PAGEV KAMUOYU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), bazı basın yayın organlarında yer alan “Hurda ithalatı konusunda PAGEV denetleme görevini yapmıyor” şeklindeki ithamın yarattığı bilgi kirliliğine karşı kamuoyuna açıklama yapma gereği duymuştur.

Dünyada altıncı, Avrupa’da ikinci sırada yer alan Türk Plastik Endüstrisi; 14.000 firması, 250 binden fazla çalışanı ve yıllık 34 milyar dolardan fazla cirosu ile sürekli gelişen ve büyüyen bir sektördür. Plastik endüstrisinin, Sivil Toplum Örgütü olarak faaliyetlerini sürdüren PAGEV, ‘Sorumlu Endüstri Sorunsuz Çevre’ temel ilkesiyle üretim, istihdam ve ihracat faaliyetlerinin arttırılmasını hedeflerken, çevreyle ilgili değerli projeler de üretmektedir. PAGEV, yan kuruluşu olan PAGÇEV ile 7 yılda toplam 70 milyon nüfusun ambalaj atıklarının geri dönüşümünü organize etmiş, 50.000 kişiye geri dönüşüm ve çevre eğitimi vermiştir. Söz konusu 7 yılda; plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 300 milyon litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. Bu tasarruf yaklaşık 6,5 milyon aracın deposunu doldurmaya yetecek miktara eşittir. Ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle yaklaşık 235 bin dönümlük orman, bir başka değişle 11 milyon 755 bin ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıkları ile 800.000 ton karbon salınımı önlenmiştir. Bu miktar bir uçağın dünyanın çevresini 42.500 kez dönmesi sonucu salınan sera gazına eşdeğerdir. Ambalaj atıklarının depolama sahalarına gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile yaklaşık 5.000 adet olimpik yüzme havuzu hacminde yaklaşık 12 milyon 426 bin m3 depolama alanından tasarruf edilmiştir. Yine PAGEV inşa edip, Milli Eğitim Bakanlığına bağışladığı iki meslek lisesinde plastik teknolojisi konusunda, teknisyenler yetiştirerek, ülkemizin bu konudaki teknik kapasitesini ve ürünlerinin katma değerini arttırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Hurda ithalatı konusunda PAGEV, net bir şekilde, mevzuatın güncellenmesi, sahada denetimin arttırılması ve etkinleştirilmesini savunurken, döngüsel ekonomi, karbon emisyonu, sanayinin rekabetçiliği ve tüketici enflasyonu yönünden dünyada ve Türkiye’deki verileri ortaya koyarak, yasak yerine denetimin daha doğru çözüm olduğu konusunda paydaşları bilgilendirmiştir.

PAGEV, kanunların ve tüzüğünün ön gördüğü doğrultuda mesleki faaliyetlerine devam ederken, eş zamanlı olarak çevresel çalışmaları da aralıksız şekilde gerçekleştirmektedir. Temsil ettiği sektörün ortak sorunlarının çözümü için gerek kamu ve gerekse de kamuoyunda nezdinde çalışmalar yapan PAGEV’in şeffaf faaliyetlerini, “Lobicilik” şeklinde yorumlamak iyi niyetten uzaktır. Mesleki faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yürüten PAGEV, tüm hizmetlerini şeffaflık kriterleri doğrultusunda yerine getirirken siyasi kimliği nedeniyle sorumlu açıklamalar yapması gereken bazı isimlerin, kurumumuzu açıkça hedef alarak ithamlarda bulunması ve PAGEV’i siyasi zemine çekmeye çalışması talihsizliktir. Plastik endüstrisiyle ilgili tüm çalışmalarımızı, şeffaf bilgi paylaşım politikamız kapsamında toplumumuzla paylaşmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyurur, bunun dışında kalan itham edici, yanlı ve yanlış açıklamaların bilgi kirliliğinden öteye geçemeyeceğinin altını çizeriz.

Türkiye’nin üreten gücü olarak ekonomimize katkı sunmaya devam ederken, çevreyi koruyan sorumlu politikalarımızı sürdürülebilir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5