PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ KURUMLARI, İSO ÇATISINDA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİLER…

Birlik Sürecinde Önemli Buluşma!

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ KURUMLARI,
İSO ÇATISINDA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİLER…

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ev sahipliğinde, plastik sektörünün güncel sorunlarının tespiti, bu sorunlara karşın etkin çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı, İSO Odakule Binası’nda yapıldı. İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 45. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii Komite Başkanı Nahit Kemalbay başkanlığında yapılan toplantıya, İSO 45. Grup Meslek Komitesi Üyeleri Celal Altan, Ömer Karadeniz, Oğuzhan Durmuş, İSO 22. Meslek Komitesi Üyeleri; Şaban Gülbahar, Veli Göksu, İTO 68 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Rüknet Yeşilyurt, Komite Üyeleri Metin Uzun, Metin Güler, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Sönmez, Kadir Topuçar, Ömer Durmuşoğlu, PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy, PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci, Mevlüt Çetinkaya, Erkan Evrenkaya, PAKOP Başkan Yardımcısı İrfan Diri, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Yavuz, Mehmet Uysal, Bekir Telatar, FASD Yönetim Kurulu Üyesi (İSO Meclis Üyesi) Mustafa Tacir, Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu, ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan katıldılar.

Türkiye Plastik Sektörünün en önemli temsilcilerinden oluşan katılımcılar, sektörün güncel sorunlarını detaylı bir biçimde görüştüler. Toplantıya Başkanlık yapan duayen sanayici Nahit Kemalbay, plastik sektörünün önemli STK’larının temsilcilerini ilk kez bu denli yoğun ve geniş bir katılım ile bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek temsilcileri, sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri ile birlikte konuşarak yeni fikirler ve yeni öneriler yapmaya davet etti.İSO Meclis Üyesi ve 45. Grup Meslek Komitesi Üyesi Ömer Karadeniz, yeni bir döneme girdiklerini söyleyerek, bu yeni dönemde plastik sektörümüzün didişmeler ve enerji kayıpları ile kaybedeceği zamanının olmadığını vurguladı. Takım çalışması ana prensibi ile sorunları bir arada tartışarak, ortak tek bir ses ile duyurmanın akılcı olacağının da altını çizen Karadeniz, “Sizinle beraber ortak hareket etmeye hazırız, ortak sorunlarımızı, ancak ortak akıl ile ve takım oyunu mantığı ile minimalize edebiliriz” dedi.İTO 68 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Rüknet Yeşilyurt, sektörümüzün en çok kayıt dışılık ve haksız rekabetten muzdarip olduğunu söyledi. Merdiven altı mantığının yasal olmayan bir piyasa düzeni oluşturduğunu ve bu şartlarda rekabetin haksızlığını ifade eden Yeşilyurt; kredi maliyetleri, istihdam ve vergi yükleri, plastik sektörünün sigorta sorunları, hammadde ve anti damping ile enerji sorunları gibi bir çok güncel soruna da değinerek bu şartlar altında sanayicilik yapmanın önemli bir kahramanlık olduğunu belirtti.PAKOP Başkan Yardımcısı İrfan Diri, bu önemli buluşmayı organize eden İstanbul Sanayi Odasına teşekkürlerini ifade ederek, plastik sektörümüzün çok ihtiyacı olan Organize Sanayi Bölgelerine yönelik olarak, PAKOP’un 20 yıldan fazla bir süredir bürokrasi yüzünden zaman kaybettiğini söyledi. Arsa, altyapı ve tüm giderleri ile kendi organize sanayi bölgelerini yapmaya hazır olmalarına rağmen, OSB kurmalarının önündeki engelleri aşamadıklarını aktaran Diri, bu anlamda İSO’dan da destek beklediklerini söyledi.

Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu, Kompozitçilerin solvent sorununa değinerek, torba yasalar ve mevzuatlarda sanayicinin de görüşünün alınması gerektiğini aktardı.

FASD Yönetim Kurulu Üyesi (İSO Meclis Üyesi) Mustafa Tacir, STK’ların kamuda temsilinde ortak fikir birliği içerisinde olmalarının çok önemli olduğunu hatırlatarak, tüm STK’ların daha faal ve sonuç odaklı çalışması gerektiğini söyledi. Plastik algısının olumlulaştırılması ve sektörün envanterinin çıkarılmasının da oldukça gerekli olduğunun altını çizen Mustafa Tacir, problemlerinin çok olduğunu ve bu anlamda ortak tek bir ses ile hareket etmenin şart olduğunu vurguladı.

ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, Poşet komisyonu olarak yeni bir çalışma yapılmasının gerekmeyeceğini, poşet sorunun yerel yönetimlerin kendi tasarrufları ile oluştuğunu belirtti. Bu ortak birlikteliğin de sektör açısından olumlu sonuçlar doğurmasının kaçınılmaz olduğunu da belirtti.

PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy, federasyon olarak ülke çapında Gaziantep ile 7. Dernek katılımlarının da olduğunu söyledi. Her üye derneğin yerel anlamda kendi içerisinde çalıştığını, ancak daha üst bir kurum tarafından gündeme getirilecek ortak sorunlarda ise federasyon birlikteliği ile daha etkili sonuçlar alındığını söyleyen Aksoy, birlikteliğin ve önemli platformlarda eşit olarak beraber hareket etmenin son derece yararlı olacağını da söyledi. Sektör olarak ciddi biçimde planlanmış bir Arama Konferansı ile bir hafta sonu, farklı bir bölgede sektörün tüm paydaşları ve Bakanlık yetkilileri ile birlikte geniş bir çalıştay yapılarak sorunların masaya yatırılması ve ortak harekete dair net kararlar alınmasının çok yerinde olacağını söyleyen Aksoy, bu düşünceyi İKMİB öncülüğünde hayata geçirmeye hazır olduklarını da belirtti.

