PAGEV Makina Sektörü İzleme Raporunda Çarpıcı Sonuçlar Var

Plastik Makina Üretimi Yüzde 34 İthalatı Yüzde 57 Geriledi

PAGEV’in 2019 yılının ilk üç ayını kapsayan “Plastik İşleme Makinaları Sektör İzleme Raporu” çok çarpıcı sonuçlarla yayınlandı. Hem üretimde, hem iç satışlarda hem de ihracatta tüm makina sınıflarında ciddi gerilemeler olduğunu ortaya koyan rapor, acil önlem alınmazsa çok daha büyük bir krizin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, bu raporun tsunami öncesi bir erken uyarı olarak dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Plastik işleme makinaları sektörün yatırım eğiliminin öncü göstergesidir. Eğer plastik işleme makinalarında talep daralıyorsa hemen arkasından diğer sektörlerde de küçülme haberi gelir. Raporun en çarpıcı sonuçlarından biri de hem iç pazarın hem de ihracatın aynı dönemde ve iki haneli rakamlarda küçülmesidir ki böyle bir durum daha önceki kriz dönemlerinde dahi yaşanmamıştı” dedi.

PAGEV’in sektörün nabzını tutmak için yayınladığı Raporun sonuçlarına göre 2018 yılının ilk 3 ayında 140 milyon dolar olan plastik işleme makinaları üretimi, 2019 yılının ilk 3 ayında 93 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2018 yılının eş dönemine kıyasla yüzde 34 oranında geriledi. Üretimin aynı trendle sürmesi halinde 2019 sonunda 370 milyon dolarda kalması ve 2018 yılına kıyasla yüzde 33 oranında azalması bekleniyor. Bu dönemde plastik işleme makinaları toplam üretimi içinde enjeksiyon makinaları yüzde 14, ekstrüzyon makinaları yüzde 15, şişirme makinaları yüzde 1, termoform makinaları yüzde 10, presler ve diğer makinalar yüzde 31, aksam ve parçalar yüzde 29 pay aldı.

2018 yılının ilk 3 ayında 184 milyon dolar olan plastik işleme makinaları ithalatı da 2019 yılının ilk 3 ayında 80 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 57 oranında geriledi. Aynı trendle sürmesi halinde ithalatın 2019 sonunda 320 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi ve 2018 yılına kıyasla yüzde 49 oranında azalması bekleniyor. 2019 yılının ilk 3 ayında plastik işleme makinaları toplam ithalatı içinde enjeksiyon makinaları yüzde 27, ekstrüzyon makineleri yüzde 16, şişirme makinaları ve termoform makinaları yüzde 2, presler ve diğer makinalar yüzde 41, aksam ve parçalar ise yüzde 12 pay aldı.

Geçen sene ilk çeyrekte 47 milyon dolar olan plastik işleme makinaları ihracatı, 2019 yılının ilk üç ayında 38 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2018 yılının eş dönemine kıyasla yüzde 19 oranında geriledi. Aynı trendle sürmesi halinde 2019 sonunda ihracatın 153 milyon dolara civarında tamamlaması ve 2018 yılına kıyasla yüzde 37 azalması bekleniyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde plastik işleme makinaları toplam ihracatından enjeksiyon makinaları yüzde 16, ekstrüzyon makineleri yüzde 16, şişirme makinaları yüzde 1, termoform makinaları yüzde 11, presler ve diğer makineler yüzde 38, aksam ve parçalar ise yüzde 18 pay aldı. 2019 yılının ilk üç ayında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın yüzde 93’ünü oluşturdu. Bu dönemde plastik işleme makinaları ithalatımızda ilk üç sırayı geçmiş yıllarda olduğu gibi Çin, Almanya ve Japonya aldı. Bu üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay yaklaşık yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.

Diğer taraftan bu dönemde 10 ülkeye yapılan plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın yüzde 51’ini oluşturdu. 2019 yılının ilk üç ayında plastik işleme makinaları ihracatımızda; Irak, Hindistan ve Cezayir ilk üçte sıralanan ülkeler oldu. Bu üç ülke toplam ihracatımızdan yüzde 21 seviyesinde pay aldı.

Yılın ilk çeyreğinde plastik işleme makinaları ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 10,8 $/Kg olarak gerçekleşirken 2018 yılına kıyasla yüzde 2 oranında arttı. Söz konusu dönemde plastik işleme makinaları ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı ise 7,6 $/Kg olarak gerçekleşti ve 2018 yılına kıyasla yüzde 29 geriledi. Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının yüzde 30 altında kaldı.

Geçen yılın ilk üç ayında 137 milyon dolar olan plastik işleme makinaları dış ticaret açığı 2019 yılının ilk üç ayında 42 milyon dolara düşerek 2018 yılının eş dönemine kıyasla yüzde 69 geriledi. Aynı trendle sürmesi halinde yılsonunda dış ticaret açığının 167 milyon dolarda kalması ve 2018 yılına kıyasla yüzde 22 azalması bekleniyor.

