Güney Kore’den İthalat Yapana ‘Ceza’ Sürprizi

Bildiğiniz üzere, Mayıs ayı başından bu yana Güney Kore’den Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında ithalat yapan çeşitli firmalara, ek vergiler ve cezalar kesilmektedir. Bu uygulamaya gerekçe olarak; malın Güney Kore menşeli olduğu yönünde şüphe olmamakla birlikte STA’daki şekil şartına (STA'da belirtilen ibarenin evraklara yazılmaması, v.b.) uygunsuzluk sebep gösterilmektedir. Yerli hammadde üretiminin ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle hammadde ithal eden üretici firmalarımız doğrudan veya hammadde aldıkları firmalar üzerinden bu uygulamadan etkilenmektedir. Mağduriyetin giderilmesi için PAGEV olarak yoğun çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Konu hakkında Başkanımız Yavuz Eroğlu’nun kamuoyunu da bilgilendirmek için yaptığı açıklamalarına istinaden, bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberi linkte bilgilerinize sunuyoruz. Bu sürecin daha fazla mağduriyete sebep vermeden düzeltilmesi ve geriye dönük kesilen tüm cezaların kaldırılması ana hedefimizdir. Konuyu yakın takip etmeye devam edeceğiz.

Güney Kore’den İthalat Yapan Firmalar Ceza Şoku Yaşıyor

Mayıs ayından bu yana, Güney Kore’den serbest ticaret anlaşması kapsamında ithalat yapan çeşitli firmalara, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce menşe beyanı ve uyumsuzluk sebebiyle ek vergi ve cezalar kesilmeye başlandı. Bazı firmalara kesilen cezaların 1 milyon lirayı aştığı belirtiliyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu ticaretin akış mantığına uygun bir cezalandırma değil” dedi.

Aykırılık Yok

Mayıs 2013’te, Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandığına dikkat çeken Eroğlu, “Hammadde ve nihai ürün ithal eden şirketler Güney Kore menşeli malları düşük gümrük vergisi ile ithal ediyorlardı. Ancak mayıs başından bu yana sorunlar var” ifadelerini kullandı. 30 Mayıs’ta Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşme ve daha sonra yaptıkları duyuruda Güney Kore menşeli olduğu konusunda şüphe olmayan ürünlere ceza uygulanmaması taleplerini ilettiklerini belirten Eroğlu şöyle devam etti: “18 Temmuz’da TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi toplantısında konuyu gündeme taşıyıp sorunu en üst düzeyde dile getirdik. Güney Kore’den yapılan alımlarında, malın G.Kore menşeli olduğunu belirtir beyanının belge üzerine yazılması gerekmekte. Ancak belge üzerine yazılan beyanda eksiklik yahut alıcı olarak belirtilen firmanın, Türkiye’ye malı ithal eden firma ile aynı olmaması durumunda geriye dönük ceza uygulamasına gidiliyor. Oysaki iki ülke arasında yapılan anlaşmanın amacı taraf ülke menşeli ürünlerin ticaretinde vergilerin indirimli ve sıfırlanmış olarak ticareti. İthal edilen eşyaların G.Kore menşeli olduğu yönünde hiçbir tereddüt yok. Dolayısıyla, anlaşmaya aykırılık olmadığı da açık.”

Söz konusu uygulamalar ile bu hammaddeyi kullanan Türkiye’deki üreticilerin ve ihracatçıların zarar gördüğünü söyleyen Eroğlu, “Uygulamanın yeniden değerlendirilmesi ve halihazırda geçmişe yönelik kesilen ek vergi tahakkuk ve cezaların kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Eroğlu, Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün de ceza uygulanmaması yönünde yazısı olduğunu ifade ederken, “Genel müdürlük, gümrüklerin herhangi bir tereddütü olması durumunda, Güney Kore gümrüklerinden teyit isteyerek sonradan da kontrol yapabileceğini belirterek, firmalara ceza uygulanmamasının daha doğru olacağını belirtiyor” dedi.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5