Poşet Fiyat Belirleme Komitesi Oy birliğiyle Poşet 25 Kuruş olarak kalsın dedi!

Bilindiği üzere; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konuşmuş olup 2020 yılındaki uygulamaya ilişkin gerekli güncellemeler yapılarak 31/12/2019 tarih ve 66745475-145 07-311222 sayılı “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2019 ve 2020 yılları içerisinde gerçekleştirilen plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına ilişkin değerlendirmelerin yapılması, görüş alışverişinde bulunulması ve 2021 yılında gerçekleştirilecek uygulamaların istişare edilmesi maksadıyla düzenlenen “Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı” 17 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ve Bakanlık yetkililerinin yanı sıra; PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, PAGEV Plastik Poşet Komisyonu Üyelerinden Rüknet Yeşilyurt, Bülent Vural, Bozkurt Çağlayan, Zeynel Önal ve Zafer Özer’de katıldılar.

Söz konusu toplantının ardından açıklama yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu: “2020 yılında Poşet fiyatlarının artmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat belirme komisyonu toplantısına, PAGEV olarak katıldık. Gelir İdaresi Başkanlığı, TESK, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, ASD, TAMPF ve TOBB’un katılım gösterdiği toplantıya ayrıca büyük market zincirleri ve poşet üreticileri de katılım sağladılar. Perakendeciler, Tüketiciler ve Üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Komisyonda fiyatın arttırılmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Bakanlığımızın da komitenin aldığı bu ortak kararı sene başında yapılacak düzenlemede esas alacağını umuyoruz” dedi. 

Poşetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili Kanun ve Usul Esasta yer alan ifadeler aşağıdaki gibidir

Geri kazanım katılım payı

EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.


Poşet ücreti

EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.

USUL ESASTA

Buradan da anlaşılacağı üzere Katılım Payı tutarı, yani perakendecinin ödeyeceği ücret için artırılır ifadesi var ancak poşetin satış ücreti için artırılır yazmıyor. Her yıl için güncellenir yazıyor. Geçen sene hazineye giden 15 kuruş 18 kuruşa çıkmış marketlerin aldığı pay ise 10 kuruştan 7 kuruşa düşerek toplam 25 kuruşta sabit kalmıştı. Dolayısıyla bizlerin talebi; satış noktalarındaki, tüketiciye yönelik plastik poşet fiyatlarının 2021 yılında arttırılmaması yönünde oldu. Bu şekliyle hazineye giden 0,18 kuruş olarak artacak, ancak vatandaşın ödediği 0,25 kuruş artmayacaktır. Böylece çevre için yapılan bir uygulamada, satış noktalarının eskiden bedel almadan verdiği poşetlerden ekstra bir katkı almasının da önüne geçilmiş oldu.

Bu sene Maliyenin 28 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı yeniden değerleme oranını (%9,1) göz önüne alındığında; 2021 yılında poşet ücreti 25 kuruş kalırken, bu bedelin 19,6 kuruşu hazineye, 5,4 kuruşu ise marketlere kalacak.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ayrıca “2020 yılı çoğunluğu Kobi’lerden oluşan plastik poşet üreticileri için zor bir yıl oldu. Hem pandemi şartlarında sağlık kaygıları, hem ekonomik kaygılar üretmeyi daha da güçleştirdi. Yine özellikle bu uygulamadan en çok etkilenen dar gelirli vatandaşlar da kendilerini, sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalıştıkları küresel bir sağlık ve ekonomi krizin ortasında buldular. Dolayısıyla 2021 yılında fiyatların tekrar artırılması hem poşet üreticisi Kobi’leri, hem de tüketicileri çok olumsuz etkileyecektir. Ayrıca pandemi şartlarında hijyen ihtiyacı da göz önüne alındığında, poşet fiyatlarının önemi daha da artmaktadır.

Milliyet Gazetesi’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı, “poşet çeyreğe sabitlensin haberi”, tüm paydaşlarca makul karşılanmış ve Bakanlığın kurduğu poşet fiyat belirleme komitesi de oybirliğiyle kararını bu yönde vermiştir.

Kamu, çevre için aldığı bedeli artarak almaya devam ederken, marketlerin de yıllarca zaten fiyata yansıttıkları ve ücretsiz verdikleri poşetlerle ilgili aldıkları ek gelirleri bu sene 5,4 kuruşa düşmüştür. Başından beri söylediğimiz çevre için yapılan bir faaliyetin marketlere gelir kapısı olmaması tezimiz de tüm paydaşlarca tasdik edilmiştir.

Özellikle buradan Hazineye giden gelirin çevrenin korunması ve özellikle de geri dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirilmesi en büyük arzumuzdur. Gelecek daha çok geri dönüşüm ve bilinçli tüketimdedir” dedi.

Milliyet "Poşet Çeyreğe Sabitlensin" Haberi

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3
5