Bu dönemde 277 milyon dolar olan plastik sektörünün makina ve teçhizat yatırımları 2019 yılının ilk üç ayında 134 milyon dolara indi ve 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azaldı. Aynı trendle sürmesi halinde yılsonunda iç satışların 538 milyon dolara ulaşacağı ve 2018 yılına kıyasla yüzde 43 gerileyeceği tahmin ediliyor.

İthal makinalarının toplam makina parkı içindeki payı; enjeksiyon makinalarında yüzde 93, ekstrüzyon makinalarında yüzde 87, şişirme makinalarında yüzde 89, termoform makinalarında yüzde 63, presler ve diğerler makinalarda ise yüzde 60 oldu. Başka bir ifadeyle toplam parkın içinde yerli makinaların payı; enjeksiyon makinalarında yüzde 7, ekstrüzyon makinalarında yüzde 13, şişirme makinalarında yüzde 11, termoform makinalarında yüzde 37 ve presler ve diğer makinalarda yüzde 40’dır.

2019 yılının ilk 3 ayında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 93 milyon dolar üretim, 80 milyon dolar ithalat, 38 milyon dolar ihracat ve 134 milyon dolar da iç pazar satışı (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşti.

Bu dönemde sektör 42 milyon dolar dış ticaret açığı verirken iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) yüzde 59’u ithalatla karşılandı ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 48 olarak gerçekleşti.

2019 yılında üretimin 370 milyon dolara, ithalatın 320 milyon dolara, ihracatın 153 milyon dolara, iç satışların 538 milyon dolara seviyelerinde gerçekleşip sektörün 167 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi bekleniyor.

Küresel düşüş var…

Raporda ortaya çıkan sonuçların adeta Tsunami öncesi bir erken uyarı olduğunu belirten PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Dönem dönem iç pazarın, ithalatın ya da ihracatın gerilediği zamanlar oldu. Ama ilk kez hem iç satışların hem ihracatın hem de ithalatın birlikte hem de çift haneli oranlarda gerilediğini görüyoruz ki bu çok tehlikeli bir düşüş anlamına geliyor. Plastik makinası yatırımı; tek bir sektörün değil birçok sektörün yatırım eğilimi demektir. Çünkü plastik makinaları ile otomotivden beyaz eşyaya, inşaattan tarıma çok farklı sektörlere yönelik ara ya da nihai ürün temin edilmektedir. Eğer makine yatırımları gerilerse hemen takip eden dönemde imalat sanayiinde de gerileme kaçınılmazdır. Sorunun nedenlerine gelince; Birincisi ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra küresel olarak da bir yavaşlamanın olmasıdır. Özellikle en büyük pazarımız olan AB’de ciddi bir ekonomik yavaşlama görülüyor. AB’nin en büyük makine üreticisi Almanya’da gerileme yüzde 10’a ulaştı. İkincisi; ülkemizin ciddi bir imaj sorunu var. Makine yatırımı da evlilik gibidir ve kimse sorunlu bir aileden kız almak istemez. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan kur hareketleri, ülkemizin rating notunun çok düşük seviyelere inmesi ürününüz ne kadar kaliteli ve uygun fiyatlı olursa olsun yabancı yatırımcıyı tedirgin ediyor ve alternatif satıcılara yönelmelerine sebep oluyor. Üçüncüsü ise özellikle Avrupa’daki finansal kiralama şirketlerinin yatırımlara finansman sağlarken Türkiye’den makine alımına ekstra zorluk çıkarmasıdır”.

Eroğlu, ihracattaki düşüş trendinin kırılması için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Artık sadece fuar ve heyet organizasyonları ile tıkanan ihracatı artırmak, ülke imajını düzeltmek mümkün değil. Bazı büyük üreticilerimiz bunu aşmak için pazarın olduğu yerde montaj tesisi kuruyor ki bu tür girişimler desteklenmeli. Yurtdışı fuarlarda, Sovyet Rusya dönemi kooperatifleri anımsatan, tek tip stantlarla yapılan “milli katılım” konseptinden bir an önce vazgeçilmeli. Milli katılımın teşvik ve lojistik destekleri bireysel katılım için de uygulanmalı, firmalarımız hedef pazarlarda istediği stantta, istediği konseptte yer alabilmeli. Yeni milli katılım anlayışımız ülkeden çok ,firmaların marklarını öne çıkarmak olmalıdır. Başarılı firmalar zaten orta uzun vadede ülke markasını yukarı çıkaracaktır. ”

PAGEV Türkiye Plastik İşleme Makinaları Sektör İzleme Raporu – 2019/3 yayınından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

https://pagev.net/turkiye-plastik-isleme-makinalari-sektor-izleme-raporu-2019-3

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3