EuPC, PlasticsEurope ve PRE, İtalya Plastik Vergisine Karşı

Ortak Basın Açıklaması

Düsseldorf'taki K Fuarı sırasında ortak basın toplantısı düzenleyen Avrupa plastik sektörü dernekleri başkanları Renato Zelcher (Avrupa Plastik Dönüştürücüleri-EuPC), Javier Constante (PlasticsEurope) ve Ton Emans (Avrupa Plastik Geri Dönüştürücüleri Birliği), İtalya hükümetinin plastik ambalaj için ton başına 1000 € vergi tasarısına tepkilerini dile getirdi.

Tasarı halindeki Plastik Ambalaj Vergisi, pazar üzerinde iş kayıpları ve tüketicilerin bu kısıtlayıcı vergiden etkilenmeleri nedeniyle olumsuz bir etkiye yol açacak. İtalyan İşçi Federasyonunu'na göre, Avrupa Birliğin’de Almanya'dan sonra ikinci büyük plastik üreticisi olan İtalya'da bu vergiler yaklaşık 50.000 işçinin ve 2.000 civarında KOBİ'nin geleceğiyle oynayacak. Bunun da tüm ekonomide domino etkisine yol açması bekleniyor. Ulusal Tüketici Federasyonu'na göre böyle bir verginin uygulanması, hane başına ortalama yıllık masrafları 140 Euro arttırabilir.

Aynı zamanda bir İtalyan esnek ambalaj şirketinin CEO'su olan Renato Zelcher, bu verginin mükemmellik peşindeki bir sektörü baltalayacağını, hatalı davranışlar yerine ürünün cezalandırıldığını ve bunun döngüsellik yolunda atılmakta olan adımları yavaşlatacağını ileri sürdü.

Plastik malzemeler ve ambalajlar, gıda atıklarının azaltılması, ulaşım masraflarının düşürülmesi, enerji tasarrufu ve karbon salımının azaltılması gibi avantajlar sunuyor. Alternatif malzemeler ise çoğu zaman plastiğe kıyasla daha ağır ve hacimli olduğu için çevre üzerinde daha kötü etkiye sahip.

Avrupa Komisyonu'nun öncülüğünde, AB pazarına toplam 10 milyon ton geri dönüştürülmüş plastik sürülmesi hedefi kararlaştırıldı. İddialı olmasına rağmen ulaşılabilir de olan bu hedef için, plastik değer zincirinin tümünde önemli yatırımlar yapılması gerekecek ve bu sürecin hızlandırılmasının yolu, plastiğin yasaklanması veya vergilendirilmesi değil. Aksine bu önlemler, Avrupa'da ekonomik daralmanın yaşandığı bir dönemde sektöre ağır bir yük getirerek binlerce işi tehlikeye atacaktır. Zaten üzerine düşeni yapmakta olan sektörümüz, 2025 itibariyle AB pazarında 10 milyon ton geri dönüştürülmüş plastiğin yeni ürünlerde yer alabilmesi hedefi doğrultusunda tüm değer zinciri genelinde çalışmayı sürdürecektir.

EUPC yönetim kurulu üyesi olan Yavuz EROĞLU’da yaptığı açıklamada “ Bu tür kısıtlama ve yasaklamalar, sanıldığının aksine çevreye büyük zarar veriyor. Çevre için konulan ekstra vergiyi ödedim. Dolayısıyla işin bitince plastikleri doğaya atabilirim yanlış fikrini gündeme getiriyor. Halbuki çözüm tüketicilerin eğitilmesi ve geri dönüşümdür. Almanya Avrupa’nın en büyük Plastik üreticisi , Avrupa Birliği’nde İtalya ikinci büyük üretici Avrupa kıtasında ise Türkiye en büyük ikinci üreticidir. Çevresel olumsuzluklar yanında, bu bahse konu ülkelerdeki büyük plastik ve geri dönüşüm sanayileri bu işten büyük zarar görebilir. Bu yüzden bu tür kötü örneklerin önüne geçmek için Avrupa’da sektörel güç birliği yapma kararı aldık” dedi.

EuPC Hakkında: Merkezi Brüksel'de olan Avrupa Plastik Dönüştürücüleri Birliği (EuPC), Avrupa plastik dönüştürücüleri sektörünün AB'deki öncü meslek kuruluşu ve temsilcisidir. Plastik dönüştürücüleri, plastik hammaddelerini ve geri dönüştürülmüş polimerleri kullanarak yeni ürünler üretir. Halihazırda plastik dönüştürmeyle uğraşan ulusal ve Avrupa içi 45 sektör birliğini bünyesinde barındıran EuPC, her yıl 50 milyon ton üzerinde plastik ürün imal eden yaklaşık 50.000 şirketi temsil etmektedir. Çoğu KOBİ olan AB dönüştürme şirketlerinde çalışan 1,6 milyondan fazla insan yıllık 260 milyar avrodan fazla ciro yaratmaktadır. Ayrıntılı bilgi: felix.miessen@eupc.org | www.plasticsconverters.eu

PlasticsEurope Hakkında: PlasticsEurope, Avrupa'nın önde gelen meslek birliklerinden biri olup Brüksel, Frankfurt, Londra, Madrid, Milano ve Paris'te merkezlere sahiptir. Avrupa ve ulusal plastik birliklerinden oluşan ağında yer alan 100'den fazla üye şirket, toplamda EU28 üye ülkeleri, Norveç, İsviçre ve Türkiye'deki polimerlerin %90'ından fazlasını üretmektedir. Ayrıntılı bilgi: camelia.vasile@plasticseurope.org | www.plasticseurope.org

PRE Hakkında: Avrupa Plastik Geri Dönüşümcüleri (PRE), Avrupa'da plastik atıkları tekrar işleyerek yeni ürünlere yönelik kaliteli malzemelere çeviren plastik geri dönüşüm şirketlerinin sesidir. Plastiğin döngüselliğinde önemli bir pay sahibi olan geri dönüşümcüler, döngüsel ekonomiye geçişte de rol oynar. Avrupa'da hızla büyüyen plastik geri dönüşüm sektörü, 500 şirketi ve 18 bin çalışanıyla yıllık €3 milyar ciro ve 6,6 milyon ton kurulu işleme kapasitesine sahiptir. 

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3