İSO 45. Grup Meslek Komitesi Üyesi Celal Altan, sektörün önemli büyüme gösterdiğini ancak bir çok sorunu da olduğunu belirterek, İSO ve diğer tüm kurumların çözüm odaklı bir güç birliği içinde olmalarının çok önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci, plastik sektörünün yapısal ve sektörel sorunları olduğuna dikkat çekerek, sektörde istihdam sorununun sürdüğünü söyleyerek ayrıca plastiğe karşı olumsuz algıya karşın etkin politikaları hayata geçirmenin önemli olduğunu söyledi. Plastik Tanıtım Grubu ismiyle yeni bir platformun yapılandırılmasının ve oluşacak güçlü bir bütçe ile olumsuz algıya karşı daha çarpıcı sonuçlar alınabileceğini söyleyen Semerci, TOBB çatısında Plastik Sektör Meclisi’de kurulmasının gerektiğini vurguladı.

İSO Meclis Üyesi ve 45. Grup Meslek Komitesi Üyesi Ömer Karadeniz, “Birlikten kuvvet doğar” atasözümüzün ne kadar doğru bir tespit olduğunu hatırlatarak, sektörde fikir birliğinin şart olduğunu ve bu birlikteliğin devamı için daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini de belirtti.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kısa süre önce görev aldıklarını, ancak bu kısa sürede en önemli misyonlarının plastik sektöründe birlik sürecini tesis etmek ve geliştirmek olduğunu söyleyerek, sektörün müthiş bir enerji kaybı yaşadığını benzer işlerin farklı STK’larca ayrı ayrı yapıldığını ve sektörümüzün bu kaynak kaybına tahammülünün olamayacağını belirtti. Bu kaynak ve enerji kaybını bitirmeye yönelik atılan çarpıcı adımı da örnekleyen Yavuz Eroğlu, “Birlik süreci, askıya alma çalışmalarında ilk meyvelerini verdi. PAGEV - PAGDER işbirliğinde Ekonomi Bakanlığı ile birlikte Türkiye ve AB’ de üretimi bulunmayan ya da üretimi yetersiz olan ürünlerde uygulanan Askıya Alma ve Kota Kontenjanı Sisteminin plastik hammaddelere de uygulanması için çalışmaları yoğun biçimde sürdürerek, dört adet ürün için gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılmış olup, uygulama 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Böylelikle hep birlikte başarılı bir çalışmaya imza attık” dedi. PAGEV olarak, bundan sonraki dönemde hiçbir önyargıları ve tabuları olmadan birlik ve beraberlik adına atılacak tüm olumlu adımlara açık olduklarını ve takım oyunu oynamak için tüm güçlerini seferber edeceklerini aktaran Eroğlu, sektörün sorunlara tepkisel değil de proaktif yaklaşması gerektiğini de söyledi. Bu düşünceden yola çıkarak PAGÇEV’in kurulduğunu ve “Sorumlu Endüstri, Sorunsuz Çevre” yaklaşımı içerisinde plastik sektörünün kendi atıkları ile birlikte diğer sektörlerin atıklarını da dönüştüreceğini ve bu organizasyonun sektör için en ciddi proaktif kazanımlardan biri olacağını da kaydetti.PETKİM Pazarlama Müdürü Mevlüt Çetinkaya, Sektör olarak sorunlara kısa, orta ve uzun vadeler içerisinde yaklaşmak gerektiğini söyleyerek, özellikle uzun vadede sektörün yol haritasını çıkarmasının şart olduğunu da belirtti. Çetinkaya, sektörde sağlıklı verilerin olmadığını ve bu yüzden de yatırımcıların uzun soluklu planlar yapamadığını da aktararak, bu konunun üzerinde ciddi biçimde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Son derece yapıcı ve samimi bir platformda güçlü bir katılım ile bir araya gelen sektör toplantısında kapanış konuşmasını yapan duayen sanayici Nahit Kemalbay, birlik içerisinde oluşan bu güzel tablonun bundan sonra daha da gelişmesi gerektiğini belirtti. İSO’da bulunan tüm komitelerde en çok üyenin plastikçilerden oluştuğuna dikkat çeken Kemalbay, tüm plastik STK’larının bir üst şemsiyede periyodik olarak bir araya gelerek, sorunlara karşın ortak tek bir ses çıkarmalarının kamuoyunda etkisinin daha pozitif olmasının kaçınılmaz olacağını da vurguladı. Önümüzdeki süreçte bu birlik ve beraberlik heyecanının daha da aratarak büyümesini ve gelişmesini dileyen Nahit Kemalbay, katılan ve katkı veren herkese teşekkür etti.

Plastik sektörünün sorunlarının görüşülmesinden önce yapılan ilk oturumda nakliye amaçlı kullanılan kamyonetlerin istiap hadleri konusuna ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi. Bir çok sektörün nakliye konusunda sıkıntı yaşadığı taşıma kapasite sınırlaması ile ilgili sorunun temelinde yer alan kamyonet ve taşıdığı nakliye ürününün toplam 3,5 Ton sınırlamasının getirdiği ciddi sorunlar kapsamlı bir şekilde görüşüldü. Özellikle şehir içi taşımacılığında oldukça pratik sonuçlar veren kamyonetlerin teknik olarak daha fazla kapasiteleri taşıyabileceği uzmanlar tarafından da ifade edildi. Nahit Kemalbay, bu sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizerek, “İSO-İTO Başkanları seviyesinde TOBB ile birlikte Bakanlık yetkililerini de davet ederek sorunu hızlı bir biçimde çözebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3