İlave Gümrük Vergilerinde Ek Süre Tanındı

Bilindiği gibi, 21 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar 2429 ve Ek Karar 2430 Sayılı Kararlarda belirtilen eşyaların ithalatında uygulanacak İlave Gümrük Vergileri oranları belirlenmişti. Aynı kararın Geçici 1. Maddesinde ise bu kararın uygulanmayacağı haller şu şekilde belirtilmiştir. "Bu kararın yayımlanması tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu karar hükümleri uygulanmaz".

Ancak 18 Nisan 2020 tarihinde 2424 Sayılı İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen ek vergiler herhangi bir geçiş süresi verilmeden (2429 ve 2430 sayılı kararların aksine) aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu karar tarihinden önce yüklemesi yapılmış mallar için bir geçiş süresi verilmemesi sebebiyle firmalarımızdan bu yönde mağduriyet bildirilmekte ve talepler iletilmekteydi. Süreç içerisinde Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde firmalarımızın yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerimiz defaatle gündeme getirilmişti.

Bugün (5 Mayıs 2020) yayımlanan ekli 2485 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden, 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında ilave gümrük vergisine tabi tutulan eşyalar için geçici madde eklenmiştir.

Bu kapsamda; 18.04.2020 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olanlara geçici madde ile bugünden itibaren 30 gün süre tanınmıştır.

Bu süre içerinde ithalat yapılması halinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Ayrıca 18.04.2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve 18.04.2020 tarihinden bugüne kadar ilave gümrük vergisi ödenerek ithalatı gerçekleştirilmiş eşyalar için ödenmiş olan ilave gümrük vergileri geri verme başvurusu kapsamında geri alınabilecektir.

5 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararını Okumak için Tıklayınız

2429 ve 2430 Plastik ürünler için Karşılaştırmalı İlave Gümrük Vergisi Oranı Listesi

2429 "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"lar konulu Cumhurbaşkanı Kararı

2430 "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"lar konulu Cumhurbaşkanı Kararı

2424 "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"lar konulu Cumhurbaşkanı Kararı

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3