Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi İle ilgili Güncel Gelişmeler

Bildiğiniz üzere plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sürecinde PAGEV Plastik Poşet Komitesi olarak yoğun çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucu ek süreler alındı, belirli maddelerde esnetmeler yapıldı ama temelde öne sürdüğümüz sürecin zamana yayılması ve tüketicinin maddi yük koyarak değil, eğitilerek ve geri dönüşüme özendirilerek çözüm üretilmesi uyarımız dikkate alınmadı. Uygulamanın sonuçları, bugün geldiği nokta ve hala giderilemeyen soru işaretleri haklılığımızı teyid ediyor.

Bildiğiniz gibi market kasalarında tüketiciden tahsil edilen 25 kuruşun, devlete giden 15 kuruşunun marketler yerine poşet üreticileri tarafından devlete ödenmesi önerisini plan ve bütçe komisyonunda yaptığımız çalışmalarla engelledik. Marketlere 6 aya varan vadelerle ürün satan plastik poşet üreticilerini yeni bir mali yükün altına sokacak bu teklifin engellenmesi zaten üretimleri ciddi anlamda düşen ve kapanma noktasına gelen firmalarımızın yeni bir darbe yemesini engelledi.

Bu arada yine sektörü olumsuz etkileyen İran’dan yurda kaçak yollarla veya düşük bedelle sokulan poşetler konusunda komitenin Bakanlıklar nezdinde yaptığı çalışmaların etkilerini yakında göreceğiz.

Güncel gelişmeleri paylaştığımız bu yazımız çerçevesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından PAGEV’e plastik poşet uygulamaları hakkında bilgilerinize sunulmak üzere gönderilen yazılar da aşağıdadır:

“Bilindiği üzere; 2872 sayılı Çevre Kanununun “Poşet ücreti” başlıklı Ek 13. Maddesinde (29/11/2018-7153/8 md.) ‘Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.’ Hükmü yer almakta olup bu hükme istinaden “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda; satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme süreleri 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş olup söz konusu beyanname ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20. Maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları verilmekte olup yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatılmaktadır. Bu kapsamda; 2872 sayılı Çevre Kanununun yukarıda bahsi geçen idari yaptırımları ile karşılaşılmamasını teminen üyelerinize gerekli uyarıların yapılması hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yine Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmeleri Uygulamalar” hakkında Birliğimize ekli yazı iletilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki hususları da üyelerimizle paylaşmamız istenmektedir.

• Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması,
• Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi,
• Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması ve
• Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yollanan yazıyı okumak için tıklayınız.

PAGEV Plastik Poşet komitesi olarak gerek Bakanlık, gerekse de kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sektörümüzün sorunlarını çözmek üzere çalışmaya devam edeceğiz.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5