Güney Kore’den Yapılan İthalatlarda Uygulanan Cezalarda Son Gelişmeler

1 Mayıs 2013 tarihinde, Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandı. Bu çerçevede gerek hammadde gerekse de nihai ürün ithal eden şirketler Güney Kore menşeli malları düşük gümrük vergisi ile ithal ediyorlardı. Ancak Mayıs ayı başından bu yana, Güney Kore’den (STA kapsamında) ithalat yapan çeşitli firmalara, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce (menşe beyanı ve STA’daki şartlar arasındaki uyumsuzluk sebebiyle) ek vergiler ve cezaların kesilmekte olduğu bilgisi üyelerimizce tarafımıza iletildi.

30 mayıs 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığımızda yaptığımız görüşme ve 11 Temmuz 2019 tarihinde sizlerle paylaştığımız duyuruda Güney Kore menşeli olduğu konusunda şüphe olmayan ürünlere ceza uygulanmasının mağduriyetlere sebebiyet verdiğini ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki talebimizi ilettik.

Yine 18 Temmuz 2019 tarihinde başkanımız Yavuz Eroğlu yönetiminde, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve mağdur olan firmalarımızın da katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi toplantısında konuyu gündeme taşıyıp sorunu en üst düzeyde dile getirdik.

Bu çervede konu ile ilgili yaşanan son gelişmeleri ekte sizlerle paylaşıyoruz. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Risk Yönetimi, Tasviye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüklerinin yazışması sonucu gelinen noktada "Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir." hükmü çerçevesinde, menşe beyanının yukarıda belirtilen süre içerisinde sonradan da Güney Koreli ihracatçıya hazırlatılabileceği ve bunun ülkemiz yetkili makamlarınca kabul edileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde "menşe beyanlarının menşe şahadetnamelerin üzerine yapıldığı" hallerde ise menşe beyanlarının kabul edilmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtilerek, her durumda gümrüklerin gerek görmesi halinde sonradan kontrol sürecine tabi tutabileceği belirtilmiştir.

Bu ve benzer sektör konularını yakından takip etmeye devam edeceğimizi belirtir, bu vesileyle başarılı çalışmalar dileriz.

Türkiye-G.Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Yönetmeliği için tıklayınız.
Gümrük Bakanlığı'nca yayınlanan Türkiye-G.Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Genelgesi için tıklayınız.
Güney Kore STA Menşe Beyanları hk yazı için tıklayınız.
11 Temmuz 2019 tarihli duyurumuz

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3