Gümrük Vergileri Hakkında Önerilerinizi Bekliyoruz

2017 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığımız; ithalatta haksız rekabete maruz kaldığını düşünen sanayicilerimizin, ithalattaki Gümrük Vergileri oranları ile ilgili taleplerini değerlendirmek istemektedir. Buna istinaden aşağıdaki iki durum için görüşlerinizi paylaşmanız oldukça önemlidir.

  • İthal gelen ürünlere karşı , yerli sanayimizin (ürün, makine, ekipman, kalıp v.s.) rekabet imkanınızın artması için nasıl bir gümrük vergisi artışı uygulanabilir.
  • İthal ettiğiniz ürünlerin yerli üreticisi yoksa ya da yetersiz ise, ithalat vergilerinde nasıl bir indirim uygulanabilir?

Buna istinaden yukarıdaki konularla ilgili görüş ve önerilerinizi gerekçeleriyle birllikte Ekteki formu doldurarak bir kopyasını Bakanlığımıza (ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr), bir kopyasını da PAGEV - Teknik Uzman Canan Erdoğan (canan.erdogan@pagev.net.tr) göndermeniz halinde takibatı yapılacaktır.

Konuyla ilgili resmi yazı

Başvuru Formu

Resmi Gazete'de Yayınlanan Tebliğ

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 23-26 Kasım 2022
Partnerlerimiz
2
1
3
5