Gümrüklerde Fazla Mesai ve Çalışma Saatleri

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Fazla Mesai İşlemleri" hakkında bir genelge paylaşıldı.

Yayınlanan Genelge uyarınca; mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat (Hem İthalat hem de İhracat işlemleri için) esasına göre hizmet verilmesi uygun bulunmuştur.

Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek Gümrük Müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat (İhracat işlemleri için) daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili Gümrük Müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi uygun bulunmuştur.

Genelge metnini okumak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ertan Güneş
Genel Sekreter

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5