İran Malı Kullanan ve İran'a Mal Satan Firmalarımızın Dikkatine..!

Değerli Meslektaşlarım,

Sizlerle, 24.07.2017 Pazartesi gününden itibaren, İran’dan yapılan her türlü mal ithalatı sırasında kullanılan faturanın, İran’daki Türk Konsolosluğu'na onaylatılmasının zorunlu hale getirildiği bilgisini paylaşmıştık. Bu aniden başlayan uygulama; hem onay başına ücret verildiği için ek bir maliyet doğurmakta, hem de Konsolosluk ve İran Ticaret Odası'ndaki ekstra bürokrasiden dolayı zaman kaybı yaratmaktadır. Ayrıca halihazırda ithal edilmek üzere malları yola çıkan firmaların gümrükten mallarını nasıl çekecekleri konusunda da belirsizlik yaşanmaktadır.

İran; Türkiye’nin plastik ve metal türevlerinde önemli bir hammadde kaynağıdır. Bu durumdan faydalanan bir takım fırsatçıların, İran'dan hammadde gelişinde sorun var bahanesiyle sanayicilerimize zamlı fiyatlar uyguladıklarını duyuyoruz. Bu sebeple; konuyu ülkemizde bu hammaddeleri kullanan sanayicilerimizin üretim çarklarını yavaşlatma, maliyetlerini arttırma potansiyeli taşıması sebebiyle gündemimize aldık.

Ekonomi Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede bu yaptırımın sebebi ile ilgili olarak İran tarafının Türk ihracatçılara benzer bir uygulama yapması (mütekabiliyet) sonucu bu tür bir düzenlemeye gidildiği bilgisi verildi. Sorunun ülkemizin üretimine zarar vermemesi için hem ülkemizde, hem de İran‘da çok yönlü adımlar atıyoruz.

Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde de ilk planda gümrükte ve yolda malı bulunan firmalarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla söz konusu uygulamaya 45 günlük bir süre verilmesi ve bu süre içerisinde konunun tekrar değerlendirilmesini talep ettik. Yine bu süre zarfında uygulama esaslarının detaylandırılıp firmalarımızın bilgilendirilmesini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak ve İran tarafının bu uygulamadan vazgeçirilmesini sağlamak yönünde çalışmalar yaptık.

Bu amaçla İran’daki, Türkiye ile ticareti olan sanayicilerle irtibatta olarak, İran tarafının bu uygulamadan vazgeçirilmesi noktasında çalışma başlattık. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle, İran ve Türkiye’nin kurucuları arasında yer aldığı D-8 (Developing 8) platformunu da bu süreçte işletip, karşılıklı uzlaşma için bir sonuç almaya çalışıyoruz. Dün itibariyle ülkemiz ve İran basınında bu konuya ilişkin haberler paylaşarak, iki komşu ülke kamuoyunu sorunun çözümünde katkı yapmaları için bilgilendiriyoruz.

Yine hafta başından beri Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar yanında Türkiye’deki önemli sivil toplum örgütlerimiz olan TOBB, TIM, DEİK, İTO ve İSO'yu da konu hakkında bilgilendirip, sorunun paydaşlarla güç birliği içinde çözülmesine uğraşıyoruz. Basın yoluyla da konuyu gerek ülkemizde gerekse İran’da kamuoyu ile paylaşıp, süreç hakkında doğru bilgiler almalarını sağlıyoruz. Amacımız bu iki taraflı uygulamayı kaldırarak İran’a ihracat yapan sanayicimizin işini kolaylaştırırken, İran’dan ithal edilen hammaddelerle üretim yapan firmalarımızın üretimlerini sorunsuz devam etmesini sağlamaktır.

Bu konuda sorunları olan firmalarımızın PAGEV ile irtibata geçmelerini talep ediyoruz. Ayrıca Çarşamba gününe kadar ek süre talebimizle ilgili olumlu bir gelişme yaşanmaz ise PAGEV merkezinde yapacağımız toplantıya sorun yaşayan firmalarımızı da bekliyoruz.

Üretim çarklarımızın dönmesi için her zaman fırsatçılara karşı değer üretenlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

Basında yer alan haberler; Dünya GazetesiYeni Şafak Gazetesi

PAGEV detaylı bilgi notu için tıklayınız

PAGEV Bilgilendirme Toplantısı hakkında bilgi için tıklayınız

Saygılarımla,

Yavuz Eroğlu
BAŞKAN

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5