İSO 500’DE PLASTİK SEKTÖRÜNDEN 53 FİRMA YER ALDI

Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden olan plastik sektörü 2018 yılında büyümedeki gerilemeye rağmen ülke ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olmaya devam etti. Türkiye sanayinin dev firmalarının sıralandığı İSO 500 Listesi’nde plastik sektöründen 53 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın geleneksel 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 53’ü plastik sektöründe hizmet veriyor. İSO 500 listesinde yer alan 53 plastik firması, Türkiye plastik üretiminin yaklaşık yüzde 35’ini, ihracatının ise yüzde 66’sını yapıyor. İSO 500’deki 53 plastik firması geçen sene 3,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Firmalar aynı dönemdeki üretimlerinin ortalama yüzde 26,5’ini ihraç etti.

2018 yılı verilerine göre İSO 500 listesinde yer alan 53 plastik firmasının 2017 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla toplam bazda üretimden satışları yüzde 28,5; net satış hasılatları yüzde 27,4; öz sermayeleri yüzde 16,1; net aktifleri yüzde 31,8; dönem kârları yüzde 3,7; ihracatları yüzde 10,1 ve çalışan sayıları yüzde 1 artarken brüt katma değerleri yüzde 45,6 geriledi.

Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan plastik sektöründe küçük firmaların pastadan daha fazla pay alabilmesi için ihracata yönelmesi gerektiğini belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “İSO 500 listesinde yer alan 53 firmamızın dışındaki tüm plastik sektörünün toplam direkt ihracatı 1,7 milyar dolar. Bu da üretimlerinin yüzde 7,4’ü demek. Döviz artışlarından çokça etkilenen küçük firmalarımız ihracatta arka planda kalarak dezavantajlı konuma düşüyorlar. Bu firmalarımızın ihracatını artıracak çözümler geliştirmek öncelikli gündemimiz olmalıdır. Yurtiçi satıştan yüzde 74,4 gibi büyük bir pay alan KOBİ’lerimizin ihracat ayağında hızlı bir gelişmeye ihtiyacı bulunuyor. Rakamların da ortaya koyduğu gibi sektörde hızlı bir konsolidasyon sürecinin gerekliliği açıktır. Firmalarımız böylece dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olabilirler ” diye konuştu.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3