İSO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Plastik ve Kauçuk Firmalarına Bakış

2019 YILINDA İSO – İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI İLE PAGEV VE TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİİ MECLİSİ ÜYELERİ DEĞERLENDİRMESİ

PLASTİK FİRMALARI

Değerlendirme, “İSO- Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Özel Sayısındaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen ve NACE: 22- ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu “Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Ürünleri Sanayi “altındaki firmaların performansları baz alınarak yapılmıştır.

Plastik sektöründe de faaliyet gösteriyor olmasına rağmen Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen değişik NACE kodlarında yer alan firmalar bu değerlememin dışında bırakılmıştır.

2019 yılında Endüstriyel Kodlar Anahtarında tarif edilen ve NACE: 22- ISIC Rev. 2’de 356 kod nolu “Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Ürünleri Sanayi “altındaki 25 plastik firmasının ISO ikinci 500 sıralamasına girdiği ve bunlardan dört firmanın isminin ve verilerinin gizlendiği görülmektedir.

2019 Yılında İSO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Firmaları (ISIC Rev. 2’de 356 kod No İçinde Yer Alan)

2016 ve 2017 yıllarında 24 plastik firmasının ISO sıralamasında ikinci 500’e girdiği, bu sayının 2018’de 22’ye indiği ve 2019’da da tekrar artarak 25’e çıktığı görülmektedir.

İSO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Plastik Firma Sayısı

İSO sıralamasında ikinci 500’e giren 25 plastik firmasından, verilerini veren 21 firmanın 2019 yılında toplam olarak cari fiyatlarla, 3 milyar 829 milyon TL üretimden satışlar, 4 milyar 225 milyon TL net satış hasılatı, 366 milyon TL brüt katma değer, 758 milyon TL öz sermaye, 1 milyar 909 milyon TL net aktif, 78 milyar TL vergi öncesi net kar, 167 milyon dolar ihracat ve 3.334 kişiye istihdam sağladıkları görülmektedir.

İSO sıralamasında ikinci 500’e giren imalat sanayii firmaları, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla cari fiyatlarla, tüm göstergelerde pozitif performans sağlamıştır.

İkinci 500’e giren ve verilerini veren 21 plastik firması ise 2019 yılında 2018 yılına kıyasla cari fiyatlarla ihracat dışında tüm göstergelerde negatif performans göstermiştir.

Nitekim, 2019 yılında ikinci 500 firma içine giren 21 plastik firmasının, 2018 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla toplam bazda; Üretimden satışları %14, net satış hasılatları %12, brüt katma değerleri %16, öz sermayeleri %25, net aktifleri %32, vergi öncesi dönem karları %72 ve istihdam sayıları %21 gerilerken sadece ihracatları %49 artmıştır.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2019 / 2018) Milyon TL

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında ikinci 500 arasına giren plastik firmalarının 2019 yılında, 2018 yılına kıyasla ISO ikinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir;

 • Üretimden satışlar payı %3,2’den %2,4’e gerilemiş,
 • Net satış hasılatları payı %3,1’den %,2,4’e gerilemiş,
 • Yaratılan brüt katma değerin payı %1,2’den %0,9’a düşmüş,
 • Öz sermaye toplamlarının payı %1,7’den %1,1’e gerilemiş,
 • Net aktifler toplamının payı %1,8’den %1,1’e düşmüş,
 • Vergi öncesi dönem karı payı %3,2’den %0,7’ye gerilemiş
 • İhracat toplamlarının payı %1,2’den %1,7’ye çıkmış,
 • Ücretle çalışanlar toplamının payı da %1,9’dan %1,4’e gerilemiştir.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların İmalat Sanayii İkinci 500 Firma İçindeki Payları (%)

Diğer taraftan, 2019 yılında İSO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren plastik firmalarının, 2018 yılına kıyasla ve dolar bazında; Üretimden satışları %28 net satış hasılatları %27, brüt katma değerleri %30 öz sermayeleri %37 net aktifleri de %43 ve dönem karları %77 gerilemiştir.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Dolar Bazında Performans Değişimleri (2019 / 2018 - %)

PLASTİK SEKTÖRÜNDE İSO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARININ TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI

Merkez Bankası ortalama dolar satış fiyatı 2018 yılında 4,81 TL, 2019 yılında ise 5,77 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında İSO sıralamasında ikinci 500 içine giren plastik firmalarının dolar bazında; toplam plastik mamul üretiminin %2,7 toplam plastik mamul ihracatının da %2,3’ünü gerçekleştirirken, 2019 yılında toplam üretimi içindeki payları %2’ye inmiş toplam ihracatı içindeki payları da %3,4’e çıkmıştır.

2019 yılında 2018 yılına kıyasla dolar bazında plastik sektörünün toplam üretim değeri %2,5 gerilerken, İSO sıralamasında ikinci 500’e giren plastik firmalarının toplam üretim değerindeki gerileme %28 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan aynı dönemde sektörün toplam ihracatı %0,8 artarken, İSO sıralamasında ikinci 500’e giren plastik firmalarının ihracat artışı %49 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Dolar Bazında Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları

İSO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Firmaların Dolar Bazında Toplam İçindeki Payları (%)

İSO sıralamasında ilk 1000’e giren plastik sektör firmalarının toplam sektör üretimi içinden % 8 toplam ihracatından da % 12 pay alması, ilk 100’e giremeyen ve çoğu KOBİ düzeyinde olan firmaların toplam üretiminin % 92’sini toplam ihracatın da % 90’ını gerçekleştirdiğini göstermektedir.

PAGEV ÜYELERİ

2019 yılında 14 PAGEV üyesi firma İSO ikinci 500 sıralamasına girmiştir.

2019 Yılında İSO Sıralamasında İkinci 500’e Giren PAGEV Üyeleri

İkinci 500’e giren 14 PAGEV üyesi firma 2019 yılında toplam olarak cari fiyatlarla, 3 milyar 844 milyon TL üretimden satışlar, 4 milyar 360 milyon TL net satış hasılatı 289 milyon TL brüt katma değer, 173 milyar TL vergiden önce kar, 109 milyon dolar ihracat ve 1.674 kişiye istihdam sağlamıştır. Söz konusu firmaların öz sermayeleri 615 milyon TL ve net aktifleri de 969 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında İSO sıralamasında ikinci 500 arasına giren 14 PAGEV üyesi firmaların İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir;

 • Üretimden satışlar ve net satış hasılatı payı %2,4
 • Yaratılan brüt katma değerin payı %0,7
 • Öz sermaye toplamlarının payı %0,9
 • Net aktifler toplamının payı %0,6
 • Vergi öncesi dönem karı payı %1,6
 • İhracat toplamının payı %1,1
 • Ücretle çalışanlar toplamının payı %0,7

2019 Yılında İSO Sıralamasında İkinci 500’e Giren PAGEV Üyesi 12 Firmanın İSO İkinci 500 Firması İçindeki Payı (Milyon TL)

TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİ MECLİS ÜYELERİ

2019 yılında TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi üyesi firmalardan İSO ilk 500 firma arasında çok sayıda firma olmakla birlikte sadece bir firma (Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.) İSO İkinci 500 sıralamasına girmiş ve 95 inci sırada yer almıştır.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3