PAGEV İHRACAT STRATEJİ RAPORUNDA YENİ HEDEF ÖNERİSİ

Plastikte 10 ürüne odaklanalım ihracatı ikiye katlayalım

PAGEV’in plastik ihracatında potansiyeli en yüksek 10 ürün kalemi ve bu ürünlerde ihracatın artırılmasını sağlayacak stratejik adımların belirlenmesine yönelik hazırladığı çalışma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İhracat potansiyeli en yüksek 10 ürün grubunun 2014-2018 yıllarındaki ortalama ihracatının 3 milyar 348 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kısa ve orta vadede bu rakamın 7 milyar doların üzerine çıkarılabileceğini söyledi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), plastik ihracatında potansiyeli yüksek olan ürün gruplarını belirlemek amacıyla Türkiye’nin toplam ihracatında ilk 300’e giren 10 plastik ürün grubuna yönelik detaylı bir analiz gerçekleştirdi. TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan raporda; inşaat malzemelerinden ambalaja, ev ve mutfak eşyalarından akrilik polimerlere kadar 10 farklı ürün kaleminde ihracatın artırılmasına yönelik stratejiler ortaya koyuldu. Seçilen 10 plastik ürünün 2014-2018 yılları arasındaki yıllık ortalama ihracatı toplam 3 milyar 348 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde bu ürünlerin dünyadaki yıllık ortalama ihracatı ise 175,6 milyar dolar.

PAGEV İhracat Strateji Planı’nda detaylı olarak ele alınan 10 ürünün, plastik sektörünün geneline göre daha rekabetçi ürünler oldukları görüldü. Türkiye plastik sektör ihracatının dünya toplam plastik sektör ihracatı içindeki payı beş yıllık dönemde ortalama yüzde 0,9 olarak gerçekleşirken seçilen 10 üründe ise Türkiye’nin aldığı pay yüzde 1,9 oldu.

Türk plastik sanayi kilogram başına 2,3 dolardan ihraç ederken dünya ortalaması 6 dolar…

İhracat potansiyeli yüksek olan 10 ürün grubunun 2014-2018 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde dünyadaki ortalama ihracat fiyatı kilogram başına 6 dolarken Türkiye’nin ihracat fiyatı ise kilogramda 2,3 dolarda kaldı. Dünyada bu ürünler neredeyse Türkiye’nin üç katı fiyata ihraç ediliyor. Türk plastik sanayinin, kısa ve orta vadede birim ihracat fiyatını 5 dolara yükseltmesi halinde sadece 10 ürün grubunda ihracat gelirini iki katından fazla artırarak 7 milyar doların üzerine çıkarması mümkün. Söz konusu 10 ürün dışındaki diğer ihracat kalemleri ile birlikte sektörün toplam ihracatı 10 milyar doların üzerine ulaşabilir. PAGEV raporunda, ihracatı artıracak doğru stratejilerin uygulamaya konulması ile uzun vadede dünya ortalaması olan kilogram başına 6 dolar rakamına ulaşmanın hayal olmadığı, böylece 10 plastik ürününün ihracatının yaklaşık 9 milyar dolara yükselebileceği vurgulandı. Diğer plastik ihracat kalemlerinin de eklenmesi ile sektörün direkt ihracatı 12 milyar dolara yükselebilir.

