DÜNYANIN MAVİ DENİZLERİNDE YEŞİL HEDEFLERE ADANMIŞ ON YIL

Waste Free Oceans (WFO), Mayıs 2011’de her yıl milyonlarca ton plastiğin çevreye sızıp sonunda denizlere ve akarsulara karışmasıyla mücadele etmek için kuruldu. Bu çöplerin zamanla parçalanıp mikro plastiklere dönüştüğü ve su canlıları tarafından yutulması sonucunda besin zincirine girdiği biliniyor. WFO, denizlerde yüzen çöp miktarının azaltılması için, kurulduğundan bu yana balıkçılık sektörü, plastik endüstrisi, marka sahipleri, geri dönüştürücüler, petrokimya şirketleri, Avrupa kurumları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri yapmakta.

Geçen on yılda çevre mevzuatının uygulanmasında tutarlılık sağlamak ve doğru ekonomik araçların devreye alınması için Avrupa kurumları ile yakın temas halinde bulunan WFO, AB Komisyonu Denizcilik İşleri Komiserliği’nden, AB Parlamentosu üyelerinden, UNEP ve benzeri kurumlardan destek aldı. Dört AB Bölgesel Deniz Konvansiyonu’na, PRF ve tek kullanımlık plastik tartışmalarına, ayrıca bölgesel düzeydeki görüşmelere katılmıştır. Savunucusu Avrupa Parlamentosu Üyesi Søren Gade’nin öncülüğünde kurumlar, politika mercileri ve paydaşlarla iş birliklerini sürdüren kuruluş, dünya hükümetlerinin gündeminde yerini koruyan deniz çöpleri ile mücadelesine devam etmektedir.

WFO, çözümlere öncülük ederek başka kurumların da toplama faaliyetlerine başlamasına önayak olmuştur. Plastik atık akımlarından değer üreten pek çok kamu-özel sektör ortaklığının doğmasına aracılık etmiştir. Değerli bir malzeme olan kullanılmış plastik, bu sebeple döngüsel ekonomi kapsamında geri dönüştürülmelidir. Geri dönüşüm çevreyi korumaya yardımcı olacak, denizlerdeki çöpü ve sera gazı salımını azaltacak ve ithal fosil yakıtlara bağlılığı hafifletecektir. Plastik sektörü, geri dönüştürücüler, marka sahipleri ve petrokimya şirketleriyle iş birliğine giden WFO, denizlerden toplanan çöpler, kayıp veya terk edilmiş balıkçılık malzemeleri ve tüketiciden çıkmış plastik atık gibi malzemelerden gözlük çerçevesi, saat, mobilya, ev aletleri, kişisel koruyucu ekipman, giysi gibi ürünler yaratılmasına yardımcı olmaktadır ve kıyı temizlikleri, çöp balıkçılığı gibi girişimlerle denizlerin temiz kalmasını desteklemektedir.

WFO yıllardır tüm paydaşlarla, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birlikleri yaparak denizlerdeki çöpe ilişkin bilinçlendirme çalışmalarına destek olmaktadır. Dünya çapında faaliyet gösteren kuruluşun Amerika, Asya, Ortadoğu yapılanmaları bulunmaktadır ve Afrika ile Avustralya’ya yayılma çalışmaları vardır. WFO, denizlerdeki plastik kirliliğiyle mücadelede alınacak çok yol olduğunun bilinciyle, dünya çapında yeni iş birliklerine her zaman açıktır.

WFO Kurucu Ortaklarından Alexandre Dangis, konuyla ilgili şunları söylüyor: “WFO kuruluşunun onuncu yılında global atık eylem planına katkıda bulunmaktadır ve yerel atık toplama ve plastik geri dönüşüm faaliyetlerinin arttırılması, plastiklerin çöp olmaması için tüm paydaşların iş birliğine devam etmesi şarttır. Dünyada döngüsel ekonomiye geçmemiz ve geleceğe hazır olmamız ancak iş birliği ile mümkündür.”

WFO Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığını yapmakta olan Yavuz Eroğlu ise yaptığı açıklamada “Denizlerdeki atıkların temizlenmesi çok önemli, ancak atıkların temizlenmesinden de önemli olan konu atık oluşumunun engellenmesidir. Çünkü, denizlerimiz yaşadığımız Dünyanın en önemli hayat kaynağı ve denizlerdeki atıklar kara atıkları gibi sabit değiller. Herhangi bir ülkede denize atılan atıklar, dalgalar ve rüzgarla başka ülkelerin kıyılarına varabilmektedir. Bu yüzden de uluslararası bir çaba gösterilmesi çok önemlidir. Bu amaçla Türkiye olarak hem kendi denizlerimizdeki temizliğin sağlanabilmesi, hem de uluslararası boyutta işbirliği sağlanabilmesi için sorumluluk üstlendik. Türkiye'de ve Ortadoğu'da en başta atığın denize ulaşmasını engelleyecek atık yönetimi sistemleri olmak üzere, denizlere atılmış atıkların özellikle toplandığı belli bölgelerde ekonomik enstrümanlar vasıtası ile toplanmasını organize edecek Dünya çapında böyle önemli bir vakıfta görev almaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

WFO’ya göre; denizlerde çöple mücadelede büyük yol alınmışsa da, mücadele bitmiş değil. “Son on yıl içinde pek çok yerde zihniyet değişimine, gereğinin yapılmasına ve denizlerde çöp birikmesinin önüne geçilmesine yardımcı olduk. Öncü iş ortaklarımızla birlikte, bazı yenilikçi ürünlerin piyasaya sürülmesine yardım ettik. Bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı, dünyada pek çok hükümet ve kuruluşla paylaştık” diyen WFO Kurucu Ortağı Bernard Merkx, şöyle devam etti: “Dünyanın bazı yerlerinde önemli adımlar atıldı ama karşımızda hala önemli zorluklar var ve her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Boş oturma şansımız yok. Harcayacak zamanımız yok, derhal döngüsele geçmeliyiz."

VOC TEST MERKEZİ
Ambalaj Atıkları
Plast Eurasia 4-7 Aralık 2024
Partnerlerimiz
2
1
3