GLOBAL PLASTİK İTTİFAKI: DENİZ ÇÖPÜYLE MÜCADELE PROJELERİ DÖRT KAT ARTTI

WASHINGTON (11 Ağustos 2020) – Global Plastik İttifakı (GPA) tarafından yayımlanan Beşinci İlerleme Raporu'nda, 2020 başı itibariyle deniz çöpüyle mücadele için planlanan, yürürlükte ya da tamamlanmış 395 proje bulunduğu bildirildi. Dünya plastik sektörü örgütlerinin işbirliği olan GPA, toplam proje sayısının, başlangıç yılı olan 2011'e kıyasla dört kat artmış olduğunu belirtti.

Projeler, kıyı şeridi temizlemeden atık yönetimi kapasitesi arttırma, global araştırmalar, bilinçlendirme ve eğitim kampanyalarına kadar çeşitlilik göstermekte.

“Yaklaşık on yıl önce başlattığımız bu önemli girişim, dünyanın dört bir köşesine yayılarak etkili oluyor" diyen Amerikan Kimya Konseyi Plastik Pazarları Genel Müdürü Keith Christman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Denizlerde çöple mücadeleye yönelik projeler dört kat arttı ve katılan paydaşların sayısının da sürekli yükselmekte olduğunu görüyoruz.”

Çalışmanın ilk adımı, bir grup plastik sektörü örgütünün Beşinci Uluslararası Deniz Çöpü Konferansı (5IMDC) sırasında yayınladıkları ortak "Global Plastik Örgütlerinin Deniz Çöpüne Karşı Çözümler Bildirisi" ya da "Global Bildiri" ile atıldı.

Son rapora göre, Global Bildiri bugüne kadar 43 ülkede 80 plastik derneği tarafından imzalanmış.

"Dünya çapında plastik üreticileri, kamu sektörü ve özel sektörden ortaklarıyla birlikte denizlerde plastik kirliliğine karşı anlamlı önlemler geliştirmek üzere çalışıyor" diyen Asya Plastik Forumu (APF) Genel Sekreteri Callum Chen, şöyle devam etti: "APF olarak kendi Üye Ülkelerimizin marka sahiplerini, reçine üreticilerini ve ürün fabrikatörlerini, dünyada denizlerde plastik çöpüne karşı mücadele için bir araya getiriyoruz. Üye Ülkeler arasında doğru uygulamaların paylaşımı yoluyla tüm bölgenin kalkınmasını, bu soruna çözüm bulma kapsamında atık yönetim altyapısını iyileştirmesini hedeflemekteyiz."

“Plastik çöpü sorununu çözmek için global işbirliği ve cesur hamleler gereklidir" diyen PlasticsEurope Genel Müdürü Virginia Janssens ise şöyle konuştu: “Bu soruna yenilikçi, sürdürülebilir çözümler getirmek için, yerel, bölgesel veya global olmasına bakmadan tüm plastik değer zinciri paydaşları arasında işbirliğine gidilmesi şarttır.”

Global Bildiri'nin altındaki altı ana başlık, Eğitim, Araştırma, Kamu Politikası, Doğru Uygulama Paylaşımı, Plastik Geri Dönüşüm/Geri Kazanım, Plastik Pelet Toplama olarak sıralanıyor.

Ayrıca dünya plastik sektörü, kaynakların mümkün mertebe tekrar kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü döngüsel sistemlere geçmeye yönelik çalışmalarını da sürdürmekte. Bu kapsamda, yaklaşık 40 lider global şirket tarafından Plastik Atığa Son İttifakı kuruldu. Marka sahipleri, plastik üreticileri ve işleyicilerini kapsayan İttifak, plastik atığın çevreye karışmasına son vermek amacıyla önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyar USD kaynak yaratma hedefi belirledi.

Çalışmaların büyük bölümü, dünyanın denize en çok plastik karışan bölgelerinde plastiklerin yakalanması ve tekrar kullanılmasına yönelik atık yönetim altyapısını iyileştirmeye odaklanacak. İttifak bu çerçevede dünya çapında altyapı, eğitim ve bilinçlendirme, yenilikçilik ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3