PAGEV Lisesi Artık Tematik Lise Oldu

PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Artık Tematik Lise Oldu
Hayırlı Olsun…

Türkiye genelinde tek bir alanda eğitim vererek ilgili sektörde alt yapı oluşturacack toplam 16 tematik meslek lisesi kuruldu. Küçükçekmece PAGEV Lisesi de MEB’in tematik meslek lise çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ilk okul oldu. Son Genel Kurulda Başkan Yavuz EROĞLU’nun, MEB'e bağışlanan okullarımızın, hızla gelişen sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerini yürüttüklerini ve kısa zamanda sonuca ulaştıracaklarını belirttiği protokol, Bakanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Tematik lise ile mesleki eğitime olan farkındalığın arttırılması ve alanında markalaşmış okulların açılması hedefleniyor.Peki tematik lise neyi getiriyor?

• Tematik liselerle sektöre daha nitelikli elemanlar kazandırılacak ve mezunların istihdamı da ciddi oranlarda artacak.

• Türkiye genelinde tek bir alanda eğitim verecek olan temetik liseler sayesinde ilgili sektörler için alt yapı oluşturulacak ve bu okullar alanında marka okullar haline gelecek.

• PAGEV okul yönetiminde doğrudan yer alabilecek. Okulla ilgili konulara düz meslek liselerinde Milli Eğitim tek başına karar verirken Tematik Lisemizde artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı 3 kişi ile PAGEV Başkanının atadığı 3 kişi ortaklaşa karar verecekler.

• Tematik meslek liseleri kendi öğrencilerini kendi seçecek. Bu okullara kaydolmak isteyen öğrenciler sektör temsilcilerinin de yer alacağı okul yönetim kurulunca özel yeteneği de içeren değerlendirme sınavına alınacak. Nitekim öğrenci seçimi % 70 TEOG, % 30 ise Okul Yönetiminin mülakatı ile yapılacak. Böylece mesleğe istekli öğrencileri sektör olarak seçme imkanımız olacak.

• Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamı, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi başlıkları içerecek.

• Bu liselerde sektörün ve alanın özelliğine göre iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, meslek ahlakı, yabancı dil gibi eğitim programları da planlanacak.

• Yetiştirici ve destekleyici kurslarla öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek üzere meslek kursları düzenlenecek.

Tematik meslek liselerinin getirdiğin en önemli yenilikler yetenek odaklı öğrenci seçiminin olması ve PAGEV'in okul yönetiminde doğrudan yer almasıdır. Böylece PAGEV'in desteği ile birlikte meslek liselerimizde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sağlanması noktasında önemli bir adım atılmış oldu.

SABAH GAZETİSİNDE YER ALAN PAGEV Lisesinin TEMATİK LİSE OLMASI İLE İLGİLİ HABER...

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5