PAGEV raporunda, plastik mamul ihracatının bu seviyelere çıkarılması için uygulanabilecek stratejiler arasında ilk olarak 10 ürün grubunda Türkiye’nin mevcut üretim kapasitesinin belirlenmesi amacıyla bir envanter çalışması yapılmasının gerekliliğine işaret edildi. İkinci olarak; üretici firmaların mevcut teknoloji altyapısının ortaya konulması ve katma değeri yüksek ürün üretmek için gereken teknolojik yatırımları, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının desteklenmesi amacıyla özel teşviklerin oluşturulmasına ihtiyaç olduğu dile getirildi. Ayrıca seçilen ürünlerde dış pazar araştırmaları, hedef odaklı B2B görüşmeleri ve fuar katılımlarının organize edilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, yaptığı değerlendirmede “Ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında en fazla potansiyel taşıyan 10 ürün grubuna yönelik detaylı bir analiz gerçekleştirerek elde ettiğimiz sonuçlar ışığında bu ürünlerde ihracatımızı artırmak için neler yapılması gerektiğine dair önerilerimizi ortaya koyduk. Plastik sanayimizin ülke ekonomisi ve ihracatına yaptığı katkıyı daha üst seviyelere çıkarması için mutlaka ve mutlaka mevcut ihracat fiyatlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Plastik sektörümüzün geneline kıyasla daha rekabetçi olduğumuz 10 ürün grubunda dahi kilogram başına ihracat gelirimiz 2,3 dolar. Biz kilogramını 2,3 dolara satarken en büyük rakibimiz Almanya aynı ürünü 6 dolara ihraç ediyor. Türk plastik sektörü Almanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ikinci üreticisi. Aradaki makası ancak katma değeri yüksek ürünleri ihraç ederek kapatabiliriz. Kısa ve orta vadede seçilen 10 üründe ihraç fiyatımızı kilogram başına 5 dolara çıkarmayı başarırsak bu ürünlerdeki ihracat 7 milyar doların üzerine çıkabilir” diye konuştu.

Eroğlu, raporda incelenen 10 ürün grubu arasında özellikle plastik ambalaj ürünleri ile plastikten yapılan ev ve mutfak eşyalarındaki büyümeye dikkat çekerek bu ürünlerde ihracatı artırıcı önlemler hakkında şunları söyledi: “Plastik tek kullanımlık ve gıda kapları-kapakları Türkiye’nin en büyük ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Dünyada bu ürünlerin ihracatını yapan ülkelerin ortalama büyümesi yüzde 2 iken Türkiye’nin büyümesi yıllık yüzde 5,4 seviyesinde. Yani Türkiye bu ürünlerin ihracatında diğer ülkelerden yüzde 270 hızlı büyüyor. Bu ürünlerdeki ihracatımızı hızlı bir şekilde yukarı çekmemiz gerekiyor. Zaman kaybetmeden ihracat potansiyeli yüksek 10 plastik ürün grubu listesinde yer alan ürünlerin öncelikli olduğu hedef ihracat pazarlarımızla ilgili ikili anlaşmalar yapılması önem taşıyor. Diğer yandan uzun vadede AB’nin yaptığı ikili anlaşmalara bizim de dâhil olabilmemiz için adımlar atılmasına ihtiyaç var”.

İhracat Ana Planı’ndaki 5 hedef sektör arasındaki kimyanın ihracat lideri plastik…

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı İhracat Ana Planı’nda 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlendiğini de hatırlatarak hedef sektörlerden kimya ihracatında plastikler ve mamullerinin ilk sırada olduğuna dikkat çekti. Eroğlu, “Geçtiğimiz yılki 17,4 milyar dolarlık kimya ihracatının 5,9 milyar dolarını gerçekleştiren plastik sektörü, kimya ihracatının lideri konumunda bulunuyor. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında plastikler kilit öneme sahip. Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 17 hedef ülke arasında ABD’nin ilk sırada olduğunu görüyoruz. İhracat Strateji Raporumuzda da ABD’nin plastik ihracatında en önemli hedef pazar olduğu ortaya çıktı. Tek kullanımlık ürünler ile plastik ev ve mutfak eşyasında dünyadaki büyük ithalatçı ABD’dir. Dünyadaki ithalatın yüzde 30’undan fazlasını tek başına ABD yapıyor. İhracatçılarımız açısından giderek artan ticaret koruma engellerini göz önüne aldığımızda bu ülkede üretim lokasyon çeşitlemesine gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca altı çizilmesi gereken bir diğer önemli nokta kimya sektöründe ihracatın artışına duyulan ihtiyaçtır. Dünya ihracatında kimya sanayi ürünlerinin payı yüzde 11,2 iken Türkiye'nin ihracatında bu pay yüzde 6 seviyesinde”.

