Ordino Uygulaması Hakkında

Ordino Resmen Kalktı, Ayak Direyenler Var..!

İş Dünyamızın Değerli Temsilcisi,

Bildiğiniz gibi 24.11.2017 tarihinde attığımız duyuruda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, tüm gümrüklere gönderdiği yazıyı paylaşmış ve artık gümrüklerde ordino belgesinin resmen kalktığını duyurmuştuk. Söz konusu yazı ekte verilmiş olup, Bakanlığımız resmi yazısında, bazı gümrüklerde uygulamada Ordino belgesi istendiğini kabul ederken, bundan sonra kesinlikle istenemeyeceğini, malların konşimento sahibine, ordino belgesi olmadan teslim edileceğini açıkça belirtmiştir.

Böylece firmalarımız ve ülkemiz dış ticareti üzerindeki 700 milyon TL’ye varan bir yük kaldırılmıştır. Hayırlı olsun!

 

Ordinonun sürecinin detaylı anlatıldığı ÖNEMLİ video için tıklayınız

Yıllardan beri firmalarımızın yaptığı tüm ithalatlarda sırtında bir yük olan bu ordino bedelinin kaldırılması yönünde 2000’li yıllardan itibaren farklı kurumlarca birçok çalışma yapılmış ve maalesef sonuç alınamamıştır. Biz de bu konuda firmalarımızdan ulaşan şikayetleri görev kabul ettik ve konu hakkında kamuoyu oluşturmaktan, Bakanlıklarımıza teknik görüş oluşturmaya, sivil toplum örgütlerimizin bilgilendirilmesine, konuyu basına taşımaya kadar birçok çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde en son 22.11.2017 tarihinde Sn. Bakanımız Bülent Tüfenkçi’ye yaptığımız çalışma ziyaretimiz sonrası yayınlanan bu resmi yazı ile gümrüklerde ordino belgesi resmen kaldırılmış oldu.

Ancak firmalarımızdan aldığımız şikayetlerde, bazı acentelerin; Bakanlık yazısına rağmen yeni yöntemlerle, ordino belgesi istediklerini görmekteyiz. Öncelikle "Ordino" kelimesi yerine teslim evrağı, yük teslim talimat formu vb. yeni isimlerle, bu bedeli almaya devam etmeye çalışmaktalar. Ayrıca malların gümrük işlemlerinin bir kısmı, kanuna uygun bir biçimde ordinosuz olarak tamamlansa dahi, limandaki gümrük ambarı işletmecisi tekrar ordino belgesi istemekte, bu belge bedeli acenteye ödenmeden, firmalarımızın mallarının gümrük ambarından çıkışına müsaade etmemektedir. Bu şekilde yapılan işlemle ilgili gerek acente, gerekse buna alet olan gümrük ambarları işletmeleri kanun dışı bir uygulamaya imza atmaktadır. Çünkü nakliyeci malı limana yanaştırdığı anda malı gümrüğe teslim etmiş sayılmaktadır. Bakanlık ordino olmadan malı teslim edin dedikten sonra gümrük ambarları, malı sahibine teslim etmek zorundadır (TK m.1178 fıkra 2 ile 3/c). Gümrük Ambarları gümrük idaresinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Bakanlığın, malları ordino belgesi aranmadan sahibine teslim edilmesi yazısı onları da bağlamaktadır. Nitekim Gümrük Ambarı işletmesinin özel bir firmaya verilmiş olması onun gümrük mevzuatına uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Firmalarımız kanun dışı bir şekilde ordino bedeli talep eden acenteler varsa bunlara ödemeyi ihtirazi (çekinceli) kayıtla yapmalıdır, bu şekilde hukuki haklarını korurken, diğer yandan geriye dönük ödedikleri bedeli alma imkanları olacaktır.(Bahsedilen yöntem ekte detaylı açıklanmıştır). Bu şekilde firmalarımızın konunun takipçisi olmasıyla, acentelerin fiili durumu devam ettirmelerine müsaade etmeyeceğiz.

