Kore İthalat Cezalarında Çözüme Yaklaştık

Gümrükler Genel Müdürü ile Görüştük...

Bildiğiniz üzere, Mayıs ayı başından bu yana Güney Kore’den Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ithalat yapan çeşitli firmalara ek vergiler ve cezalar kesilmektedir. Bu uygulamaya gerekçe olarak; malın Güney Kore menşeli olduğu yönünde şüphe olmamakla birlikte STA’daki şekil şartına (STA'da belirtilen ibarenin evraklara yazılması) uygunsuzluk sebep gösterilmektedir.

Bildiğiniz gibi firmalarımızın yaşadığı bu sorunu yakından takip ediyoruz. Gerek siyaset, gerek kamu, gerekse de basın yoluyla sorunun çözüme kavuşması yolunda yoğun çalışmalar yapıyoruz.

Bu çerçevede PAGEV olarak, İstanbul’da 3/09/2019 Salı günü gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantıda, firmalarımız ve onların gümrük müşavirleri ve müşavirlerin sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Rıdvan Haliloğlu ile bir araya gelmiştik.

Toplantı çıktılarıyla birlikte bir gün sonra 4/09/2019, Çarşamba günü Gümrükler Genel Müdürü Sn. Mustafa Gümüş davetiyle Ankara'da "Güney Kore ithalatlarında STA Cezaları" konusunun çözümü için biraraya geldik. Toplantıya sanayicileri temsilen PAGEV olarak bizler katılırken , Gümrük Müşavirlerini temsilen 5 ilin Gümrük Müşavirliği Dernekleri Başkanları katkı verdiler.

Toplantıda Başkanımız Yavuz EROĞLU çoğunlukla üretimleri için hammadde ithal eden sanayicilerin yaşadığı sorunu ifade ederek ”Bildiğiniz gibi, çoğunlukla firmalarımız gümrük beyannamelerini kendi doldurmamaktadır, bunları onlar adına gümrük müşavirleri doldurur. Son beş yıldır Güney Kore ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması olması sebebi ile Güney Kore’den ithal edilen mallara indirimli vergi uygulanmaktadır. Malların Güney Kore malı olduğunu belli edecek belge “menşe şahadetnamesi” olduğu halde, STA’da işlemleri basitleştirmek adına “menşe beyanı” denen basit bir yazının ihracatçı tarafından belgelere yazılması yeterli görülmüştür. Burada bazı farklılıklar oluşmuş ve Gümrük idareleri ise yıllarca bunu bir hata olarak kabul etmemiş ve firmalar mallarını sorunsuz şekilde ithal etmişlerdir. Yıllar geçtikten sonra, burada şekil hatası var deyip, geçmişe yönelik çok büyük cezalar kesilip, bu zor ekonomik koşullarda firmalara büyük yükler getirilmesi hakkaniyetli bir uygulama değildir“ dedi.

Toplantı sırasında, sorunun çözümü noktasında son PAGEV toplantısında görüştüğümüz birçok alternatif masaya gelmekle birlikte;

1) Geçmişe yönelik evrak getirme süresinin bu konu için sınırlandırılmaması ve firmalara bu evrakı sonradan tamamlama imkanının verilmesi

2) İlk maddede belirttiğimiz şekilde tamamlayamayan firmalara ise Güney Kore Makamlarıyla (G. Kore’li makamlar PAGEV toplantısına katılıp, bu konuda destek sözü vermişlerdi) sonradan Kontrol sistemi ile yol alınması üzerinde görüşler paylaştık.

Bunların dışında kolaylaştırıcı bir çok alternatifin üzerinde önerilerin görüşüldüğü toplantı sonucunda Gümrükler Genel Müdürlüğü, sorunu çözme kararlığında olduklarını görüşülen teklifleri detaylı çalışacaklarını ve bilgileri de kısa zamanda bizle paylaşacaklarını ilettiler.

SORUN KATEGORİ TESPİT İÇİN İVEDİLİKLE İLETİŞİME GEÇİN !

Burada önemli nokta, çözümünün tüm mağdur firmalarımızı kapsayacak biçimde, ivedilikle kaleme alınmasıdır.

Konuyu idare ile yakından takip etmeye devam edeceğiz. Firmalarımızın maddi detay belirtmeden, firma isim ve yaşanılan sorunun tipini (3. Ülke beyan, menşe şahedetnamesi, menşe beyanı eksikliği vs) bizimle paylaşmaları (pagev@pagev.net.tr) menfaatlerinedir. Bu bilgilerle, idarenin çözüm sürecinde ihtiyaç duyduğu sorun kategorilerini oluşturup, hiçbir firmamızın çözümün dışında kalmamasına gayret edeceğiz.

PAGEV Güney Kore İthalatlarında STA Cezaları Toplantısı Haberimiz

Hürriyet Gazetesinde Başkanımız Yavuz EROĞLU'nun demeci

Başkanımız Yavuz EROĞLU’nun Gümrük TV’ye verdiği Demeç

Gümrükler Genel Müdürü Toplantımıza ait resimler için 

Güney Kore Türkiye Dış Ticaret Rakamları

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3
5