PAGEV Başkanı, plastik ambalaj sektörü ihracat rakamlarının arttırılması için yapılabilecekleri ise şöyle sıraladı:

 • Genel olarak gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve masrafların düşürülmesi.
 • Nakliye maliyeti yüksek sektörlerde nakliye maliyetinin düşürülmesi yönünde çalışmalar yapılması.
 • Plastik ambalaj üreticisi firmaların hammadde kullanımındaki dışa bağımlılığın ve kur riskinin azaltılması.
 • Personel- işçilik üzerinde vergi yüklerinin ve yan maliyetlerin düşürülmesi.
 • Geri dönüşüm alanında verimli, kârlı bir sistem kurulması ve üretimde geri dönüşümlü hammadde kullanım oranının artırılarak (ürün kalitesini bozmayacak şekilde) maliyet düşüşü sağlanması.
 • Kısa vadede potansiyel pazarlarda ikili anlaşmalar yapılması.
 • Uzun vadede AB’nin yaptığı ikili ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin de taraf olması için adımlar atılması.
 • İhracat pazarlarında daha rekabetçi olabilmek için potansiyel ürünlerin zorunlu ithal girdileriyle ilgili maliyet avantajı sağlanması.
 • Plastik karalama kampanyalarına yetkililerin alet olmaması ve ülkemizin en başarılı ihracatçı ve üretici sektörüne zarar verecek kararlar almaktan kaçınılması

PAGEV İHRACAT STRATEJİ PLANI RAPORUNDAN ÖNE ÇIKANLAR…

İhracat potansiyeli olan 10 plastik ürün 

GTİP

Ürün Grubu

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)

3906

Akrilik polimerleri (ilk şekilde)

3909

Amino grup reçineler fenolik reçineler poliüretanlar (ilk şekilde)

3916

Plastikten monofil çubuk profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen

3917

Plastikten tüpler borular hortumlar; conta dirsek rakor vb.

3921

Plastikten diğer levhalar yaprak pelikül varak ve lamlar

3922

Plastikten küvet duş lavabo hela küveti ve donanımları

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri tıpa kapak kapsül

3924

Plastikten sofra mutfak ve diğer ev eşyası tuvalet eşyası

3925

Plastikten inşaat malzemesi

 Türkiye’de seçilen 10 plastik ürünün 2014 – 2018 yılları arasındaki yıllık ortalama ihracatı toplam 3 milyar 348 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 • Dünyada ise söz konusu 10 ürünün aynı dönemde yıllık ortalama ihracatı toplam olarak 175,6 milyar dolardır.
 • 10 ürün bu dönemde Türkiye toplam plastik sektör ihracatından % 61 pay almıştır.
 • Söz konusu ürünlerin toplam ihracatının dünya toplam plastik sektör ihracatından aldıkları pay % 30 olarak gerçekleşmiştir.
 • 3923, 3917, 3921, 3924 ve 3916 GTİP içindeki mamuller, hem Türkiye hem de Dünya plastik ihracatından en yüksek payı alan plastik ürünler olmuştur.
 • 2014 – 2018 yılları arasındaki son 5 yıllık dönemde seçilen 10 ürünün ortalama ihracat fiyatı dünya’da 6 $/ Kg Türkiye’de ise 2,3 $/Kg olarak gerçekleşmiş olup bu ürünlerde dünya ortalama ihraç fiyatı Türkiye ortalamasının hemen hemen 3 katına yakındır.
 • Türkiye’de 3909, 3905, 3923 ve 3924 GTİP nodaki plastik ürünlerin ihracatında yıllık ortalama artış hızı % 2,5 ile % 8,3 arasında değişmekte olup dünya ortalama ihracat artış hızının çok üzerindedir.
 • Dünya’da da bu ürünlerin ihracatı % 1,3 ile % 3,6 arasında değişmektedir.
 • Secilen ürünlerin tümünde dünya ihracat artış hızı % 1 ile % 3,6 arasında iken 3922, 3925, 3916 ve 3917 GTİP’lerde Türkiye ihracatı azalış trendindedir.
 • Türkiye plastik sektör ihracatının dünya toplam plastik sektör ihracatı içindeki payı son 5 yılda ortalama olarak % 0,9 olarak gerçekleşmiştir.
 • Seçilen 10 üründe ise Türkiye toplam olarak % 1,9 pay almıştır.
 • Türkiye’de 3909, 3905, 3923 ve 3924 GTİP nodaki plastik ürünlerin ihracatında yıllık ortalama artış hızı % 2,5 ile % 8,3 arasında değişmekte olup dünya ortalama ihracat artış hızının çok üzerindedir. Dünyada bu ürünlerin ihracatı % 1,3 ile % 3,6 arasında değişmektedir.
 • Secilen ürünlerin tümünde dünya ihracat artış hızı % 1 ile % 3,6 arasında iken 3922, 3925, 3916, ve 3917 GTİP’lerde Türkiye ihracatı azalış trendindedir

