Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında

Son dönemlerde özellikle Avrupa Birliği (AB) merkezli firmaların, genel merkezlerinin ve şubelerinin farklı üye ülkelerde konuşlanması veya aynı firmanın farklı ülkelerde üretim tesislerinin bulunması, dolayısıyla zaman zaman eşyanın sevk ülkesi ile faturanın düzenlendiği ülkelerin farklı olması, menşe şahadetnamesinin eşyanın menşe ülkesi veya sevk edildiği ülke tarafından düzenlenmediği durumlarda söz konusu belgenin gümrüklerde kabul edilmemesinden ötürü ithalatçı firmalarımız sorunlar yaşamakta ve bu sorunlar PAGEV’e iletilmekteydi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında" genelge ile AB ülkelerinde konuşlu firmalardan yapılan ithalatlarda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin açıklayıcı bilgiler yer almıştır.

Bu çerçevede, AB ülkelerinden yapılan sevkiyatlarda ticaret yapılan ülke ile ihracat ülkesinin/sevk ülkesinin farklı AB üyesi ülkeler olduğu durumlarda, menşe şahadetnamesinin hangisi tarafından düzenlendiğine bakılmaksızın kabul edilmesi; diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlarda ise yalnızca menşe ülke veya ihracatçı ülke tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecek olup, yayınlanan genelgenin detayları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelge'ye erişim için tıklayınız.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3