Plastik Sektöründe İSO İlk 500 Firma Değerlendirmesi

2020 YILINDA İSO – ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA
İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI İLE
TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİİ SEKTÖR MECLİSİ VE PAGEV ÜYELERİ DEĞERLENDİRMESİ

PLASTİK FİRMALARI

Değerlendirme, “İSO- Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Özel Sayısındaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen ve NACE: 22- ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu “Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Ürünleri Sanayi “altındaki firmaların performansları baz alınarak yapılmıştır.

Plastik sektöründe de faaliyet gösteriyor olmasına rağmen Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen değişik NACE kodlarında yer alan firmalar bu değerlememin dışında bırakılmıştır.

2019 yılında Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen ve NACE: 22- ISIC Rev. 2’de 356 kod nolu “Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Ürünleri Sanayi “altındaki 14 plastik firmasının İSO ilk 500 sıralamasına girdiği ve bunlardan bir firmanın isminin verilmediği görülmektedir.

2015 ve 2016 yıllarında 14 plastik firmasının İSO sıralamasında ilk 500’e girdiği ve bu sayının 2017’de 16’ya çıktığı 2018 ve 2019’da ve 2020’de tekrar 14’e çıktığı görülmektedir.

İlk 500’e giren 14 plastik firması 2020 yılında toplam olarak cari fiyatlarla, 15 milyar 562 milyon TL üretimden satışlar, 17 milyar 149 milyon TL net satış hasılatı, 886 milyon TL brüt satış hasılatı, 48 milyon TL vergiden önce zarar, 356 milyon dolar ihracat ve 5.526 kişiye istihdam sağlamıştır. Söz konusu firmaların öz sermayeleri 2 milyar 381 milyon ve net aktifleri de 7 milyar 168 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

İSO sıralamasında ilk 500’e giren imalat sanayii firmaları, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla cari fiyatlarla, ihracat dışında tüm göstergelerde pozitif performans sağlamıştır.

İlk 500’e giren 14 plastik firması ise 2020 yılında 2019 yılına kıyasla cari fiyatlarla, üretimden satışlara, satış hasılatında ve öz sermayede pozitif, diğer tüm göstergelerde negatif performans göstermiştir.

Nitekim, 2020 yılında ilk 500 firma içine giren 14 plastik firmasının, 2019 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla toplam bazda; Üretimden satışları %38,9 net satış hasılatları %36,7 ve öz sermayeleri %8,2 artarken brüt katma değerleri %12,3, net aktifleri %9,7 ihracatları %14,4 ve çalışan sayıları %13,6 gerilemiştir.

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında ilk 500 arasına giren plastik firmalarının 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla İSO 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir;

 • Üretimden satışlar payı %1,1’den 1,3’e yükselmiş,
 • Net satış hasılatları payı %1,1’den %,1,3’e yükselmiş,
 • Yaratılan brüt katma değerin payı %0,4’den %0,3’e gerilemiş,
 • Öz sermaye toplamlarının payı %0,7’den %0,6’ya düşmüş,
 • Net aktifler toplamının payı %0,8’den %0,6’ya düşmüş,
 • İhracat toplamının payı %0,6 olarak sürmüş,
 • Ücretle çalışanlar toplamının payı da %0,9’dan %0,8’e gerilemiştir.

Diğer taraftan, 2020 yılında ilk 500 firma içine giren 14 plastik firmasının, 2019 yılına kıyasla ve dolar bazında toplam bazda; Üretimden satışları %16, net satış hasılatları %14,2 artarken brüt katma değerleri %26,7 öz sermayeleri %9,6 net aktifleri de %24,5 gerilemiştir.

PLASTİK SEKTÖRÜNDE İSO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARININ TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI:

Merkez Bankası ortalama dolar satış fiyatı 2019 yılında ise 5,77 TL 2020 yılında ise 6,91 TL, olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında İSO sıralamasında ilk 500 içine giren 14 plastik firması, toplam plastik mamul sektör üretiminin dolar bazında %6, toplam plastik mamul ihracatının da %9’unu gerçekleştirirken, 2020 yılında toplam sektör üretimi içindeki payları %7’ye çıkmış ancak toplam sektör ihracatı içindeki payları da %6’ya gerilemiştir.

2020 yılında 2019 yılına kıyasla dolar bazında plastik sektörünün toplam üretim değeri %2,1 artarken, İSO sıralamasında ilk 500’e giren plastik firmalarının toplam üretim değeri %16 artmıştır. Diğer taraftan aynı dönemde sektörün toplam ihracatı %12,8 artarken, İSO sıralamasında ilk 500’e giren plastik firmalarının ihracat gerilemesi %14,4 olarak gerçekleşmiştir.

İSO sıralamasında ilk 500’e giren plastik firmalarının üretim paylarının %7 ihracat paylarının ise %6 düzeyinde olması, plastik sektöründe KOBİ düzeyindeki firmaların toplam sektör üretiminden ve ihracatından %90’ın üzerinde pay aldıklarını göstermektedir.

TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZIT SANAYİ MECLİS ÜYELERİ

2020 yılında TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi üyesi 13 firma, İSO ilk 500 sıralamasına girmiştir.

İlk 500’e giren 13 TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi üyesi 2020 yılında toplam olarak cari fiyatlarla, 28,1 milyar TL üretimden satılar, 33,3 milyar TL net satış hasılatı, 2,34 milyar TL brüt katma değer, 609 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Söz konusu firmaların 2020 yılında öz kaynak toplamları 3,3 milyar TL, aktif toplamları 15,5 milyar TL olurken 691 milyon TL kar elde etmişler ve 8.817 kişiye istihdam sağlamışlardır.

2020 yılında İSO sıralamasında ilk 500 arasına giren TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi üyesi 13 firmanın İSO ilk 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir;

 • Üretimden satışlar payı %2,4
 • Net satış hasılatları payı %2,5
 • Yaratılan brüt katma değerin payı %0,7
 • Öz sermaye toplamlarının payı %0,8
 • Net aktifler toplamının payı %1,2
 • Vergi öncesi dönem karı payı %0,7
 • İhracat toplamının payı %0,6
 • Ücretle çalışanlar toplamının payı %1,2

PAGEV ÜYELERİ

2020 yılında15 PAGEV üyesi firma İSO 500 sıralamasına girmiştir.

İlk 500’e giren 15 PAGEV üyesi firma 2020 yılında toplam olarak cari fiyatlarla, 20,8 milyar TL üretimden satışlar, 22,9 milyar TL net satış hasılatı, 1,7 milyar TL brüt satış hasılatı, 313 milyon TL vergiden önce kar, 609 milyon dolar ihracat ve 7.348 kişiye istihdam sağlamıştır. Söz konusu firmaların öz sermayeleri 3,9 milyar TL ve net aktifleri de 12,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında İSO sıralamasında ilk 500 arasına giren 15 PAGEV üyesi firmaların İSO 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir;

 • Üretimden satışlar ve net satış hasılatı payı %1,8
 • Net satış hasılatı payı %1,7
 • Yaratılan brüt katma değerin payı %0,5
 • Öz sermaye toplamlarının payı %1,0
 • Net aktifler toplamının payı %0,9
 • Vergi öncesi dönem karı payı %0,3
 • İhracat toplamının payı %1
 • Ücretle çalışanlar toplamının payı %1

 

 

2020 yılı İSO ilk 500 Plastik Firmaların Listesi için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3