TABLOLAR

10 Ürünün, Son 5 Yıllık Ortalama İhracatının, Plastik Sektörü Yıllık Ortalama İhracatı İçindeki Payı Türkiye ve Dünya Kıyaslaması

 

GTİP

Ürün Grubu

İhracat Türkiye

Milyon $

Dünya

Milyon $

% Pay Türkiye

% Pay Dünya

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri tıpa kapak kapsül

867

52.332

15,7

8,9

3917

Plastikten tüpler borular hortumlar; conta dirsek rakor vb.

652

23.898

11,8

4,1

3921

Plastikten diğer levhalar yaprak pelikül varak ve lamlar

412

25.839

7,5

4,4

3924

Plastikten sofra mutfak ve diğer ev eşyası tuvalet eşyası

387

17.654

7,0

3,0

3916

Plastikten monofil çubuk profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen

304

5.337

5,5

0,9

3925

Plastikten inşaat malzemesi

254

10.929

4,6

1,9

3906

Akrilik polimerleri (ilk şekilde)

213

15.206

3,8

2,6

3922

Plastikten küvet duş lavabo hela küveti ve donanımları

111

3.717

2,0

0,6

3909

Amino grup reçineler fenolik reçineler poliüretanlar (ilk şekilde)

107

16.311

1,9

2,8

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)

44

4.404

0,8

0,8

 

 10 Ürün Toplamı

3.348

175.626

60,6

29,9

 

Plastik Sektör Toplamı

5.524

586.420

100,0

100,0

 

10 Ürünün Son 5 Yıllık Ortalama İhracat Fiyatları - Türkiye ve Dünya Kıyaslaması ($/Kg)

GTİP

Ürün Grubu

Türkiye

Dünya

3922

Plastikten küvet duş lavabo hela küveti ve donanımları

4,3

16,0

3921

Plastikten diğer levhalar yaprak pelikül varak ve lamlar

3,0

13,0

3924

Plastikten sofra mutfak ve diğer ev eşyası tuvalet eşyası

3,0

11,8

3917

Plastikten tüpler borular hortumlar; conta dirsek rakor vb.

2,6

9,6

3925

Plastikten inşaat malzemesi

2,6

9,7

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri tıpa kapak kapsül

2,5

9,6

3916

Plastikten monofil çubuk profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen

1,8

4,3

3909

Amino grup reçineler fenolik reçineler poliüretanlar (ilk şekilde)

1,3

2,6

3906

Akrilik polimerleri (ilk şekilde)

1,2

2,1

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)

0,9

2,3

 

 10 Ürünün Ortalama Fiyatı

2,3

6,0

 

Toplam Plastik Sektörü Ortalama Fiyatı

2,4

3,0

 

10 Üründe İhracatın Son 5 Yıllık Ortalama Artış Hızı Türkiye ve Dünya Kıyaslaması (CAGR % )

GTİP

Ürün Grubu

Türkiye

Dünya

3909

Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)

8,3

2,3

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)

5,8

1,3

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

5,4

2,0

3924

Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

2,5

3,6

3906

Akrilik polimerleri (ilk şekilde)

1,2

1,0

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

1,1

1,7

3922

Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları

-3,1

3,1

3925

Plastikten inşaat malzemesi

-7,1

3,3

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen

-7,7

2,0

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.

-12,1

2,4

 

10 Üründe İhracatın Dünya İhracatı İçindeki Payı

GTİP

Ürün Grubu

% Pay

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen

5,7

3922

Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları

3,0

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.

2,7

3925

Plastikten inşaat malzemesi

2,3

3924

Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

2,2

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

1,7

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

1,6

3906

Akrilik polimerleri (ilk şekilde)

1,4

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)

1,0

3909

Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)

0,7

 

10 Ürün İhracatının Toplam Dünya İhracatından Aldığı Pay

1,9

 

Türkiye Toplam Plastik İhracatının Dünya Toplam Plastik İhracatından Aldığı Pay

0,9

 

PAGEV Danışmanı Sn. Barbaros Demrici'nin hazırlamış olduğu Plastik Sektörü İhracat Strateji Planı raporu için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3