanan bu artışlara kalıcı çözüm önerimizi aylardır kamuoyuyla paylaşıyorduk. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının bir noktaya geldiğini ve bu yatırım maliyetlerinin artık sanayicinin sırtına yüklenmemesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bu anlamda devletin, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı desteğin dolar yerine, TL bazlı olmasına dönük talebimizin yeni düzenlemede yer almasını memnuniyetle karşıladık. Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim yatırımlarına verilen kilovatsaat (kWh) başına fiyat alım garantisi tutarlarının yüzde 67’ye varan oranlarda düşürülmesini de sanayicinin, faturasına eklenen YEKDEM bedeline düşüş olarak yansıyacağından olumlu karşılıyoruz.”

YEKDEM’DEKİ DÜŞÜŞ SANAYİCİNİN MALİYETLERİNİ AZALTACAK

Üretimdeki en önemli maliyet kalemlerinden birinin enerji harcamaları olduğunun altını çizen Eroğlu, “İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte firmalar bir yandan yetersiz işletme sermayeleri, tahsilat güçlükleri, talep yetersizliği ve bankalardan krediye ulaşma güçlüğü yaşarken diğer yandan da ödemek zorunda kaldıkları yüksek faiz oranlarının baskısı altında eziliyor. Ürettikleri ürünleri ancak 6 aya varan uzun vadelerle satabiliyor. Buna karşın elektrik bedellerini aylık ödüyor ve zaten sınırlı olan işletme sermayesi daha da zora giriyor. Dolayısıyla YEKDEM bedellerinin düşürülmesiyle azalacak enerji faturalarının sanayicimize olumlu yansımasını bekliyoruz” dedi.

ELEKTRİKTEKİ YÜZDE 1 DÜŞÜŞ YÜZDE 0,3 EKSTRA İSTİHDAM DEMEK

Eroğlu, elektrik fiyatları ile yatırım ve istihdam arasında doğrudan ilişki olduğunu dile getirerek şu rakamları verdi: “Belçika’da 2018 yılında Leuven Üniversitesinin yaptığı “Elektrik Fiyatlarının İmalat Sanayine Etkileri” raporunda, elektrik fiyatları ile yatırımlar ve istihdam arasında bir ekonomik model oluşturulmuştur. Bu modele göre elektrik fiyatlarındaki yüzde 1’lik bir düşüş (diğer tüm koşullar aynı kalmak şartıyla) yüzde 0.30 ekstra istihdam yaratırken yüzde 0.55 ekstra imalat yatırımına sebep oluyor. Sanayide 5,4 milyon kişi istihdam edildiği düşünülürse döviz bazında yüzde 10’luk bir artış, yüzde 3’lük bir istihdam kaybı ve yüzde 5,5’lik bir yatırım kaybı anlamına geliyor. Bu veriler de gösteriyor ki sanayi elektriği fiyatlandırılırken ülkeler arası enerji fiyatlarının takibi, kişi başı GSMH ile elektrik fiyatları korelasyonu hesaba katılmalıdır. Özellikle enerjiyi yoğun kullanan demir, çelik ve kimya gibi sanayilerle ilgili enerji fiyatları belirlenirken etki ve rekabet analizleri yapılmadan dramatik artışlara gidilmemesi gerekiyor. Çok düşük marjlarla çalışan sanayi kuruluşları enerji fiyatlarındaki bu olumlu haberden pozitif yönde etkilenecektir.”

YEKDEM DÜZENLEMESİ ENERJİ YATIRIMLARINI VERİMLİ HALE GETİRECEK

YEKDEM’le ilgili yeni düzenlemenin, yenilenebilir enerji yatırımlarını disipline ederek daha verimli hale getireceğini de savunan Eroğlu, “destekler ilk başladığı yıllarda döviz bazlı, alım garantili şekilde yürürlüğe girmiş ve böyle devam etmişti ancak şimdi yapılan yeni düzenlemeyle verilen destek yüzde 67’ye varan oranlarda düşürüldü ve dolar yerine artık TL’ye bağlandı. Dolayısıyla bundan sonraki yatırımlar çok daha fazla fizibıl olmalı. Artık güneş ve rüzgar santral yatırımları yapılırken en doğru nokta seçimi daha fazla önemsenecektir. Bütün bunlar yenilenebilir enerji yatırımlarında daha verimli politikalar izleme zorunluluğu getirecek ve bu durum ülke kaynaklarının çok daha verimli kullanılması anlamında rasyonel strateji oluşturulmasını sağlayacak” dedi.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Faturalara yansıtılan YEKDEM bedelinin azalmasını sağlayacak yeni düzenleme kapsamında; rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütleye dayalı yeni kurulacak elektrik üretim santrallerine yönelik fiyat alım garantisi, mevcut uygulamanın sona ereceği 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren de 5 yıl boyunca devam edecek. Dolayısıyla her yıl daha da sanayicinin artan yekdem yükü, 2021 ortasından itibaren azalmaya başlayacak.

FİYATLAR NE ORANDA DÜŞTÜ

YEKDEM kapsamında en yüksek destekleme alım fiyatı, kilovatsaat başına 54 kuruş ile jeotermal kaynaklara dayalı santraller ile biyometanizasyon bazlı biyokütle santralleri için belirlendi. En düşük destekleme fiyatı ise 32 kuruş ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı yatırımlar için verilecek. Çöp gazı ve atık lastik bertarafının yan ürünlerine dayalı BES’ler de kilovatsaat başına 32 kuruş ile en düşük YEK desteği sağlanacak santral türleri arasında yer aldı. Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışı orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarının termal bertarafına dayalı biyokütle santrallerine sağlanacak destek tutarı ise kWh başına 50 kuruş.

SANTRAL TİPİ VE KAYNAK TÜRÜNE GÖRE ESKİ VE YENİ YEKDEM TUTARLARI NE OLDU?

Hidroelektrik santraller:
Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş) Yeni fiyat: 40 kuruş/kWh Değişim (%): - 25

Rüzgar santralleri:
Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş) Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh Değişim (%): - 40

Jeotermal santraller:
Eski fiyat: 10,5 cent/kWh (Bugünkü kurla 76,755 kuruş) Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh Değişim (%): - 30

Güneş enerjisi santralleri:
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş) Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh Değişim (%): - 67

Biyokütle santralleri (Çöp gazı / Atık lastik):
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş) Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh Değişim (%): - 67

Biyokütle santralleri (Biyometanizasyon):
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş) Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh Değişim (%): - 44

Biyokütle santralleri (Termal bertaraf):
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş) Yeni fiyat: 50 kuruş/kWh Değişim (%): - 49

YEKDEM sürecindeki çalışmalarımız hakkında; görsel ve yazılı basında çıkmış tüm haberlerimiz için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3