Oluşturduğumuz çok ciddi kamuoyu baskısı, firmalarımızın tepkisi ve Bakanlığın "ordino belgesini" resmen kaldıran yazısına rağmen, maalesef ihracatçının yanında olması gereken bazı dernek ve ihracatçı birliklerinin, bu kamuoyu baskısını dağıtmaya yönelik, "kalkmadı, hayırlı olmadı" şeklindeki açıklamalarının kime hizmet ettiğini anlayamamakla birlikte, önceliğin ülkemiz ve ihracatçımız olması gerektiği düşüncesiyle, tüm paydaşlarımızı, olumlu katkı yapmaya bir kez daha çağırıyoruz.

Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ’ın ordino konusunda “Bu parayı kim alıyor nasıl alıyor birkaç kişinin canını biraz yakarsak herhalde bunu da çözeriz” açıklaması konuya kamunun verdiği önemin en büyük delilidir. Dileğimiz işin bu noktalara varmadan, acenteler ve gümrük ambarlarının gönüllü bir şekilde Bakanlığın ordinoyu kaldıran bu yazısına uymalarıdır.

Dünya Bankasının yeni yayınladığı araştırma; Türk sanayisine gümrüklerde OECD ülkelerinden 6 kat fazla evrak bedeli yüklendiğini ortaya koymaktadır. Bu bedelin ana sebeplerinden biri de limanlarla bağlantılı lojistik işlerinde tekelleşmeye varan yapılanmalardır. Türkiye bu sorunu bir an evvel çözmelidir. Nitekim "Ordino Bedeli" pandoranın kutusudur. Ve bu anlamda şu an oluşturduğumuz kamuoyu baskısı ve Bakanlığımızın resmi yazısı sonrası diğer konuların da yakın zamanda çözüm yoluna gireceğine inanıyoruz. Biz de firmalarımız üzerindeki gümrüklerle ilgili diğer lojistikle bağlantılı yükleri kaldırmak için Bakanlıklarımız ve başta TOBB, TİM olmak üzere STK’larımız ile çalışmaya ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bu önemli aşamada katkılarından dolayı başta Başbakan Yardımcımız Sn. Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent Tüfenkci ve Müsteşarımız Sn. Cenap Aşçı olmak üzere emeği geçen tüm bürokratlarımıza tekrar teşekkür eder, ülke ekonomimizin menfaati doğrultusunda, üretim çarklarımızın önündeki engelleri birlikte kaldırdığımız birçok konuda olduğu gibi, bu konunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı
TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı

Ordino sürecinin detaylı anlatıldığı ÖNEMLİ video için tıklayınız

İhtirazi Kayıtta izlenecek yöntem için tıklayınız

Ordinonun Resmen Kaldırılması ve Acentelerin Direnci ile ilgili Bloomberg HT TV'deki açıklamamız

Gümrük Bakanlığımızca bugün tüm Gümrüklere yazılan Resmi Yazı

22 Kasım Çarşamba günü Gümrük Bakanımızı ve Müsteşarımızı Ziyaretimizden görüntüler

Basında konu hakkında çıkan haberlerin linkleri

23 Kasım tarihli Hurriyet Gazetesinde "Ordino" Haberimiz

Bloomberg HT Ana Haber'de detayları ve çözüm önerimizi paylaştığımız yayını linkten izleyebilirsiniz

15 Kasım tarihli Hürriyet Gazetesinde konuyla ilgili yer alan haberimiz için tıklayınız

Konuyla ilgili ilk Basın Bültenimiz için tıklayınız

Konuyla ikinci Basın Bültenimiz için tıklayınız

Başbakan Yardımcısı Sn. Recep Akdağ'ın Ordino Uygulamasına yönelik açıklaması

TİM Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3